fredag, mars 09, 2007

Sverigedemokraterna och de högerkristna #2

Sverigedemokraterna är det parti som tydligast profilerar sig som dem traditionella familjens beskyddare och därmed motståndare mot homosexuellas förbättrade villkor. I debattartikeln i Dagen i veckan underströk sverigedemokraten Erik Almqvist att hans parti verkar för "återgång från besluten om att ge samkönade par adoptionsrätt och lesbiska par möjlighet till insemination."

Detta är förstås mumma för de högerkristna väljarna. Det stora smolket i bägaren är partiets migrationspolitik. Frågan de måste ställa sig är om den är värd att få på köpet för att slå vakt om den konservativa och traditionella familjepolitiken. Och det finns tyvärr flera skäl att tro att många skulle tycka det. Till exempel:

1. Familjefrågan beskrivs i den högerkristna retoriken som en ödesfråga. Tanken på homoäktenskap beskrivs ständigt som ett hot – en attack mot familjen och samhället.

2. Sverigedemokraterna och de högerkristna har en viktig gemensam nämnare: den konsekvent negativa synen på islam. Varför skulle högerkristna väljare INTE rösta för en restriktiv hållning gentemot det de anser hota hela det svenska samhällsbygget?

3. I vissa högerkristna kretsar ett starkt motstånd till internationellt samarbete och EU – precis som inom Sverigedemokraterna. I domedagsideologen Pierre Enberts bok Det är nära nu!? framförs stark kritik mot hela EU-tanken. Upplösandet av gränser, gemensamma fördrag och gemensam valuta ses som ett tecken i tiden mot jordens undergång.

Slutsatsen är att de högerkristna väljarna har mycket att hämta hos Sverigedemokraterna. Och vice versa. Det kan mycket väl bli så att det är den kristna skräckretoriken beträffande homosexualitet och islam som gör att vi 2010 välkomnar de första sverigedemokraterna i Riksdagen.

Fotnot 1: Läs i rättvisans namn också Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlunds kommentar på Erik Almqvists artikel.

Fotnot 2: Denna artikel har delvis också publicerats på homOnline.se.

Etiketter:

10 Comments:

Anonymous Anonym said...

Högerkristna, sverigedemokrater och ortodoxa muslimer är alla fundamentalister när det gäller homofobi och "värnandet om familjen". De borde ta varandra i hand.

måndag, mars 12, 2007 9:31:00 fm  
Blogger Pierre Falk said...

Du målar upp en skrämmande bild. Men är den helt sann?

För det första undrar jag vilka du kallar för högerkristna. Är det dom högkyrkliga? Eller gammalkyrkliga? Dom s.k. bibeltrogna? Eller dom kristna som befinner sig på den politiska högerskalan?

Det är viktigt att reda ut. Höger används i Sverige som en politisk markör. Det må vara annorlunda i USA, men här är det så.

Syftar man på de kristna som politiskt ligger till höger så hittar man kanske en liten minoritet av de bruna, men även liberaler. Och det är väl knappast liberaler du syftar på?

(För det andra och för det tredje är avhängiga av det första, varför jag får vända med dessa punkter efter att ha läst ditt svar.)

måndag, mars 12, 2007 11:26:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Skulle man inte kunna exkludera problemen en aning genom att skilja
politiken från Svenska Kyrkan.

Samhället har sina regler och religionen sina. Så länge de politiska partierna väljer till stift och kyrkomöte är inte kyrkan fri.
'
Däremot bör de kyrkligt intresserade politikerna aktivt deltaga i kyrkans arbete och utveckling som privatpersoner.

måndag, mars 12, 2007 12:20:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Pierre Falk
Terminologi är ett viktigt och svårt område. Tidigare använde jag formuleringen konservativt kristna, men ändrade för någon månad sedan till högerkristna. Det jag försöker ringa in är den kristenhet som tidningen Världen Idag, RKTL och Livets Ord representerar, samt det som i USA brukar kallas just kristen höger.

Begreppet har inte så mycket med höger-/vänsterpolitik att göra. De högerkristna har till exempel ofta ett mycket kollektivistiskt synsätt på människan, särskilt i frågor som handlar om sexualitet.

Leif Ekstedt
Du har förmodligen rätt. Jag kan dock förstå de som söker påverka kyrkan politiskt. Kyrkan är ju en instans som har rätt att utfärda juridiskt bindande avtal och förbund. Att en sådan instans skulle vara helt frikopplat från det demokratiska systemet tror jag många ser med skepsis på. Men personligen bryr jag mig inte så mycket om just den saken.

måndag, mars 12, 2007 12:51:00 em  
Blogger Pierre Falk said...

När du säger att du med epitetet högerkristna avser "den kristenhet som tidningen Världen Idag, RKTL och Livets Ord representerar" så har du förmodligen rätt i din slutsats. Dessa grupper ligger kanske i den riskzon du talar om.
Jag befarade att du även räknade in högkyrkliga, katoliker och liknande grupper. Då hade din tes inte stämt. Nu gör den kanske det.

Dock tror jag inte att det verkligen blir så som du befarar. De du kallar högerkristna utgör en relativt liten grupp, även i kristna kretsar. De kan aldrig få den makt som du befarar. Utan att ha sett några siffror på det så tror (och hoppas) jag att SD inte är större bland dem som beskriver sig som bekännande kristna än bland folk i allmänhet.

måndag, mars 12, 2007 1:24:00 em  
Anonymous Anonym said...

Skulle det inte räcka med att kyrkan har rätt, att utöva sin religion och välsigna sina medlemmar. Alltså den juridiska aspekten kan återföras till samhället. Civillkontrakt för de som önskar sammanleva med rätt och skyldighet anpassade efter verkligheten.

måndag, mars 12, 2007 1:56:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Pierre Falk
Nej, det jag kallar högerkristenheten är nog inte en särskilt stor grupp. Men tidningen Världen Idag (och indirekt därmed även Livets Ord) växer och får allt större inflytande. Dessutom finns det inga vattentäta skott inom kristenheten. En företeelse inom en grupp av kristenheten kan lätt bli en företeelse för en större del av kristenheten.

Leif Ekstedt
Ja, det är en utmärkt idé. Men idag ser inte verkligheten ut så.

måndag, mars 12, 2007 5:46:00 em  
Anonymous Anonym said...

Skönt att jag inte är med i den så kallade högerkristna gruppen. Men däremot är jag Bibel troende kristen. Och är bland annat emot homobröllop. Varför då? Jo, det är antikristligt. Varför är jag som Bibeln troende kristen emot islam? Jo, för att det är en antikristlig religion, och en våldsam sådan.

så svaren på dina kommentarer;

1: Homoäktenskap, i kyrkan, är en attack mot familjen och samhället. Odemokratiskt är det också att tvinga kristna att göra emot deras religion.

2: Den retoriken är ganska dålig, eftersom man kan göra liknelser mellan vilka grupper som helst. Men varför skulle en tänkande människa inte vara emot en vålds religion? Jag pratar enbart om deras skrifter till religionen, inte vad enskilda muslimer gör.

3: Det har kommunisterna med. Ska dom sammarbeta med SD nu? Pierre Enberts bok har jag inte läst och vet inte om jag kommer att göra det. Har du läst den? Om man är Bibel troende kristen så är det inte konstigt i fall man är emot EU. Dom så kallade höger kristna och kommunist vänstern kanske har mer gemensamt?

SD är inget jag skulle rösta på, jag kan relatera till dom som vilken annan politisk grupp i vissa frågor, som du har visat. Men jag kan relatera till alla människor i frågor med, precis som du och vi alla andra.

Så jag ser ingen koppling mellan SD och "höger kristna".

tisdag, mars 13, 2007 4:59:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Homoäktenskap, i kyrkan, är en attack mot familjen och samhället. Odemokratiskt är det också att tvinga kristna att göra emot deras religion."

Trams. HUR är det en attack mot familjen och samhället? Vad händer om jag får ingå äktenskap med en person jag älskar?

Odemokratiskt är det att utifrån en religiös skrift motverka somliga människors frihet. Dessutom är kristenheten grymt delad vad gäller synen på homosexualitet.

Ska väl tillägga att jag inte tycker man ska tvinga något samfund till att viga samkönade par. Så, då var det demokratiska problemet löst. Hurra!

tisdag, mars 13, 2007 8:20:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Bengt
1. Christoffer Smitz sammanfattar invändningarna mycket bra. Hur kan homoäktenskap vara en attack mot familjen och samhället? Hur ser den attacken ut? Vilka konsekvenser får den?

2. Ha ha, här visar du ju själv precis vad det är frågan om, Bengt. "Varför skulle en tänkande människa inte vara emot en våldsreligion?", frågar du. En sådan hållning är ju resultatet av exakt den negativa och demoniserande propaganda som den kristna högern å den ena sidan, och sverigedemokraterna å den andra, fabricerar för att nå sina respektive syften. SD vill begränsa invandringen, och den kristna högern vill köra ut konkurrerande religioner och andra "ockulta" andliga element.

3. Ja, jag har läst Enberts bok. Den handlar om den yttersta tiden. Han radar upp tecken i tiden och tolkningar av Uppenbarelseboken och försöker visa att kristi återkomst är nära förestående.

Kommunisternas tveksamhet till EU är politiskt motiverad, det vill säga demokratiskt. De domedagskristnas tveksamhet är religiöst motiverad, det vill säga odemokratiskt. Exemplet med EU var bara ytterligare en faktor som jag menar skulle kunna få vissa kristna att rösta på SD.

Men de domedagskristna är på intet sätt överens om att det just är EU som är den babylonska skökan. Maranatafolket menar ju att det är Vatikanen, och att påven är antikrist.

onsdag, mars 14, 2007 8:39:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home