fredag, juni 08, 2007

Äktenskapet del 93872

Några av undertecknarna av uppropet för det traditionella äktenskapet i DN härförleden gråter idag ut i Världen Idag. Berättigad kritik riktas mot Mona Sahlins rasismretorik, men annars är det mest luft. Riksdagsmannen Staffan Danielsson (c) påstår sig vara "förskräckt" av reaktionerna på artikeln. Skitsnack. Hur skulle han ha kunnat undgå att frågan engagerar många mycket djupt? Han viftar stolt med partnerskapslagen och tycker att den räcker länge och väl. Magstarkt, med tanke på att centerpartiet var emot partnerskapslagen när frågan var aktuell 1994. Sedan när är Danielsson FÖR partnerskapet? Vidare begär han en "sansad debatt samt ömsesidig respekt och förståelse". Jag håller verkligen med honom. Och det första steget är att argumentera med giltiga och relevanta argument, något förespråkarna av det traditionella äktenskapet hittills inte lyckats göra.

Återigen: Har ni inga bättre argument än religiösa eller känslomässiga så lägg fram dem för allt i världen. Tycker ni att homosexuellas anspråk på att bli en del av äktenskapsgemenskapen skulle skita ner institutionen så SÄG det för Guds skull. Tycker ni att historien ska diktera villkoren för framtiden – FRAM med det då. Anser ni att äktenskapet är en religiös institution som skall definieras av kyrkan – SÄG det. Skär det av ångest i kropp av hjärta när ni tänker tanken på homosexuella som gifter sig – låt oss för allt i världen få veta. MEN dölj inte de verkliga argumenten bakom kvasivetenskapligt nonsens och pseudosociologiskt bullshit. Det är allt för lätt att genomskåda, och det kan aldrig tas på allvar!

Etiketter: , ,

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

Såhär är det alltid. Först skriver eller säger någon att homosexuella ska diskrimineras, sedan klagar de på intolerens när de möter kritik från människor som motsätter sig diskriminering. Samma visa har det varit varje gång någon diskriminerad grupp krävt rättigheter. Martin Luther King blev också beskylld för att vara intolerant.

fredag, juni 08, 2007 5:14:00 em  
Anonymous Anonym said...

Precis: Dom kräver tolerans från oss för deras egen intolerans för oss. Hyckleri.

lördag, juni 09, 2007 10:53:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Just det du här nämner är ett av de största problemen när det gäller argumentering från ett religiöst perspektiv - det blir ofta just kvasiargument. Eftersom rätt och fel från ett kristet perspektiv handlar om guds vilja blir det inte egentligen relevant om det finns argument för en viss fråga. Eftersom "för att gud tycker att det är fel" är en oerhört svag utgångspunkt i offentlig debatt utmynnar det ofta i ett sökande efter "bättre" argument som kan användas för att föra fram åsikterna. Att tycka att gud vill ha det på ett visst sätt är ju naturligtvis ok. Däremot tycker jag att man ska vara ärlig med varför man tycker som man tycker. Man får annars som "motståndare" i en sådan debatt endast bemöta de argument som används pragmatiskt för att kunna vinna debatten och föra fram sin åsikt - inte de argument som faktiskt ligger till grund för deras uppfattningar. Jag upplever att alla inblandade förlorar på den här typen av skendebatter - argumentationen blir oftast bara konfrontativ och båda sidorna förlorar en chans att att förstå varandra bättre.

lördag, juni 09, 2007 11:21:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ni har väl inte missat detta?
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,1092233,00.html

tisdag, juni 12, 2007 9:09:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Argumenten för homosexualiteten är väl även dom av "känslomässig" natur . Homosexuellas rättigheter baseras ju ofta på moraliska , o inte rationellt empiriska, argument. Hur vetenskapligt giltigt är det ?

lördag, september 29, 2007 12:55:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home