söndag, juli 08, 2007

Bättre bemöta dumheter än att radera dem

Här ligger all dokumentation om rättssaken kring sajten Bibeltemplet och Leif Liljeström som harvats i tingsrätt och hovrätt sedan 2004. Saken är på väg upp i Högsta Domstolen. Bakgrunden är att Liljeström sedan flera år driver ett antal gästböcker/anslagstavlor på internet där särskilt homosexualitet diskuteras med synnerlig besatthet och monoman analfixering (se länkar i länklistan till höger). 2004 förespråkade en av diskussionsdeltagarna (med de lämpliga initialerna KGB) dödsstraff för vad han kallade sodomister. Ett av de mest kända citaten torde vara detta: (Jag anger en länk till aktuell sida i dokumentationen vid varje hänvisning)
Ju tidigare bögen får möta sin bödel, desto färre blir hans samlade synder och desto bättre blir hans utsikter inför evigheten. (17)

KGB föreslår även avrättningsmetod, nämligen att "hängas på pålar på stadens torg" (18).

(Som kuriös detalj hörde dödsstrafförespråkaren av sig till mig för något år sedan efter att ha sett mig nämna rättssaken i min gamla lista över antigaylänkar. Han gillade den och förstod till en början inte att motivet till samlingen var att belysa antigayaktivisternas okunskap, vanföreställningar och ohederliga retorik.)

Eftersom Liljeström inte tog bort KGB:s inlägg (som är uppenbart förryckta), dömdes han till fängelse för medhjälp till hets mot folkgrupp i tingsrätt och hovrätt. Och snart skall alltså saken upp i Högsta Domstolen.

Självfallet delar Liljeström KGB:s uppfattning om att homosexuella är vederstyggliga svin, men inte de drastiska förslagen på hur homoproblemet skall lösas. Enligt sitt yttrande till HD skall han istället för att radera KGB:s inlägg ha argumenterat emot hans drastiska recept för "sodomisterna", och alltså neutraliserat "effekten av inläggen genom att bemöta dem".

Stämmer detta är saken som jag ser det utagerad. Om den som ansvarar för en diskussion bemöter inlägg som strider mot lagen, tar han sitt demokratiska ansvar på ett bättre sätt än om han hade raderat dem.

Självklart beror saken också på HUR inläggen har bemötts. Detta framgår bara delvis av dokumentationen. Möjligheten finns ju att bemötandena har varit tandlösa på grund av Liljeströms egna konspirationsteorier kring homosexualitet.

Dessutom håller inte resonemanget kring "Sodomi: gärning, inte egenskap" som Liljeström skriver i sitt yttrande till HD. KGB skriver ju tydligt att det är bögen som ska möta sin bödel.

Efter att ha ögnat igenom den digra dokumentationen kan jag inte annat än beklaga att rättsväsendet tvingas befatta sig med sådan här smörja. De aktuella citaten och utdragen befinner sig på en ofantligt låg nivå och det är häpnadsväckande att läsa dem i juridisk kontext. (De finns i stämningsansökan som finns på dokumentationssajtens vänstermeny under rubriken "Tingsrättens dom i Stenungsund, 26 april", sida 13-19.)

En sak som blir mycket tydlig med den här historien är att lagen om elektroniska anslagstavlor måste ses över. I fall där den som uttryckt hets och uppmaning till våld tydligt kan identifieras - som detta - måste det vara den personen som skall hållas ansvarig. Inte den som administrerar webplatsen.