fredag, mars 02, 2007

Destruktiv polarisering i kampen mot hiv/aids

Vidskepliga metoder, är rubriken på Ruben Agnarssons text om de besynnerliga behandlingsmetoder av hiv/aids som förekommer i länder som Gambia och Sydafrika. Det märkliga är att han drar in svenska myndigheters och institutioners metoder mot hiv/aids i sammanhanget av dessa vidskepliga metoder. På vilket sätt menar Agnarsson att kondomanvändande för att hindra hivsmitta skulle vara skrock?

Agnarssons recept är trohet och avhållsamhet, och detta är givetvis också viktiga komponenter i kampen mot aids. Men att ställa metoderna mot varandra på det polariserade sättet som Agnarsson gör är bara destruktivt. Det får inte råda något antingen-/eller-förhållande i kampen mot aids. Kondomanvändande hotar inte de kristna metoderna, utan kompletterar dem. För om en part i ett äktenskap bär på hiv, spelar det ingen roll hur trogna de är varandra. Utan kondom överförs smittan även till den andra parten. Släpp sargen, Agnarsson.

Etiketter:

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Intressant också att han skriver att minskningen av hiv-spridningen i t.ex. Uganda enbart beror på ökad avhållsamhet när expertis menar att det också handlar om att människor i allt större utsträckning använder kondom.

fredag, mars 02, 2007 1:01:00 em  
Anonymous Anonym said...

Två länkar där det pratas om kondomer och inte avhållsamhet:

Här

och

här.

Detta betyder givetvis inte att det inte också handlar om avhållsamhet, jag ämnar bara nyansera Agnarssons ledare en smula.

Något som man också kan resonera utifrån är huruvida en person med något slags konservativt kristet synsätt skulle tycka det var moraliskt riktigt med ett radioprogram där ungdomar får diskutera sex (som beskrivs i en av artiklarna).

En rolig parentes till det är friskolan som rev ut sidorna om sex och samlevnad ur biologiböckerna för sina årskurs 6:or. En insändare i Sunsdvalls tidning i samband med det tyckte att det var en strålande handling; ungdomarna lär sig ju ändå så mycket om sex vid ung ålder vi t.ex. dokusåpor...

fredag, mars 02, 2007 1:14:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home