tisdag, mars 20, 2007

Det falska argumentet om mänsklighetens överlevnad

Ett argument som förekommer då och då i antigaydebatten är att homosexualiteten hotar mänsklighetens överlevnad. Vi har hört högt uppsatta politiker i bland annat Polen och Frankrike uttala denna övertygelse gång på gång. Därtill en mängd opinionsbildare – till och med i Sverige.

Logiken bakom argumentet är att om alla hade varit homosexuella, hade mänskligheten dött ut. Därför måste homosexualitet vara fel.

På samma sätt skulle man kunna argumentera mot till exempel katolicismen. För hur hade det sett ut om alla män hade velat vara katolska präster? Då hade verkligen mänsklighetens dagar vara räknade. Är slutsatsen av detta att det alltid är fel att vara katolsk präst? Och i förlängningen: att katolicismen är fel? Jag kan inte se annat än att de som använder sig av mänsklighetens-överlevnad-argumentet i homofrågor måste dra just den slutsatsen.

Etiketter: