onsdag, mars 07, 2007

Sverigedemokraterna och de högerkristna # 1.

Sverigedemokraternas röstfiske inom högerkristenheten är förmodligen inte ogjort arbete. I en krönika på homOnline.se synar jag de gemensamma nämnarna, och drar den pessimistiska slutsatsen att "det mycket väl [kan] bli så att det är den kristna skräckretoriken beträffande homosexualitet och islam som gör att vi 2010 välkomnar de första sverigedemokraterna i Riksdagen."

Sverigedemokraternas Erik Almqvist (gruppledare i Lund och vice ordförande i ungdomsförbundet) skriver idag en artikel i Dagen där han sträcker ut handen till de högerkristna väljarna:

I takt med att kristdemokraterna valt att tona ned såväl retorik som politik för att bättre passa in i den makthungriga alliansen har deras kärnväljare börjat leta efter alternativ. I sverigedemokraterna finner de ett parti som slår vakt om familjen och äktenskapet som samhällets bas, önskar en mer restriktiv och modern abortlagstiftning och dessutom verkar för en återgång från besluten om att ge samkönade par adoptionsrätt och lesbiska par möjlighet till insemination.

Men det riktigt intressanta är hur Almqvist försöker förklara bort partiets mörka baksida, den bristande respekten för andra människor och den tveksamma hållningen till människovärdet:

För att det ska vara någon mening att tala om människovärde annat än som en abstrakt princip måste man kunna placera sin moral i ett socialt sammanhang. Detta är i mångt och mycket vad politik går ut på. Sverigedemokraterna menar att något av det viktigaste för vårt land är att vi verkar för stabila familjebildningar och uppmuntrar till personligt socialt ansvarstagande. Bara om vi lyckas med att verka för social stabilitet och gemenskap kan vi få ett samhälle som visar respekt för människovärdet. Detta måste vara en ständigt pågående process som vi alla bidrar till.

Det är inte helt enkelt att förstå tankegången här. Vilken är logiken som leder fram till slutsatsen att det bara är ett samhälle med stabila (läs: traditionellt heterosexuella) familjebildningar som kan visa respekt för människovärdet? Almqvists artikel är fullständigt tom retorik.

Etiketter:

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Den är publicerad nu. :)

torsdag, mars 08, 2007 5:58:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home