fredag, december 29, 2006

Det ständiga exploaterandet av katatsrofer

Att sätta företeelser man inte tycker om i samband med katastrofer är vanligt förekommande inom den konservativa kristenheten. Det är till exempel inte ovanligt att Estoniakatastrofen kopplas till Partnerskapslagen, som klubbades igenom samma höst som fartyget förliste. Översvämningarna av New Orleans sågs som ett svar på det förestående Prideevenemanget i stan, och Världen Idag har på sin ledarsida kopplat samman Tsunamikatastrofen med homosexualitet.

När Mölndalsån översvämmades i mitten av december kopplade tidningen ihop detta med "andliga besvärjelser" uttalade av Dalai Lama i samband med byggandet av ett buddhistiskt sandkonstverk (mandala) vid ån.

– Dalai lama påstår att detta handlande står för fred och harmoni. Men hela deras mytologi och även den här ritualen i sig går ut på att bygga upp något väldigt sofistikerat, för att sedan förstöra det. Mandalan sopades ned och sanden slängdes i Mölndalsån, säger [prästen] Hans Weichbrodt.
– Det finns en väldig tydlig katastrof- och dödskult inom buddismen, fortsätter han.

Några dagar senare upptäckte tidningen att det i det pågått ockultism i Arvika år 2000 också – samma år som staden drabbades av översvämningar.

En del kristna förebedjare och förkunnare reagerade kraftigt mot ritualerna. Man anade ett samband mellan de ockulta ritualerna och den rasande naturen. Två av dem, Claes-Göran Bergstrand och Lars-Gunnar Eclundh, framhöll att Millenniumritualen var en del i en ockult utveckling med Dalai Lamas besök i Sverige 1996 som en viktig milstolpe.
– Det som skedde då var en inkörsport och en klarsignal för Millenniumritualen, förklarade de.
Samme Dalai Lama besökte alltså Göteborg förra sommaren för att sänka ned en mandala i Mölndalsån. Bakom mandalan ligger en buddistisk katastrofteori som handlar om hur en ordnad skapelse hamnar i kaos. En del frågar sig nu om det finns ett samband mellan den ockulta ritualen och den aktuella katastrofen i Göteborg.

De här texterna är typiska för Världen Idags förhållningssätt till andra religioner än vissa grenar av kristendomen och judendomen. Förekomsten av buddhism, islam och hinduism i samhället leder till katastrofer och olyckor. Tidningens ständiga tal om religionsfrihet ekar tommare och falskare än någonsin.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det är således en omöjlighet att kritisera religiösa uttryck och dess konsekvenser, och samtidigt vara emot inskränkningar av samma religions möjlighet och rättighet att hävda sig? Är det också "tomt ekande" att samtidigt kritisera de uttryck som Världen Idags åsikter tar sig, men samtidigt hävda dess legitimitet och plats i mediasfären? Nej, det går att vara nyanserad, Tor. Det går.

lördag, december 30, 2006 8:18:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home