torsdag, mars 15, 2007

Argument i äktenskapsfrågan

Efter misslyckandet att nå upp till de uppställda målen i Bevara Äktenskapet-kampanjen, och den osmakliga dödsstraffdebatten i vintras där han förklarade att han inte såg några "teologiska eller moraliska hinder för dödsstraff", har det varit tyst kring Stefan Gustavsson, generalsekreterare i Evangeliska Alliansen.

När han i dagens Dagen åter ger sig in i äktenskapsdebatten hade man förväntat sig och hoppats att det skulle vara med laddade batterier och fräscha, fungerande argument. Men knappast. Först gör han som så många försökt före honom – jämför tankarna om könsneutralt äktenskap med det totalitära och drar in Orwells tankar om nyspråk.

Nyspråket hos Orwell syftar till att minska förmågan till självständigt och kritisk tänkande och det kännetecknas av att mängden ord hela tiden minskas. Det ska inte längre vara möjligt att tänka tankar som går makten och den rådande ideologin emot. På det sättet blir det möjligt att, som Orwell säger, lära människor att ”krig är fred, frihet är slaveri och okunnighet är styrka”.

Märk den konspiratoriska bakgrunden. För Gustavsson handlar frågan om homoäktenskap om att hjärntvätta och styra befolkningen. INTE om att korrigera en mångtusenårig oförrätt, och inkludera de som har varit exkluderade och förföljda. Anser Gustavsson att den begreppsförskjutning som till exempel rör förståndshandikappade också är exempel på nyspåk? Är det livsfarlig hjärntvätt att påbjuda bruket av ordet färgad istället för nigger? Eller rom istället för tattare?

Huvudskälet till att partnerskap och äktenskap inte kan sammanfalla är att de skiljer sig åt på väsentliga områden, enligt Gustavsson:

Partnerskap och äktenskap har bland annat det gemensamt att man delar både boende och den sexuella gemenskapen, men skiljer sig åt ifråga om vad för slags sexuell gemenskap det är: samkönad eller tvåkönad, biologiskt sett ofruktsam eller fruktsam, vid sidan om eller i samklang med kropparnas och könsorganens naturliga funktion.

Att kalla alla relationer som innebär delat boende och sexuell gemenskap för äktenskap är inget framsteg – det är ett exempel på nyspråk i Orwells anda.

Vi mörkar delar av verkligheten genom att använda ett gemensamt begrepp för relationer som faktiskt skiljer sig åt på så väsentliga områden att det är berättigat att beskriva dem med hjälp av olika begrepp.

Låt oss analysera dessa skillnader mellan homosexuella och heterosexuella relationer:

1. De är biologiskt sett ofruktsamma eller fruktsamma.
2. De ligger vid sidan om eller i samklang med kropparnas och könsorganens naturliga funktion.

Fruktbarhetskulten inom den kristna högern börjar närma sig hedniska dimensioner. Argumentet är dessutom stendött. För det första kan parter i en homosexuell relation utan vidare bli föräldrar. De kan adoptera, få assisterad befrkuktning eller bli med barn på annat sätt. Barn har kommit till på det sättet och hamnat i homosexuella familjer i alla tider. Man måste fråga sig varför Stefan Gustavsson inte vill att dessa barn ska leva i familjer som har äktenskapets status och trygghetssystem.

Det andra argumentet är oerhört naivt. Premissen är att könsorganen i en heterosexuell relation per definition används i samklang med sin "naturliga funktion", och vid sidan av i en homosexuell. Äkta heteromakar som ägnar sig åt analsex, sadomasoschism, koprofili och incestrollspel, använder enligt denna logik sin kropp på ett mer korrekt sätt än två homosexuella kvinnor som utövar ömsesidig onani.
Det är hög tid att den konservativa kristenheten släpper sitt kollektiva synsätt när det gäller sex och sexualitet. Det om något är totalitärt...

Därmed inte sagt att det inte skulle finnas relevanta argument mot homoäktenskap. Det finns det, och det är häpnadsväckande att de som är avlönade inte har förmåga att formulera dem. Tiden är till exempel ett bra argument. Det är förmodligen klokt att låta frågan bli ordentligt förankrad innan man fattar beslut. Omvärlden är ett annat argument. Hur kommer äktenskap mellan personer av samma kön att betraktas utomlands? Finns det risk att makarna utsätts för fara, till exempel om de reser i länder där homosexualitet bestraffas?

