fredag, februari 23, 2007

Onödig upprördhet över hjärnforskning

Jag kommenterar Annica Dahlströms bok Könet sitter i hjärnan på den nya nyhetsportalen HomOnline: Onödig upprördhet över hjärnforskning

Etiketter:

4 Comments:

Anonymous Anonym said...

Väl skrivet.

(Försökte kommentera på sidan, men misslyckades kapitalt.)

fredag, februari 23, 2007 4:36:00 em  
Blogger Robert Cumming said...

Man måste fråga sig: "Spelar det någon roll om hon har rätt?" Och svaret är: Självklart inte.

Om Dahlström har rätt om pappors skadliga inverkan på sina barn så borde ensamma pappor och manliga homosexuella aldrig få vårdnad om barn. Man skulle dessutom behöva se över om inte lagarna om föräldraledighet bör skrivas om.

fredag, februari 23, 2007 8:16:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det spelar roll i ett vidare perspektiv om forskare oemotsagda tillåts presentera undermåligt underbyggda faktauppgifter i debattartiklar, vilka om de sagts i en vetenskaplig kontext klart hade renderat anmälan om forskningsfusk.

Men visst, du har rätt i att det inte hade spelat någon roll för människors rättigheter i en liberal värld om hon hade haft rätt, och jag kan hålla med om att ett ensidigt fokus på faktauppgifterna lätt gör att den aspekten försvinner från diskussionen. Du har inte funderat på att lägga dig i diskussionen själv på DN debatt? Det tror jag hade varit givande.

lördag, februari 24, 2007 2:23:00 em  
Anonymous Anonym said...

christoffer: Sorry, kommentarerna har fixats nu.

Hur mycket av Dahlströms debatt beror på effektsökeri tro?

söndag, februari 25, 2007 11:16:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home