onsdag, april 18, 2007

Selektiv hyllning av Tutu

Världen Idags utrikesredaktör Mats Tunehag hänvisar idag två gånger till Desmond Tutu och den kristna trons roll för hans politiska arbete i kampen mot apartheid. Texterna argumenterar för religionens plats i politiken:

Exempelvis kan en kristen övertygelse vara både drivkraft och måttstock för en positiv kamp och förändring. Tutus kamp mot apartheid är ett exempel på det.

Borde ärkebiskop Desmund Tutu ha tigit om apartheidregimens ondska bara för att han var kristen?

Vad Tunehag emellertid tiger om själv är ett annat engagemang Desmond Tutu haft i kraft av sin kristna tro: kampen för att homosexuella ska få ingå äktenskap. Det är ingen en slump att Sydafrika - det land i världen som har de djupaste erfarenheterna av just diskriminering var ett av de första länderna som legaliserade homoäktenskap...

3 Comments:

Blogger Pastor Astor said...

Wow! Var det så? Har du tips om litteratur eller nåt som är skrivet i ämnet?
(ordverifieringen jag fick upp var "mopsblg" - jag hoppas det inte var personligt... :)

onsdag, april 18, 2007 8:21:00 em  
Blogger Kalle af said...

En startpunkt hittar du här: http://karlafhallstrom.blogspot.com/2007/04/desmond-tutu.html

onsdag, april 18, 2007 9:22:00 em  
Blogger Pastor Astor said...

Tack Kalle!

torsdag, april 19, 2007 7:26:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home