Och det viktigaste argumentet i nuläget är den politiska enigheten. Kristdemokraterna står under extremt hårt tryck från högerkristenheten, både när det gäller homosexualitet och abort. Att en kristdemokratisk socialminister skulle acceptera att äktenskapet blir könsneutralt under hans regering är förmodligen otänkbart. Jag tror det finns stora risker att KD lämnar regeringen om en sådan lag stiftas. Och för närvarande anser jag att det är viktigare med en stabil borgerlig regering, än en könsneutral äktenskapsbalk. Tanken är god och nödvändig – men det gör ingenting om den får vila några år.

Jag vet att dessa argument inte är rättfärdiga ur ett moraliskt perspektiv, och att de grundar sig i att man accepterar den gisslansituation högerkristenheten har försatt regeringen i. Men ibland kan oförrätter accepteras – bara ingen kommer till skada.

Etiketter: , ,

21 Comments:

Anonymous Anonym said...

"Tiden är till exempel ett bra argument. Det är förmodligen klokt att låta frågan bli ordentligt förankrad innan man fattar beslut."

Vet inte riktigt om jag förstår vad du menar.

"Omvärlden är ett annat argument. Hur kommer äktenskap mellan personer av samma kön att betraktas utomlands? Finns det risk att makarna utsätts för fara, till exempel om de reser i länder där homosexualitet bestraffas?"

Kan inte det vara upp till de personer som vill ingå äktenskap att avgöra, om de vill utsätta sig för den eventuella risken?

torsdag, mars 15, 2007 1:34:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag blev fruktansvärt besviken när jag läste ditt inlägg idag. Du är alltå beredd att offra det könsneutrala äktenskapet för att borgarna ska fortsätta behålla makten?? Är makten så viktig??

Du skriver "oförrätter kan accepteras - bara ingen kommer till skada". Oförrätter innebär väl alltid att ngn kommer till skada, psykiskt eller fysiskt?!?!
Jag hade personligen kommit mindre till skada om vi i Sverige, såsom redan är fallet i socialiststyrda Spanien, haft könsneutralt äktenskap.

"Det gör inget om den får vila några år".... det känns som en knytnävsslag rätt i facet.
Bengt Wågensjö
Genève

torsdag, mars 15, 2007 1:58:00 em  
Anonymous Anonym said...

Men kära du...

"två homosexuella kvinnor som utövar ömsesidig onani"

Ligger de sida vid sida och tillfredställer sig själva? Låter tråkigt. Man KAN inte onanera varandra.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Onani

Två kvinnor som pullar varandra menar du.

torsdag, mars 15, 2007 2:24:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag säger inte att det här är argument som jag till hundra procent står bakom. Bara att det är bättre argument, om man jämför med kvasiargumenten som den kristna högern kommer med.

Och ja, Bengt - jag tycker faktiskt att det är viktigare med en borgerlig regering än att äktenskapsbalken blir könsneutral. I nuläget. Äktenskapet är EN fråga. Regeringspolitiken alla andra frågor. En fråga mot tiotusen.

torsdag, mars 15, 2007 2:24:00 em  
Anonymous Anonym said...

Intressant blogg. Massor med bra argument. Blir ett bokmärke.

torsdag, mars 15, 2007 3:27:00 em  
Anonymous Anonym said...

Om vi lämnar uttrycket äktenskap därhän. Skulle dat vara möjligt att män och kvinnor kunde ingå partnerskap ( alltså ingen relation
skulle benämnas äktenskap) och friden därmed vore återställd.
Kontrakt med staten om partnerskap.
Gå gärna till kyrkan och få det välsignat.
Regeln gäller som på julgransplundringar - alla får påsar.
Äktenskapet är en religiös beteckning som därmed skullehöra till det förgågna. Gud skulle säkert fröjdas åt förändringen - men förmodligen är inte Gårdfeldt
mogen att acceptera det.

torsdag, mars 15, 2007 7:14:00 em  
Blogger Isak BK Aasvestad said...

