måndag, juli 23, 2007

Den antihomosexuella propagandans segertåg

En tidnings insändarsida är ett bra kvitto på hur väl tidningen lyckas sprida och befästa sin verklighetsbild och agenda. I dagens Världen Idag finns ett bra exempel. Insändarskribenten är upprörd över att Svenska Kyrkan står värd för en sektion för barn på årets Pridefestival med sång och lek på programmet.

Har Kyrkans ledning tappat förståndet? Skall man börja hjärntvätta våra små barn att bli bekanta med homosexuell livsstil redan från år 0 och uppåt? Är det den kristna kyrkans uppgift? Skall inte kyrkan sprida evangelium så att barn och ungdomar blir fysisk och psykiskt stabila människor? Skall kyrkan som ledande organ verkligen vara med och medverka till fullständigt kaos, och moralisk förfall i hela vårt samhälle? Skall vi tillåta att våra ungdomar blir skadade redan sina unga år?

(...)

- Finns det ingen som vågar höja rösten och ta krafttag att rädda liv och stoppa spridning av barnpornografi och homosexuell omoral (vilket idag är politiskt korrekt), som nu dessutom kommer indoktrineras hos våra barn och ungdomar med kyrkans välsignelse?
Den automatiska och i sammanhanget helt irrelevanta referensen till barnpornografi är ett bra exempel på hur väl Världen Idag lyckats med sin konsekvent negativa rapportering om homosexualitet. Ett annat exempel är att skribenten inte tycks vara medveten om att sång- och lekarrangemanget framförallt riktar sig till barn i homosexuella familjer. Dessa barn existerar nämligen inte i högerkristen retorik, något som varit mycket tydligt i debatten de senaste åren.