fredag, juli 13, 2007

All animals are equal...

Högerkristenhetens hållning i äktenskapsfrågan är tydlig:

Alla människor har rätt till kärlek och ömhet
men somliga har större rätt än andra.

12 Comments:

Anonymous Anonym said...

Sluta lägga ut dimridåer Tor. Jag kan tycka att homosexualitet är fel och ändå inte försöka hindra dig och din pojkvän att njuta av kärlek och närhet, det är ett eget val. Ändå kan jag tycka att det är fel, right?!

Frågan handölar huvudsakligen om äktenskapsfrågan och huruvida samkönade par ska ingå i äktenskap vars definition är är ett förbund mellan två parter av motsatt kön.

fredag, juli 13, 2007 10:30:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Demoniserande propaganda och misstänkliggörande retorik är självfallet ett sätt att försöka hindra homosexuella från att leva sina liv som de vill. Genom att måla upp en negativ bild vill man få samhället att ta avstånd från homosexuella och utöva tryck mot dem som framhärdar.

fredag, juli 13, 2007 11:19:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Du blandar äpplen o päron på samma sätt som du anklagar personer inom kristna kretsar för. Att använda svepande och oriktade begrepp med negativ klang utan att precisera, gör du dig själv en otjänst.

Det finns "demoniserande propaganda" men den är ytterst sällsynt. Däremot finns en mängd kritiska ställningstaganden, argumenterande påståenden och logiska ifrågasättanden när det gäller homorörelsen, homolovbbyn och homosexualitet i stort. Misstänkliggörande retorik är ännu et begrepp du älskar att använda, men som egentligen bara är luft i sammanhanget, allt för att framställa gruppen som offer, något jag tror du själv kallar kvasidissidens.

Genom att du målar upp en kritisk bild av kristna (vilket du ofta gör) vill du således få samhället att ta avstånd från kristna och utöva tryck mot de som framhärdar?
Så måste det i rimlighetens namn då vara.

Tor, låt oss vara ärliga och skilja på den ytterst lilla grupp som medvetet sprider lögner, och de som försöker föra en debatt. Ibland har även de senare säkert fel i sina teorier, liksom du i många fall tar fel gällande din kritik mot olika kristna företeelser. Men sluta martyrisera dig själv, det gynnar ingen.

fredag, juli 13, 2007 12:40:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Demoniserande propaganda:

- att istället för att rikta saklig och adekvat kritik mot RFSL påstå att organisationen har en dold pedofil agenda

- att påstå att RFSL "bedriver barnsexhandel" på sin sajt

- att framställa en känd bluffvetenskapsman och antigayaktivist som "budbärare som homorörelsen vill tysta"

- att okritiskt intervjua honom

- att okritiskt publicera hans forskning om att det är så till den grad farligt att vara homosexuell, att man dör cirka 20 år tidigare i jämförelse.

- att konsekvent nonchalera homosexuellas behov av ömhet och kärlek, och i stället framställa deras önskan att knyta äktenskapsband som en hemlig plan att störta det goda samhället i fördärvet.

- att i text och ande stödja politiska tendenser i Baltikum som syftar till att försämra villkoren för homosexuella

- att misstänkliggöra homosexuella som grupp genom pedofilistatistik

- att framställa hets mot folkgrupp-paragrafen som ett hot mot yttrandefriheten när det handlar om homosexuella, trots att exakt samma lagar och bestämmelser gäller för t.ex. judar

- att framställa ett sexköp av en HD-domare som pedofili, trots att den prostituerade var 20 år.

= = = =

På vilket sätt menar du att ovanstående skulle vara "kritiska ställningstaganden, argumenterande påståenden och logiska ifrågasättanden när det gäller homorörelsen, homolovbbyn och homosexualitet i stort" ?

= = =

Jag målar inte upp en kritisk bild av kristna. Jag analyserar och argumenterar kring den retorik som används för att misstänkliggöra och demonisera homosexuella. Av någon anledning kommer ofta sådan retorik från just kristna. Det kan jag tyvärr inte hjälpa.

fredag, juli 13, 2007 1:16:00 em  
Blogger Robert Cumming said...

Tor, det verkar vara underförstått i ditt påstående ovan att äktenskap innebär mer (reglerad?) kärlek och ömhet. Är det verkligen det det handlar om? Ogifta av alla de slag kan väl uppleva kärlek och ömhet i stora mängder utan att ens behöva tillgång till just äktenskap. Eller har jag missat nåt?

fredag, juli 13, 2007 5:12:00 em  
Anonymous Anonym said...

Inför registrerat partnerskap för alla. Sedan kan var och en gå till sin lilla sekt och få sina välsignelser. Låt sekterna själva bestämma vilka de vill välsigna, på basis av ras, sexualitet, handikapp, fetma etc. Sekterna får bara diskriminera innanför sina fyra väggar och inte uttala sig i media. Deras ekonomi skall vara skiljd från skattemedel med vattentäta skott. Var och en blir lycklig på sitt sätt.

fredag, juli 13, 2007 6:25:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor:

När det gäller de saker Världen idag tagit upp (och de verkar vara synonymt med "högerkristenheten" för dig, vilket i sig ter sig något märkligt) är min ståndpunkt att ni har olika syn på adekvat kritik. Vi anser att de saker de tagit är relevant kritik, du anser det inte, ord står mot ord och dina argument mot deras. Att kalla en sådan debattsituation demoniserande är just att martyrisera sig själv och sin egen grupp. Vad är enligt dig saklig och adekvat kritik? Finns det sådan? Du verkar kalla de allra flesta argument demoniserande när de står mot din egen syn på saker. Kanske är det där problemet ligger...

På alla sätt är punkterna ovan just detta, på samma sätt som din kritik mor kristenheten oftast får räknas till den kategorin.


Lägg av, det är ju löjligt Tor. "Jag målar inte upp en kritisk bild av kristna. Jag analyserar och argumenterar kring den retorik som används för att misstänkliggöra och demonisera homosexuella. Av någon anledning kommer ofta sådan retorik från just kristna. Det kan jag tyvärr inte hjälpa." Du kritiserar VISST kristna och deras trossystem, senast i inlägg om eskatologi exempelvis. Du säger till mig att sluta leka härmarleken, sluta själv.

lördag, juli 14, 2007 6:10:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

1. Ja, jag tycker det är en rimlig förenkling att låta Världen Idag representera högerkristenheten. Begreppet högerkristenhet är abstrakt, men Världen Idag är ett konkret och faktiskt exempel man kan hänvisa till. Det är alltid lättare att diskutera om man har konkreta utgångspunkter. I abstrakta diskussioner tenderar man allt som oftast tala över huvudet på varandra.

Jag är medveten om att hela begreppet högerkristenheten inte ryms inom ramen för Världen Idag - till exempel representeras ju inte Maranata, som förmodligen är den mest högerkristna församlingen i Sverige.

På vilka andra punkter tycker du att det är felaktigt att använda Världen Idag som en representant för högerkristenheten?

2. Har jag förstått dig rätt? Du anser att punkterna här ovan inte är att betrakta som demoniseringar? De syftar inte till att konsolidera en negativ bild av homosexuella?

När jag talar om demonisering menar jag att man utifrån faktiska eller fabricerade fakta skapar den värsta tänkbara scenariot, och målar upp den värsta tänkbara bilden av sin meningsmotståndare. Det anser jag att Världen Idag gör när det gäller homosexuella och homorörelsen så fort de får möjlighet.

Punkterna ovan innehåller dels spekulationer och halsbrytande slutsatser - och det måste man givetvis få tillåta sig som opinionsbildare. Men där finns också otvetydiga lögner, och det är helt otroligt att du gång på gång försvarar dem. Du framställer det som att jag skulle vara kritisk mot punkterna på grund av att jag har andra åsikter än Världen Idag. Men det handlar inte alls om det. En lögn är en lögn, oavsett vad man tycker om den.

3. Det slår mig att du nog är den mest extrema postmodernisten och relativisten jag nånsin diskuterat med. Detta säger jag inte som kritik, jag noterar det bara med överaskning. Relativism och kristendom är inget jag annars brukar sätta under samma paraply.

4. På vilket sätt skulle mitt eskatologiska inlägg vara tendentiöst?

lördag, juli 14, 2007 6:45:00 em  
Blogger Bibeltemplet said...

Maranatavännerna har faktiskt en socialistiskt närstående grundsyn i många frågor, så några högerkristna är de inte. De förkunnar t.ex ingen materiell lyckoteologi, stöder inte USA i konflikter, är emot militärtjänst, statliga yrken m.m.

Närmaste släktingar i så måtto finns bland de anabaptistiska rörelserna.

I andra frågor kan uppfattningarna sammanfalla med högersidan. Det betyder varken att man är höger- eller vänsterkristen, utan bara att man är frigjord från partisinne och struntar i vilken sida vars åsikter för tillfället sammanfaller med de egna.

Jesus blev anklagad för att vara vän med både seloter och publikaner (två motsatta politiska block då), och så kan det vara idag också med kristna.
___

söndag, juli 15, 2007 2:05:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor: Får väl även jag be om ursäkt när debatten blir lite väl känslostyrd...

1. Jag kan definitivt inte hålla med dig om att det är rimligt att göra Världen idag till representanter för begreppet "högerkristenheten", hur bekvämt det nu än må vara med tanke på ditt resonemang om abstrakt och konkret. Detta nu oavsett i vilken grad jag håller med i vad Vi skriver om olika saker. Det vore som att göra QX (konkret) till talespersoner för homorörelsen (abstrakt). Även om du nu anser att det vore okej så kan jag inte hålla med. Det man gör då är att man skapar sig själv en förenklad bild av verkligheten. Då vet säkert om att många av de som betraktas som högerkristna har riktat stark kritik mot Världen idag, både i liten och väldigt stor skala. Som du själv brukar uttrycka det: Det är ett stort misstag att tro att en viss grupp är homogen, typ: alla som är gay älskar schlager. Alla som är högerkristna älskar (håller med) Vi. Så är inte fallet. Det är inte bara fel utan också fegt att först säga "Det här tycker de högerkristna" och när du sedan ska bevisa detta tar du enbart fakta från det du själv kallat en marginell tidning. Rent journalistiskt måste du väl hålla med om att det känns som ett dåligt sätt att underbygga sina påståenden? Enda chansen att det håller är att du anser de högerkristna bestå av Vi.s redaktion, deras släkt och några till.

2. Intressant är att du menar att det är fel att utifrån faktiska fakta dra slutsatser som kan tendera att demonisera homosexuella som grupp? Det kan jag aldrig hålla med om. Om faktiska fakta pekar mot något är vilken tidning som helst fri att publicera detta.

Jag skulle vilja veta vilka av de ovanstående påståendena som du menar är otvetydig lögn. Jag är övertygad om att Vi liksom de flesta andra medier i flera fall missbedömt, överdrivit och till och med dragit fel slutsatser. Nöjd? Jag har däremot svårt att tro att de hittat på något out of thin air, men om du vet något så berätta, så är jag absolut beredd att ändra mig.

Att Världen idag har en grundsyn att homosexualitet är något felaktigt präglar givetvis det sätt varpå man speglar denna grupp. Samtidigt ska man komma ihåg att ensidiga granskningar knappast hör till ovanligheten, det föörekommer i olika former och med udden riktat mot olika grupper dagligen. Det gör det inte rätt att ljuga, absolut inte, men ärligt talat, när läste du i en profan tidning senast ngt positivt om en frikyrklig, tex? Okej, jag hamnade lite utanför ämnet, men hänger du med på vad jag menar?

3. Jag är överraskad att du tycker det. Jag tror att jag i en argumentationssituation kanske ger en bild av mig själv som inte riktigt är korrekt, tyvärr. Jag har också en bild av dig, som jag är säker på inte heller är helt korrekt. Jag varken hoppas eller vill framstå som en postmodernist och när det gäller min tro är jag det definitivt inte. Men tack för att du nämnde det, jag ska försöka se över om jag kanske är lite dubbel... Kan du som en hjälp precisera på vilket sätt det märks i så fall. Vore jag tacksam för.

4. Du sa att du inte alls kritiserade kristna. Men jag är säker på att du ironiserar en aning i dina rubriker om kristna det senaste och i ditt eskatologiska inlägg är du inte direkt enbart journalistisk saklig. Jag kritiserar inte detta, men jag kritiserar att du säger att du alls inte kritiserar kristna.

söndag, juli 15, 2007 11:52:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Långt och intressant inlägg. Vi hörs i slutet av veckan, imorgon bitti går jag till sjöss.

söndag, juli 15, 2007 11:58:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Liljeström
Jag tycker inte att höger och vänster i religiösa sammanhang är samma sak som i politiska. Höger när det gäller religion har framförallt med konservatism och traditionalism att göra - och i slutändan således bekvämlighet. I andra änden finns inte vänster, utan liberalism, det vill säga lyhördhet och öppenhet för andra människors erfarenheter.

lördag, juli 21, 2007 11:56:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home