"Att en kristdemokratisk socialminister skulle acceptera att äktenskapet blir könsneutralt under hans regering är förmodligen otänkbart. Jag tror det finns stora risker att KD lämnar regeringen om en sådan lag stiftas."

Det vore min våta dröm! Två flugor i en smäll!

torsdag, mars 15, 2007 8:18:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Ha ha, jag förstår det... Vi får se vad som händer. Själv hoppas jag på att det blir könsneutralt äktenskap MED bibehållen regering.

fredag, mars 16, 2007 9:40:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag är borgerlig och röstade på aliansen men jag hade aldrig lagt min röst på dem om jag för en sekund tvivlade på att de skulle driva igenom denna viktiga lagändring som så många länder före oss redan gjort till exempel: Spanien, Nederländerna, Kanada, Sydafrika, Belgien.

Kristdemokraterna är ett splittrat parti. Vi ska inte glömma att en majoritet av deras sympatisörer är rätt så 2007 och moderna i sina attityder till även sina homosexuella medmänniskor.

Den lilla Livets Ord och Pingst klick som gapar och hörs är en så liten del av KD att man förmodligen skulle klara sig utan dem.

Som borgerlig och homo kommer jag inte sitta tyst om Moderaterna + FP + Centern lägger sig platt för KD i denna fråga.

fredag, mars 16, 2007 9:56:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tor, visst har du rätt, könsneutralt äktenskap är en fråga bland tusentals. Men om en regering inte kan genomföra en så grundläggande reform, blir budskapet att grundläggande mänskliga rättigheter o jämlikhet är mindre viktigt än fastighetsskatt, hembiträden, avgiftsbelagda muséer o privatsjukhus, etc., då har den inte min respekt (det har den f.ö. aldrig haft). Som jag alltid sagt, visa mig ett land med konservativ (eller "nyliberal" som det nu så vackert heter) där LGBT-folk fått det bättre!
Hlsn Bengt, Genève

fredag, mars 16, 2007 11:09:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"..... med en konservativ regering..." ska det förstås vara!

fredag, mars 16, 2007 11:10:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Bengt Wågensjö:
Det tycks ingå i din retorik att blanda samman liberalism, nyliberalism och konservatism till en ideologi som du sedan ber andra försvara. Därav detta återkommande om att vi ska visa dig ett land med borgerlig regering där HBT-folk fått det bättre. Problemet är att du i din polemik inte vill se att med samma breda penseldrag har de flesta socialistiska regimer inneburit en långt grövre förtryck av homosexuella. Nästan samtliga massavrättningar av homosexuella har skett i länder med socialistiskt styre. Minns masslakten av bögar i Havanna, kommunistpartiets organiserade tortyr i Kina, arbetslägren i Sovjetunionen, etcetera. Om du för en sekund tror att socialister alltid och per automatik tagit ställning för homosexuellas rättigheter så har du fel. Faktum är att svensk socialdemokrati så sent som i början av 1990-talet fortfarande var ett genuint homofobiskt parti. Det var socialdemokrater som pläderade för bastuklubbslag och övervägde att isolera bögar i läger. Och studerar vi vänstern i övrigt så var det inte mycket bättre. Att vänsterpartiet tog sig ann homofrågan såpass tidigt beror enbart på att en person, Jörn Svensson, drev frågan mycket hårt. Hans arbete var inte populärt i partiet och han baktalades ständigt. Tanken att homosexualitet var ett resultat av dekadent kapitalism var utbredd inom svensk vänster och är det fortfarande i kommunistiska rörelser världen över. Exempelvis är det få ledare i världen som använder sig av så grov homofobi som socialisterna Robert Mugabe och Hugo Chávez.

När du ber liberaler försvara konservativa regeringar så antyder du dels att liberalism och konservatism är samma sak, men också att socialistiska regeringar är bättre. Det är lite ohederligt. För medan socialister bara bryr sig om homosexuella när det passar deras maktanalyser så har liberaler och nyliberaler konsekvent försvarat våra grundläggande rättigheter. Till och med homofobiska filosofer som Ayn Rand har - trots att de ofta ansett homosexualitet vara avskyvärt och onaturligt - försvarat homosexuellas rätt att leva fria från statligt och kollektivistiskt förtryck.

