fredag, juni 01, 2007

Äktenskapsartikel i DN

Så kom det till slut, det på förhand beryktade DN-debattinlägget "Ett biologisk faktum att homoäktenskap är fel". Åtta borgerliga politiker talar ut om äktenskapsfrågan. Vad kommer de då fram till? Får vi oss några giltiga argument till livs? Eller är det de vanliga irrblossen om barnens bästa som rabblas igen?

Både och. Artikelförfattarna tar faktiskt upp några relevanta argument, men lyckas inte avfärda dem på ett övertygande sätt. Man hänvisar ofta till en fransk utredning från 2006.

I den franska utredningen slås fast att äktenskapet ska förbli den institution som ligger till grund för familjebildning.

Utmärkt. Även homosexuella bildar familjer...

Äktenskapet som institution anses ha egenskaper som, med hänsyn till barnets bästa, legitimerar att det bevaras intakt i rättsligt avseende. Man framhåller exempelvis att äktenskapet "inte bara är ett kontraktsmässigt erkännande av kärleken mellan två personer. Det är ett förpliktigande ramverk av rättigheter och skyldigheter som är utformat för att kunna ta emot ett barn och ge det en harmonisk uppväxt".

Javisst. Men barnen som de facto lever i familjer med homosexuella föräldrar då? Så här svarar artikelförfattarna:

Argumentet att enkönade par bör kunna ingå äktenskap, eftersom det finns de som genom adoption eller ett tidigare förhållande har barn, avvisas av den franska utredningen. Den slår istället fast att äktenskapet i grunden är en institution som syftar till reproduktion. Därmed måste följaktligen äktenskapet avse en relation mellan två personer av olika kön - detta som ett biologiskt faktum samt som en förpliktelse för både mamman och pappan.

Vad? Är äktenskapet en metafysisk symbol eller en juridisk samlevnadsform? Varför skall inte barn som lever med homosexuella föräldrar leva under andra villkor än andra barn? Författarna går vidare med detta fantastiska stycke:

Även om inte alla äktenskap leder till att barn föds, avvisar den franska utredningen argumentet att homosexuella par, genom till exempel assisterad befruktning, kan bidra till reproduktionen. Man konstaterar det uppenbara faktum att i en samkönad relation måste ytterligare en person, en tredje part, en person av annat kön, alltid vara inblandad. I den meningen skulle ett sådant äktenskap inte längre baseras på att handla om två personer - det blir inte längre monogamt. Varken den samkönade parrelationen eller trepartsrelationen avspeglar ju barnets, människans, biologiska ursprung.

VAD??? Blir ett förhållande en trepartsrelation vid assisterad befruktning? Är familjer som tar emot sperma-/äggdonationer bigamister? I så fall skall de ju gripas av polis! Det är olagligt!

Och menar de verkligen att en relation ska avspegla barnets biologiska ursprung? Hur ska man då betrakta adoptioner?

Artikelförfattarna fortsätter med en vändning som innebär att även infertila och äldre bör utstängas från äktenskapet:

Det faktum att äktenskapet syftar till att säkerställa att livet förs vidare till nya generationer rättfärdigar också att det är förbehållet par som kan bidra till denna reproduktion.

Slutligen argumenterar de för att en "könsneutral äktenskapslag i Sverige skulle också kunna öka främlingskapet inför vårt samhälle bland många nyanlända medborgare."

Kulturella och religiösa motsättningar av långvarig art kan komma att polariseras i vårt land om inte äktenskapsfrågan hanteras med varsamhet och försiktighet. Aspekten att integrationen skulle försvåras måste tas på fullaste allvar.

Det är ett under omständigheterna delvis relevant argument. Men det är inte rätt att anpassa lagstiftning och normer efter andras förväntningar och kulturer.

Uppdatering: För övrigt är utgångspunkten att "de andra" per automatik skulle vara mindre toleranta än "oss" ytterst tvivelaktig. Jämför med Spanien, som är Europas största invandrarland. Där har man haft samkönade äktenskap i flera år utan att det har blivit några sammanstötningar med "de andra". Hottentotterna, muselmanerna, eller vad det nu är artikelförfattarna menar. (Tack till L. Jonsson för tips.)

Jag argumenterar varken för eller emot könsnetralt äktenskap. Det jag efterlyser är en adekvat debatt i frågan. Och hittills är det bara förespråkarsidan som har lyckats producera riktiga argument. Motståndarsidans argument ekar av tomhet.

