fredag, juli 27, 2007

Bra tips från Agnarsson

Världen Idags VD Ruben Agnarsson publicerar idag några viktiga punkter man bör tänka på när man tar del av media.

Frågor som vi behöver ställa oss i mediabruset är: Vilken nyhetsvinkel har nyhetsförmedlaren valt, varför sägs det här just nu och vilken agenda finns bakom rubrikerna? Och varför får vissa personer hela tiden obegränsat med tid i nyhetssändningarna, medan andra avbryts, nonchaleras eller marginaliseras?

Innan en nyhet presenteras för oss har en mängd beslut och avvägningar redan gjorts, som vilken del av verkligheten som skall beskrivas och vilken bild och beskrivning som sedan skall förmedlas.

Världen Idag är förmodligen en av landets mest vinklade, agendastyrda och retoriskt tvivelaktiga tidning. Det finns således all anledning att tillämpa Agnarssons punkter när man läser den.