Slutligen, vad gäller socialistiska regeringar som den i Spanien, så är det intressant att de tagit till sig ett förslag om könsneutral äktenskapsbalk då ju detta sedan frågan väcktes har varit något som konservativa homosexuella kämpat för. Socialistiska HBT-grupper har annars varit mer intresserade av queeranalyser och förkastat äktenskapet som en borgerlig institution.

PS! Den könsneutrala äktenskapsbalken blev verklighet med liberala regeringar i Nederländerna, Belgien, Massachusetts och Kanada. I Israel, som är en märkligt land såtillvida att det inte finns någon egentlig äktenskapsbalk alls, har den liberal- konservativa regeringen låtit likställa samkönade äktenskap med traditionella äktenskap. Det är egentligen bara i Spanien och Sydafrika som könsneutrala äktenskapslagar kommit till stånd med genuint socialistiska regeringar.

fredag, mars 16, 2007 3:51:00 em  
Anonymous Anonym said...

För ovanlighets skull blir jag väldigt besviken på dig, Tor för det du skriver!

Din blogg är i regel så partipolitiskt ofärgad som något kan vara och du känns alltid saklig.

Men när du nu sätter den borgerliga regeringens sammanhållning före detta för hbt-rörelsen otroligt viktiga beslut blir jag inte bara förvånad, utan också bestört.

Visst har vi väntat länge, och vi kan fortsätta vänta, men att hbt-kampen ska behöva stå på undantag för borgerlig enighets skull trodde jag inte att jag skulle få höra från dig.

I övrigt: Keep up the good work!

lördag, mars 17, 2007 2:55:00 fm  
Blogger Mikael Åhman said...

Idag är en bra dag.

Jag är ju sosse, så KD:s problem med högerkristenheten stör ju mig inte direkt.

Dessutom är jag kristen, och SvK har - äntligen - fattat beslut om könsneutral vigsel. About time!

Fast till C. L. K. Aqurette: Har du någon trovärdig källa till att Hugo Chavez skulle vara homofob?

För något år sedan florerade det rykten om att Chavez var antisemit. Det visade sig vid närmare granskning vara ett rent påhitt från USA; flertalet av Venezolanska judar stödde Chaves och var helt frågande inför påståendet.

lördag, mars 17, 2007 6:22:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

1. Jag är ingen motståndare till homoäktenskap. Det hoppas jag har framgått på den här bloggen. Jag presenterade i inlägget ett antal argument som jag anser vara bättre än de vi ständigt hör i debatten. Jag gläds över beslutet om homoäktenskap.

2. Inlägget kan ses som ett retoriskt experiment. Jag lanserar argument som motståndarsidan skulle kunna använda. Men samtidigt kan de inte det, eftersom de utmålas som ohederliga skurkar.

3. Zem: Jag är inte partipolitisk, men inläggen skrivs oftast utifrån ett liberalt synsätt, eftersom det ligger mig närmast. Det kan du väl inte ha missat?

4. Just sakligt anser jag att argumentet om regeringssplittringen vara. Jag kan inte hjälpa att jag tycker det är viktigt med en borgerlig regering just nu. Kalla mig homofob eller självhatande bög om det skulle trösta. Förhoppningsvis går könsneutralt äktenskap att kombinera med borgerlig regering. Och det är självklart den bästa scenariot.

lördag, mars 17, 2007 10:21:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Mikael Åhman:
Det är svårt med trovärdiga källor om Chàvez på internet eftersom så många ägnar sig åt idoldyrkan.* Men fakta är att Chàvez lagt in veto mot nästan all lagstiftning som rör HBT-rättigheter och att han återkommande använder nedsättande homofobiska epitet om sina motståndare. Exempelvis är det så att varje gång Chàvez nämner Condoleezza Rice i sitt TV-program så drar han upp det faktum att hon är ogift och barnlös som ett bevis för att hon är lesbisk. Och han gör det inte på ett trevligt sätt, utan det är mer i still med "hon är frustrerad och behöver bli rejält påsatt av en riktig karl, ha-ha-ha..." Chàvez är alltså inte homofobisk i meningen att han vill döda alla bögar som Ché Guevara gjorde, men han är absolut inte ett dugg bättre än de högerpolitiker som ofta får kritik.

