fredag, februari 16, 2007

Antigayretoriken och vetenskap

Som vi vet älskar antigaydebattörerna vetenskap. Eller rättare sagt: De älskar att använda vetenskap, och utmålar sig inte sällan som seriösa vetenskapsmän och forskare. Var och varannan antigaydebattör har titeln doktor, vilket självklart ger tyngd åt deras argumentation, som om de vore läkare. När en doktor uttalar sig om homosexualitet vet han förstås vad han talar om... Fast oftast handlar det förstås om akademiska doktorsgrader i teologi. Det är som att en doktor i väg- och vattenteknik skulle flasha med sin doktorstitel för att få tyngd i en diskussion om dopets betydelse.

Antigaydebattörerna använder vetenskapen på framförallt två sätt:

1. Fabricerad vetenskap
Studier och rapporter framtagna för ett speciellt syfte, det vill säga att påvisa homosexualitetens (eller rättare sagt "den homosexuella livsstilens") fördärv. De som ägnar sig åt det här har redan bestämt sig för vilka resultaten och slutsatserna ska bli, och designar sedan metoder och urval för att dessa slutsatserna skall uppfyllas. En annan vanlig teknik är att hantera statistik på ett oärligt och vetenskapligt skrattretande sätt. Paul Cameron och hans Familiy Research Institute är ett bra exempel på denna typ av vetenskap.

2. Vinklad vetenskap
Här används etablerade och respekterade forskares studier och artiklar - men fakta, citat och statistik lyfts ur sitt sammanhang. Antigaydebattörerna drar sig inte för att lyfta fram saker som sedan visar sig gå stick i stäv med forskarnas slutsatser. Här ligger till exempel en text jag skrivit om hur dr Kurt Freunds forskning om pedofili brukar feltolkas. I texten finns en länk till exempel på hur forskning av Gene G. Abel, W. L. Marshall och Nicholas Groth systematiskt förvrängs på samma sätt.

De senaste månaderna har flera forskare gått ut och kritiserat antigaydebattörer för hur de förvanskat studier och vetenskapliga artiklar. Bloggarna Box Turtle Bulletin och Ex Gay Watch är utmärkta på att lyfta fram sådana fall, och här nedan finns är några exempel på hur den okrönte mästaren i att missbruka vetenskap får på tafsen: James Dobson från Focus on the Family:

Dr. Robert Spitzer Speaks Out Against Abuses Of His Study

Video: Yale Professor Says ‘Focus On The Family’ Distorts Science

Dr. Dobson’s Abusive and Factually Untrue “Truth”

James Dobson Rebuked By Researcher On Video

Third Researcher Tells Dobson to Quit Misquoting Her

DOBSON SLAMMED FOR DISTORTING RESEARCH IN TIME MAGAZINE

Forskarna som missbrukas och vantolkas här ovan är
Dr. Robert Spitzer
Dr. Kyle Pruett
Carol Gilligan
Angela Phillips


Denna typ av ohederlig citering och förvrängning av resultat och statistik sipprar in även i svenska sammanhang, framför allt genom tidningen Världen Idag. Håll alltid ögonen öppna!

Här ligger ett urval av andra texter jag skrivit om antigaydebattörernas missbruk av vetenskap och forskning:

Kristlig vetenskap som havererar igen

Cameron publicerad i riktig tidning

Hur vetenskapen används...

Hur vetenskapen används... 2

Ickeargumenten (Del 2)

Etiketter: , ,