onsdag, juni 27, 2007

òversvàmningar slump eller Guds straff?

Tony Blair konverterar till katolicismen (=skòkokyrkan med Maranataretorik), och Storbritanninen làggs under vatten i fruktansvàrda òversvàmningar. Ser nàgon sambandet? Ungfàr som nàr den evangelikala eliten i USA skyllde 11 september pa bland annat fòrekomsten av homosexualitet i landet.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Svar ¨på rubrikfrågan: Kan vara endera

fredag, juni 29, 2007 2:36:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home