*Ett problem som gäller information om socialismens brott mot HBT-personer överhuvudtaget. Läs exempelvis detta. I det korta stycket om HBT-rättigheter är alla påståenden falska. Ändå återkommer påståenden som dessa hela tiden.

lördag, mars 17, 2007 8:08:00 em  
Blogger Mikael Åhman said...

C. L. K. Aqurette

OK. Har du kollat upp saken så har jag ingen grund eller orsak att ifrågasätta dina påståenden.

Med Chavez verkar det ju vara så att man endera älskar eller hatar honom. För precis som vi som i stora drag gillar det han gör har en tendens att "idoldyrka" så har de (ni?) som ogillar vad han står för en tendens att okritiskt acceptera USA:s debila anti-Chavez-propaganda.

"socialismens brott mot HBT-personer" torde väl knappast vara större än liberalismens brott mot HBT-personer. Historiskt sett är det är ju knappast så att liberala demokratier alltid och överallt har stått upp för HBT-personers rättigheter. Eller att alla socialiststater alltid och överallt förtryckt/mördat HBT-personer.

Det handlar om alltid om socialism eller liberalism i en given situation och med givna företrädare. Mer konstruktivt, och framför allt mer rellevant, är det, tycker jag, att exempelvis konstatera att i dagens sverige är socialister och liberaler (generellt sett) på rätt sida HBT-strecket, och högerkristna, värdekonservativa och fascister på fel sida.

lördag, mars 17, 2007 10:08:00 em  
Anonymous Anonym said...

RE Alliansens överlevnad kan jag bara säga att ju fler partier som måste "profilera" sig, desto sannolikare är det att den spricker, förr eller senare...

Frågan är väl snarare, om just detta är en sakfråga som kommer att se bra ut i historieböckerna?

;=)

Och det är en fråga som partiernas respektive ledningar måste avgöra.

måndag, mars 19, 2007 4:33:00 em  
Anonymous Anonym said...

C.L.K.Aqurette:
Inlägget kommer lite sent men jag vill i alla fall göra ett par kommentarer:

1. Jag blandar inte samman liberalism o konservatism. Men nu är ju saken den att ni regerar tillsammans. Då får ni finna er i att bli kritiserade tillsammans. En för alla, alla för en!

2. Jag har aldrig påstått att förtryck av homosexuella aldrig skett i socialistiska länder, inkl. Cuba. Vad gäller gångna tiders situation för LGBT, var den nog lika helvetisk i socialistiskt styrda länder som i borgerligt styrda.

3. Du nämnde Jörn Svensson. Så bra att det i alla fall fanns EN person som pratade för bögars rättigheter! För vem gjorde det i de borgerliga partierna??? På den tiden var nog bögars rättigheter inte ngt man pratade om i något politiskt läger.

4. Mugabe socialist?? Du skämtar väl??? Man kan ju knappast jämföra den politiska arenan i Zimbabwe med ett EU-lands!!

5.Du nämnder Spaniens könsneutrala äktenskap. Jag kanske missuppfattar dig men detta var till 100% en rättighet som drevs igenom av spanska socialist-bögar/flator. Den konservativa LGBT-rörelsen fick faktiskt inte ens träffa Aznar för att prata för sin sak. Hur kommer det sig att det inte förvånar mig?!

6. Du "glömmer" att partnerskap genomförts under vänsterstyre i Storbritannien, Frankrike o Tyskland, för att ta några exempel.
Vad beträffar Canada, så visst var det de liberala som banade väg för reformen (gäller säkert även Mass. i USA) men å andra sidan är ju den politiska bilden i USA o Canada olik den europeiska. Det finns inget vänsterblock; de liberala ligger väl närmast.

Och nej, det är inte ohederlighet jag säger att socialistiska regeringar behandlar LGBT-folk bättre! Det är av erfarenhet jag gör det.
Bengt Wågensjö

tisdag, mars 20, 2007 4:53:00 em  
Anonymous Anonym said...

3. Hr Carlshamre i Kungälv.

tisdag, mars 20, 2007 5:50:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Men ibland kan oförrätter accepteras – bara ingen kommer till skada."
Möjligen om man då skyddar högre principer.
Men att sätta makt/partipolitik
före folks lika värde är för mig
mycket främmande

lördag, oktober 27, 2007 11:39:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home