onsdag, februari 14, 2007

Världen Idag expanderar

I måndags kom första numret av en "utvidgad och förbättrad version av Världen idag". Tidningen har ansiktslyfts och utvidgar flera sektioner, bland annat opinions- och debattsidorna. Det rapporteras även att upplagan ökar.

Jag gratulerar tidningen till framgångarna. Det är nödvändigt med olika röster i det offentliga samtalet. Debatten vitaliseras av polarisering. Men satsningen och utvidningen ställer också ökade krav på oss som har synpunkter på hur tidningen väljer att skildra nyheter, vissa fenomen och andra religioner. Tidningens i många fall extrema retorik och föreställningar måste granskas ur flera perspektiv - inte bara när det gäller homorapportering.

Förhoppningsvis kommer utvidningen att göra tidnignens retoriska tvivelaktigheter tydligare och lättare att se igenom.

Etiketter: