onsdag, mars 21, 2007

Vikten av att få känna sig förmer

När vi hör "barnens bästa" äktenskapsdebatten vet vi att det är ett skenargument. Äktenskapet är ingen förutsättning för barn. Barn är ingen förutsättning för äktenskapet. Dessutom finns det en mängd barn i homosexuella familjer. Hur kan man argumentera mot homoäktenskap utifrån barnargumentet, och samtidigt offra och förbise vissa barn?

En annan aspekt som utkristalliseras i debatten mot homoäktenskap är hierarkin. Motståndarna till homoäktenskap är mycket måna om sin överlägsna ställning. Relationen mellan man och kvinna måste till varje pris ha högre status, den måste räknas mer, måste vara lite finare. Att göra åtskillnad är centralt. Motståndarna beter sig som om de håller på att förlora en förmån, en adelstitel. De vill på intet sätt sammanblandas med homosexuella. Här kommer de homosexuella och skitar ner och drar skam och vanära över äktenskapet..

Men den som upplever att äktenskapet devalveras om det öppnas upp för homosexuella, blir ett offer för sina egna fördomar. Det som bidrar till devalveringen är ju just de egna vanföreställningarna och demoniserande bilderna om homosexualitet.

Etiketter: ,