onsdag, mars 21, 2007

Världen Idag har underminerat sin roll som opinionsbildare

Det är alltid viktigt med opposition. En beslutsprocess som inte möts av motargument blir urlakad, odemokratisk och dålig. Världen Idag anser att beslutet om vigsel av homosexeulla i kyrkan har fattats utan adekvat opposition.

Med små steg och med undvikande av normal debatt och beslutsordning skulle man föra kyrkan just hit.

Men det är inte främst beslutsfattarna man skall klandra om man inte är nöjd med deras beslut – utan oppositionen. Har felaktiga beslut fattats, är det ju oppositionen som har misslyckats med att föra ut sitt budskap och skapa opinion.

Världen Idag hade kunnat vara en av de viktigaste och tyngsta rösterna mot homoäktenskap. Men tidningen har målmedvetet och under lång tid undergrävt sin position som seriös debattpart i frågor som rör homosexuellas villkor, eftersom prioritet ett i deras argumentation alltid har varit att demonisera, svartmåla och skapa avsky för homosexuella. Tidningen har till exempel på ledarplats utmålat homosexualitet som orsak till tsunamikatastrofen, hävdat att RFSL för att ha en dold pedofil agenda och sysslar med förmedling av barnsexslavar, och mycket annat som syftar till att underminera homosexuellas villkor i samhället, istället för att diskutera dem.

Att argument från en sådan tidning inte tas på allvar handlar inte om rädsla eller brist på motargument, utan om att det är omöjligt att föra en diskussion utifrån de premisserna. Innan man kan slå sig ner och diskutera själva huvudfrågan – homoäktenskap – måste man hugga sig igenom alla djungler av tarvliga generaliseringar, pedofilanklagelser, vinklad vetenskap, svavelosande religiösa fördömanden och illvillig retorik. Exemplet tangerar Goodwins lag, som handlar om det retoriskt absurda att jämföra sina debattmotståndare med Hitler och nazisterna.

Hade smutskastandet inte varit så angeläget för Världen Idag, hade de kanske kunnat vara den röst de efterlyser i debatten om homoäktenskap.

Etiketter: