torsdag, juli 12, 2007

Strid om själarna inom kristenheten

Vatikanens totalitära anspråk förtydligas av Troskongregationens nya dokument om ekumeniken. Sydsvenskan skriver:

Protestantismen kan knappt ens kallas för kyrka, heter det i ett officiellt dokument från Heliga stolen.

Både protestanter och ortodoxa kritiseras i det 16-sidiga dokumentet från Vatikanens troskongregation - tidigare känd som inkvisitionen. Däremot betonas att den ortodoxa kristenheten är "en sann kyrka" och alltså inte kättare, även om de ortodoxa lider av ett "sår", då de inte accepterar påven som sitt överhuvud.

Med protestanterna är det betydligt värre ställt, enligt dokumentet: "Det är svårt att se hur begreppet kyrka över huvud taget skulle kunna användas", heter det.

Med andra ord:

Det finns bara en kyrka
och Påven är dess överhuvud.


Vatikanen vill behandla andra kyrkor och samfund på samma sätt som kristenheten i stort vill behandla homosexuella: Som barn som har bajsat i byxorna.

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Utan att jag denna gång orkar gå in på detaljer: du är inte särskilt bra på att skildra den interna kristna debatten. Tyvärr.

fredag, juli 13, 2007 10:48:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Återkom gärna när du orkar.

fredag, juli 13, 2007 11:04:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Har jag missförstått kritiken som riktas mot Vatikanen i artiklar som dessa:

Stark ortodox reaktion mot katolskt utspel

”Katolska kyrkan tar ett steg tillbaka”

"Vatikanens kritik mot protestanter överdriven"

måndag, juli 23, 2007 12:04:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home