torsdag, februari 22, 2007

KD argumenterar i fel debatt

Förra veckan debatterades familjelagstifningen i riksdagen och frågan om könsneutralt äktenskap togs upp. KD:s Yvonne Andersson argumenterade på följande vis enligt Världen Idags referat:

Hon menade att det finns starka skäl för att reservera äktenskapet för man och kvinna.

- Äktenskapet är en bas för framtida generationers trygga uppväxt och identitet. Det borgar för stabilitet i samhället, sade Yvonne Andersson.

Hon tog också upp den utredning som gjorts i Frankrike och som lett till att parlamentet där sagt nej till en liknande lagändring som diskuteras i Sverige.

- Det riktigt intressanta med den utredning som Frankrike har lagt fram är att man där utifrån ett annat perspektiv, nämligen barnets bästa, har kommit till en annan slutsats än vad man har gjort här i Sverige.

Första argumentet förstår jag inte. Jag förstår inte hur framtida generationers uppväxt blir mindre trygg om homosexuella får gifta sig. Jag förstår inte hur deras identitet skulle påverkas, på annat sätt än i positiv riktning för de ungdomar som upptäcker att de är homosexuella och genom lagstiftning och exempel i samhället inser att de inte behöver uppleva sin läggning som problematisk.

Det andra argumentet – barnens bästa – får mig att misstänka att Yvonne Andersson av misstag gått till fel debatt. Vad har barnens bästa med det här att göra? Vill man skydda barn från homosexuella föräldrar är det totalt verkningslöst att hindra homosexuella från att gifta sig. Barn kan nämligen komma till även utan ett äktenskapet.

Den som på allvar tror att barn far illa av att växa upp med homosexuella föräldrar bör istället argumentera för följande:

- beslagta befintliga barn i som lever med homosexuella föräldrar
- riv upp lagen om homosexuellas rätt att prövas som adoptivföräldrar, även i närståendefall.
- hindra homosexuella från att skaffa biologiska barn, till exempel genom sterilisering

Etiketter: , ,

9 Comments:

Anonymous Anonym said...

- beslagta befintliga barn i som lever med homosexuella föräldrar
- hindra homosexuella från att skaffa biologiska barn, till exempel genom sterilisering


Med tanke på att svensk nutidshistoria innehåller både statlig tvångssterilisering och verkliga planer på att isolera av bögar på "aidsöar" så ska man nog inte helt utesluta risken. Det finns en smygtotalitär idétradition i Sveriges som man bör vara uppmärksam på.

torsdag, februari 22, 2007 5:11:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag kan tänka mig att de som sitter på dessa idéer har någon tanke om att Gud ska straffa Sverige om homosexuella får lite för många rättigheter. Och med det betraktelsesättet är det givetvis i allas intresse att motarbeta t.ex. könsneutrala äktenskap.

Lite mindre dramatiskt kan man väl tänka - utifrån tugget om barnens bästa - att det kanske finns någon tanke om att homosexualitet är trendkänsligt och att mer rättigheter för homopersoner, eller kanske barn som uppfostras av homopersoner, leder till att fler kids blir homosexuella.

fredag, februari 23, 2007 7:52:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Otroligt imponerande meningsbyggnad av mig själv där i andra stycket. Men poängen kanske framgår ändå..

fredag, februari 23, 2007 7:54:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Den framgår!

fredag, februari 23, 2007 8:01:00 fm  
Blogger Patrik said...

Jag letade upp och läste debatten idag. Så jag kan ju passa på att förmedla länken:

http://TinyURL.com/39kh6h
(paragraf 8 och 10 i protokollet.)

fredag, februari 23, 2007 5:07:00 em  
Anonymous Anonym said...

"- hindra homosexuella från att skaffa biologiska barn, till exempel genom sterilisering"

Jag förstår varför du inte förstår. ;-)

onsdag, mars 07, 2007 11:41:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Bengt, du är hjärtligt välkommen att kommentera själva sakfrågan och argumenten.

torsdag, mars 08, 2007 7:25:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag trodde att jag gjorde det, men jag skämtade samtidigt. Men för att göra det lättare. Homosexuella kan inte få biologiska barn.

tisdag, mars 13, 2007 5:32:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Alla som är fertila kan få biologiska barn. Tänk att man ska behöva förklara elementär biologi för en vuxen karl...

tisdag, mars 13, 2007 7:30:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home