Jag kommer aldrig att förstå hur kan man argumentera för något man kallar "barnens bästa" när man samtidigt väljer att bortse från tusentals barn som redan lever i familjer med homosexuella föräldrar? Det är cyniskt, själviskt och oansvarigt.

Etiketter: ,

20 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det där med att äktenskapet är till för att barn ska komma till världen känns ju helt befängt.

Några frågor till författarna av inlägget:

Jag har en syster som har ett vuxet barn och hon gifte om sig nyss med en man. Dom kommer garanterat inte skaffa barn: Ska dom inte få gifta sig då?

Mina grannar har inga barn men är gifta? Ska deras äktenskap ogiltigförklaras?

Barn kan komma till och kommer till på många olika sätt och kommer att fortsätta göra det.

Kom till kärnfrågan istället: Varför skulle era äktenskap bli mindre värda bara för att vi skulle ha rätten att ingå detsamma?

Man blir så trött. Att KD nappade på detta var ju ingen överraskning men de Moderat politiker som skrev under är en skam fläck för ett parti som kallar sig för modernt och liberalt.

fredag, juni 01, 2007 10:31:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det största problemet med debattartikeln är väl ändå att man blandar äpplen (biologi) med päron (kultur). Äktenskap är inte först och främst en biologiskt betingad institution, det vet väl varenda människa som har minsta koll på historia ur ett grundläggande sociologiskt, kulturellt och ekonomiskt perpektiv...

fredag, juni 01, 2007 11:50:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Ibland kan jag liksom bara känna att... va f-n, jag orkar snart inte läsa nåt mer sånt här strunt. Och då syftar jag på artikeln i DN ;)

Jag kan liksom känna hur luften går ur mig. Men det kanske är för att det är fredag.

fredag, juni 01, 2007 12:57:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det är beklämmande, skrämmande och direkt vidrigt hur de i artikeln försöker ställa två "problemgrupper" mot varandra. Tack, Tor, för att du så tydligt poängterar detta!

fredag, juni 01, 2007 4:34:00 em  
Blogger Robert Cumming said...

Delar av den franska rapporten finns på engelska på webbsajten preservemarriage.ca. Hela rapporten finns på franska parlamentets webbsida (i pdf-format).

fredag, juni 01, 2007 5:10:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hela debattartikeln i DN är ett intellektuellt och emotionellt haveri.Borde använtas i retorikundervisning.

söndag, juni 03, 2007 9:34:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag tycker att det är synd om barnen i homosexuella parförhållanden.De här barnen kommer under hela deras uppväxt att tvingas svara på frågor från deras jämnåriga vänner om varför de
lever med två föräldrar av samma kön.Det är inte rimligt att utnyttja barn på detta sätt för vuxna homosexuellas ideal.

Var finns barnens perspektiv?

tisdag, augusti 07, 2007 1:49:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Christel, nu har du skrivit samma text på två inlägg. Och invändningen är lika självklar. Om det inte hade varit för de homosexuella förhållandena hade ju barnen i dem inte funnits till. Är DET det bästa för de barnen? Är det per definition så fruktansvärt att växa upp i en familj med homosexuella föräldrar, så att det hade varit bättre att inte finas till? Är det så du menar?

tisdag, augusti 07, 2007 2:22:00 em  
Anonymous Anonym said...

Nej tor det bästa för barnen hade givetvis varit om de vuxna homosexuella hade undvikit att skaffa barn vilket de inte kan göra utan att blanda in en tredje part.Jag menar att det är orimligt att desssa barn skall växa upp med alla frågor och kritik från sina jämnåriga om varför de har föräldrar av samma kön som på ett mycket tydligt sätt avviker från majoriteten.De här barnen kommer högst sannolikt att bli inbundna
och sedan instinktivt agera spjutspets för vuxna homosexuellas
ideal.Jag tycker att det är fel att utnyttja barn på detta sättet.

Vidare är sannolikheten ca 98% att dessa barn blir heterosexuella.

Kommer dessa barn då att mötas av den vidsynthet som förra årets reklamkampanj inför pride gav uttryck för,där ett hetrosexuellt par var avbildade med överskriften
"fy fan vad äckligt"?

tisdag, augusti 07, 2007 5:39:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

1. Du menar alltså att det är bättre för ett sådant barn att inte finnas till? Det bästa för barnet i det här sammanhanget är att inte existera? Har jag verkligen förstått dig korrekt?

2. Tycker du att det är rimligt att man utgår från omvärldens förväntningar när man stakar ut sitt liv? Tycker du att samma begränsningar vad barn beträffar även ska gälla handikappade, blinda eller färgade? Tänk så många frågor ett färgat barn kan få i en vit skolklass. Så utanför han eller hon kommer att känna sig. "Sitter din mor i rullstol? Det var konstigt..." "Är din far enarmad? hur förlorade han den?" Det vore bättre att inte finnas till för barn som måste höra sådant. Eller?

3. Du skriver att du befarar att barn till homosexuella kommer att få utstå kritik. Vad är det för kritik? Vem är det som kommer att lära dem att kritisera sina kamrater för att de inte lever upp till normen?

4. Homosexuella skaffar barn av precis samma skäl som heterosexuella.

5. Vad har sannoliheten om vad dessa barn får för sexualitet med det här att göra? Hämtar du siffran från Dr Paul Cameron (som jag vet har tagit fram "forskning" om det här) kan jag meddela att han är moraliskt och vetenskapligt bankrutt.

6. Fy fan vad äckligt-kampanjen var - som du självfallet vet - humor. Ett sätt att ändra perspektivet.

tisdag, augusti 07, 2007 5:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hej Tor!
Jag som skriver till dig är en kvinna med transsexuell bakgrund.

Jag är gift med en hetrosexuell man
och lever ett ganska vanligt liv i samhället.

Jag har på egen hand fått erfara vilken sanningshalt gayrörelsen svänger sig med,självfallet med RFSL i spetsen.

Rfsl har ju kategoriserat mig och försett mig med en etikett Transperson kallas jag.Man påstår vidare att jag har väldigt mycket gemensamt med gayrörelsen.

sanningen är den att ca 95% av alla med transsexuell bakgrund är heterosexuella och lever helt vanliga liv isamhället utan att vare sig synas eller höras,dvs precis som dessa vill ha det.

RFSL och gayrörelsen Ljuger om människor som mig genom att påstå
vilket är innebörden i ordet transgender att transsexualism är socialt konstruerat vilket är rakt motsatt vad den neurobiologiska vetenskapen förkunnar.

Jag har som sagt personlig erfarenhet av på vilket sått gayrörelsen med RFSL i spetsen bemöter människor med invändningar
angående deras agerande.dvs med förakt eller en kompakt tystnad.

Jag vill självfallet inte ha min talan förd av ert HBT samhälle då jag inte är en del av det.

Vad sedan gäller dina liknelser med färgade enarmade så är jag övertygad om att barn har en avsevärt större förståelse för detta.

Vad sedan gäller reklamkampanjen inför förra årets pride så vill jag upplysa dig om att väldigt många i majoritsbefolkningen uppfattade det som allt annat än ett skämt vilket ytterligare stärker
mångas uppfattning att gayvärlden agerar på ett sätt som majoritesbefolkningen aldrig skulle komma på tanken att göra

tisdag, augusti 07, 2007 6:56:00 em  
Anonymous Anonym said...

Vad sedan gäller antalet barn som lever i homosexuella familjer i Sverige så vill jag minnas att den senaste statliga utredningen i frågan visade på ca 170 barn.
det handlar således inte om tusentals barn.

tisdag, augusti 07, 2007 7:10:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

1. Antalet barn är fullständigt irrelevant i sammanhanget. Det hade lika gärna kunnat handla om ETT barn.

2. Jag håller med dig i mycket av vad du skriver om HBT-rörelsen och transsexualism. Här finns flera stora problem som sällan diskuteras.

3. Jag är fullt medveten om att den största delen av människor med transsexuell bakgrund är heterosexuella i sitt "nya", dvs egentliga kön.

4. Jag delar dina invändningar mot HBT-begreppet. Jag tycker också att det är bakvänt att transsexuella företräds av gayrörelsen. Särskilt bakvänt är det att T:et i HBT-förkorningen, dvs transpersoner inbegriper såväl transsexuella som transvestiter - saker som inte heller har ett dugg med varandra att göra.

5. Särskilt invecklat blir det när man lägger ett queerperspektiv över alltihop, och talar om könet som en social konstruktion. Då ogiltigförklarar man den transsexuelles behov och strävan att få upptas i sitt "egentliga" kön. Det faktum att många transsexuella är biologister tas inte heller på allvar, utan biologismen är något som queerrörelsen förnekar och förhånar å det starkaste.

