onsdag, december 06, 2006

Världen Idags dimridåer

Världen Idags utrikesredaktör Mats Tunehag skriver idag en text om Språket som dimridå.

Det finns ord och uttryck som förvirrar och förhindrar saklig och öppen debatt. Vi måste därför vara vaksamma och ifrågasätta.

Ack vad han har rätt. Och ack vad han vet att han själv är den störste operatören av den konservativt kristna rökmaskinen. Jag vet inte vilken gång i ordningen han försöker blanda bort korten beträffande uttrycken mänskliga rättigheter, homofobi och islamofobi. Om jag som frilans månad efter månad hade skickat in texter med exakt samma innehåll och försökt få dem publicerade, hade jag avfärdats som en bedragare. Det är antaligen annorlunda när man är anställd på en tidning som metodiskt försöker banka in ett nidbudskap i huvudet på läsarna, gång på gång.

Fobi är ett sjukligt tillstånd, en icke-rationell rädsla som leder till panik, svettingar, blodtrycksfall eller hjärtklappning.

Ja, men homo- och islamofobi är också något annat. Ordet fobi i sammanhanget har betydelseförskjutits till att även innefatta fördomar och okunskap. Många kristna medier har på sistone som motdrag lanserat begreppet kristofobi. Att ord får annorlunda betydelser i olika sammanhang är ett välkänt språkligt fenomen. Ingen protesterar till exempel mot att antisemitism betyder att vara emot judar, och inte vara emot de semistiska folken (däribland araberna). Genom att gång på gång vilja avfärda homo- och islamofobi som begrepp är det uppenbart att Tunehag vill urholka och ogiltigförklara dessa samhällsproblem.

Andra begrepp som Tunehag anser omgärdas av dimridåer är Mänskliga rättigheter och diskriminering

Dessa termer används av de som propagerar för ”rätten” till homosexuella äktenskap. Men mänskliga rättigheter innebär inte att alla har rätt till allt alltid.

Om min pojkvän får jobb i USA, och jag inte får åka med som medföljande på samma sätt som gifta par, är jag diskriminerad.

Om personer som lever i partnerskap inte får samma villkor som de som lever i äktenskap vad gäller försäkringar och andra trygghetssystem, är de diskriminerade.

Dessutom, om vi läser FN:s allmäna deklaration om de mänsliga rättigheterna framgår det tydligt att det ÄR en mänsklig rättighet att ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 16.
Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj.

Män och kvinnor har rätt att ingå äktenskap. Det står inte att de ska bilda äktenskap med varandra. FN:s agenda handlar inte om släktets fortbestånd, utan om individens lika rättigheter och rätt till skydd. Äktenskapet ur FN:s synvinkel, handlar om individens trygghet. Här utvecklar jag resonemanget kring det felaktiga i att hänvisa till FN i en diskussion mot homoäktenskap.

Måtte Världen Idags läsare se igenom tidningens massiva, men mycket billiga dimridåer.

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Klockrent Tor! Att dom orkar hålla på med sina billiga retoriska knep i sin agenda att förstöra/försvåra likaställandet av vår kärlek med deras.

Jag upphör aldrig att förvånas över hur dom kan lägga ner så mycket tid på oss och hur vi har blivit ett sådant stort hjärnspöke hos personer som Tunehag skulle kräva en separat analys.

Den analysen skulle med fördel kunna utföras av person med djupa kunskaper inom psykologin :-)

torsdag, december 07, 2006 6:46:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Gamle gode Rabbi Paulos säger i 1 Kor 4:6 angående FN:s artikel 16 och annat (allt annat):

Intet utöver vad skrivet är. (1917)

(Bra att komma ihåg till en annan gång ;=)

torsdag, december 07, 2006 9:26:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home