torsdag, juli 26, 2007

Bristen på opposition i äktenskapsfrågan

I gårdagens Världen Idag beklagade sig tidningens VD Ruben Agnarsson djupt över den demokratiska processen. Han ondgjorde sig över ordningen med motionsskrivande, fri informationsspridning, opinionsbildning och parlamentariskt beslutfattande.

Om det fattas ett kontroversiellt och felaktigt beslut är det självfallet beslutsfattarna som i första hand skall lastas. Men man ska inte underskatta oppositionens roll. En seriös opposition med hederlig argumentation har alla möjligheter att vrida en opinion. När det gäller äktenskapsfrågan hade jag absolut gärna sett den debatteras längre, tydligare och mindre polemiserat. Världen Idag har haft alla möjligheter att utgöra denna seriösa opposition, men effektivt sumpat varje sådant tillfälle. Så här skrev jag i mars i samma ämne:

Tidningen har målmedvetet och under lång tid undergrävt sin position som seriös debattpart i frågor som rör homosexuellas villkor, eftersom prioritet ett i deras argumentation alltid har varit att demonisera, svartmåla och skapa avsky för homosexuella. Tidningen har till exempel på ledarplats utmålat homosexualitet som orsak till tsunamikatastrofen, hävdat att RFSL för att ha en dold pedofil agenda och sysslar med förmedling av barnsexslavar, och mycket annat som syftar till att underminera homosexuellas villkor i samhället, istället för att diskutera dem.

Att argument från en sådan tidning inte tas på allvar handlar inte om rädsla eller brist på motargument, utan om att det är omöjligt att föra en diskussion utifrån de premisserna. Innan man kan slå sig ner och diskutera själva huvudfrågan – homoäktenskap – måste man hugga sig igenom alla djungler av tarvliga generaliseringar, pedofilanklagelser, vinklad vetenskap, svavelosande religiösa fördömanden och illvillig retorik. Exemplet tangerar Goodwins lag, som handlar om det retoriskt absurda att jämföra sina debattmotståndare med Hitler och nazisterna.

Hade smutskastandet inte varit så angeläget för Världen Idag, hade de kanske kunnat vara den röst de efterlyser i debatten om homoäktenskap.