6. Jag tror emellertid att sammanflätningen av de olika kateogrierna i HBT-begreppet beror på att man tycker det är bättre att skapa en enad front med någorlunda gemensam nämnare, det vill säga sådant som har med könet och avvikelse att göra. Det handlar alltså inte om en ondskefull strävan att styra över transsexuellas liv, utan att på ett så effektivt sätt som möjligt skapa opinion och förståelse för de olika grupperna var för sig. För att uppnå denna politiska effektivitet har man offrat nyanserna. Nyanser som det av dig så omhuldade majoritetssamhället ändå inte bryr sig det minsta om.

7. Du skriver att du befarar att barn till homosexuella kommer att få utstå kritik. Vad är det för kritik? Vem är det som kommer att lära dem att kritisera sina kamrater för att de inte lever upp till normen?

tisdag, augusti 07, 2007 11:22:00 em  
Anonymous Anonym said...

hej TOR!

Jag vill förtydliga för dig att RFSL med gayrörelsen i spetsen
agerar politiskt i frågor rörande
människor med transsexuell bakgrund
och intersexuella som på ett mycket tydligt sätt har som avsikt att särskilja dessa individer från majoritessamhället där vi upplever att vi har vår hemvist.
Det har även av homosexuella riksdagsmän lagts motioner om att människor som mig i fall av diskriminering i arbetslivet inte
skall få vända oss till Jämo som alla andra kvinnor utan motionsskrivaren i det här fallet vänsterpartisten Tasso Stafilidis
tyckte att HOMO var det mest lämpliga för oss.Det här är bara ett exempel på den totala brist på respekt och förståelse som råder inom gayrörelsen.

Situationen är nu sådan att enskilda individer och patientorganisationer för transsexuella och intersexuella
tvingats till att agera politiskt
för att motverka RFSL och homosexuella riksdagsledamöter.

RFSL har dessutom på ett mycket tydligt sätt tagit ställning för den marxistiska tolkningen av feminism vilken anser att skillnader mellan könen är en social konstruktion,dvs tvärtemot
vad reell forskning inom det neurobiologiska området har vetat
i flera årtionden.

Transsexualism och intersexualitet
är medicinska problem som går att åtgärda på ett mycket bra sätt.

Det är inga livsstilar,det är inte gueer som RFSL och gayrörelsen tycks tro.

onsdag, augusti 08, 2007 11:06:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Ja, jag är medveten om de här problemen. Det bästa vore förstås om transsexuella exkluderades ur RFSL:s målgrupp, eftersom det - som du påpekar - handlar om välidgt olika grejer.

Det smärtar mig dock att det i bakgrunden av det du skriver tycks ligga ett tydligt avståndstagande och skepsis mot homosexuella. Att du i din nyvunna normalitet och nyförvärvade hemvist i majoritetssamhället känner ett så starkt behov att distansera dig från de avvikande.

onsdag, augusti 08, 2007 11:46:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag känner inget starkt behov av att distansera mig.Jag har under en ganska lång tid däremot fått erfara vilken brist på respekt för mig som gaysamhället uttrycker.
Jag har därmed genom gayrörelsens
agerande emot människor som mig insett att gayrörelsen är egoistisk
och fientlig mot alla som inte delar deras uppfattning.

onsdag, augusti 08, 2007 12:46:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Är förståelsen för din situation och dina erfarenheter större i majoritetssamhället än i gaysamhället?

onsdag, augusti 08, 2007 1:57:00 em  
Anonymous Anonym said...

Absolut.Ett problem har varit att den senaste tidens exponering av människor som mig av gayrörelsen
har inneburit att allt fler människor kopplar ihop transsexualism med homosexualitet.

Under ca 40 års tid har enskilda och organisationer för transsexuella sakta men säkert bidragit till att majoritetssamhället haft en ganska god insikt om att den som ur deras perspektiv byter kön inte är någon transvestit eller homosexuell.

Tyvärr har denna uppfattning genom gayrörelsens exponering och namngivande "transperson" inneburit att vi i stort sett är tillbaka på ruta ett igen.

Det som inger hopp är däremot att
den neurobiologiska vetenskapen
sakta men säkert vinner mark och därmed utgör en motpol till samhällsexperimentet som har sin
grund i feminismen och den ideologi
som kallas genusvetenskap.

onsdag, augusti 08, 2007 2:19:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag håller med dig helt. Ordet transperson är mycket missvisande.

onsdag, augusti 08, 2007 3:27:00 em  
Anonymous Anonym said...

Nu skall jag försöka att sova några timmar.Jag skall arbeta i natt.Jag arbetar som sjuksköterska.

Ha det så bra Tor och sköt om dig

onsdag, augusti 08, 2007 4:09:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home