måndag, juli 23, 2007

Hatbrott och demokrati

"Hatbrott" ett hot mot demokratin, skriver Mats Tunehag i dagens Världen Idag. För tusende gången prånglar tidningen ut vanföreställningen att hatbrottsbegreppet endast existerar för att skydda muslimer och homosexuella - trots att det i själva verket har sitt ursprung i bekämpandet av mekanismerna bakom antisemitiska brott. Idag omfattar begreppet "ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet".

Den vanliga och alltid obesvarade frågan reser sig: Är hatbrottsbegreppet ett hot mot demokratin endast när det gäller homosexuella och muslimer? Eller även när det gäller kristna och judar? Är det ett hot mot demokratin att utreda eventuella antisemitiska motiv bakom ett brott?