fredag, juli 13, 2007

Svallvågor

Idag toppar Dagen med fallet som jag uppmärksammade i den här texten.

Dagens artiklar:

Nazister vill locka kristna till protestmarsch


Polisen: Fysiska konfrontationer inte ovanliga


Elisabeth Sandlunds ledare: Ingen bör låta sig luras

Kristna företrädare tar avstånd från allt samröre med nazistiska grupperingar


– Ibland korsar linjer varandra, men det innebär inte att det går att samarbeta, säger Sten-Gunnar Hedin. Han liksom övriga kristna representanter som Dagen talat med tar helt avstånd från allt samröre med nazistiska grupperingar.

Sten-Gunnar Hedin menar att en kristen syn på homosexualitet i någon mån sammanfaller med nazisternas.
- Men när så är fallet får man inte tro att det är parallella linjer. Det är en värld emellan ursprungen till varför man kommer fram till en viss åsikt, säger Hedin och poängterar att den kristna grundsynen om alla människors lika värde inte har något gemensamt med en nazistisk ideologi.

Han hoppas att inga kristna ska låta sig förledas att delta i någon anti-pridedemonstration.
- Vi lever i ett demokratiskt mångfaldssamhälle där de som är med i Pride har rätt att visa hur de tänker under den veckan. Om man som kristen tänker annorlunda finns det andra tillfällen att markera det, säger Hedin.

[...]

Arthur Thiry, ordförande i Riksförbundet Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella samt transpersoner, ekho, menar att det inte är så omöjligt som det kan verka att kristna konservativa gör gemensam sak med nazister när det gäller homosexualitet. Han hänvisar till situationen i Polen och Lettland, där han menar att det är så. Och historiskt sett har inte kyrkan motsatt sig förtryck av homosexuella.
- Men jag kan inte tänka mig att konservativa kristna i Sverige skulle demonstrera mot Pride i Stockholm.

Vem som helst kan ta avstånd från nazism, det är det enklaste och mest självklara som finns. Och visst är det bra att kristenheten visar självkritiska drag i homofrågan. Nu återstår bara en noggrann analys om varför deras homokritiska retorik så ofta sammanfaller med nazisternas.

7 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det stämmer att både en andel av de som kallar sig kristna och en andel av de som kallar sig nazister har en kritisk hållning gällande homosexualitet. Det må också vara ett något enskilt argument återkommer hos de båda. Dock är utgångspunkten från två olika världar. Detta borde Billgren vara den förste att uppmärksamma, men icke. Där kristna har Bibeln som utgångspunkt har ´nazister en annan bok, och en annan ledargestalt än Jesus Kristus, vilket givetvis påverkar en del. F ö är debatten om retorik löjlig från Tors håll. Fråga: Varför återkommer så mycket av den homosexuella retoriken för berättigande, hos pedofiler? //Samuel

fredag, juli 13, 2007 10:43:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Därför att pedofilerna har upptäckt att retoriken är framgångsrik, och anammar den därför för sina egna syften. Trots att utgångspunkterna är helt annorlunda.

Den senaste äktenskapsdebatten har visat att huvudargumentationen från kristet håll är reproduktions- och fruktbarhetscentrerad, något som länge har varit centralt i nazismens homoargumentation. Strategierna att framställa homosexuella som samhällshot, svin och allmänt omoraliska är också identiska. Varför räcker det inte med att konstatera att homosexualitet är synd för de kristna? Varför måste ståndpunkten kläs in i demoniserande och falsk statistik, bluffvetenskap och charlatansociologi?

fredag, juli 13, 2007 11:02:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Låt mig då Tor, citera med några undantag:
Därför att nazisterna har upptäckt att retoriken är framgångsrik, och anammar den därför för sina egna syften. Trots att utgångspunkterna är helt annorlunda.

Där har du ditt svar på avslutande frågan i inlägget.

"Den senaste äktenskapsdebatten har visat att huvudargumentationen från kristet håll är reproduktions- och fruktbarhetscentrerad..." Vad grundar du detta på ett, ett en artikel i DN? Om du följer debatten i stort, vilket jag vet att du gör, borde du vara ärlig nog att skriva att just reproduktionsargumentet äfår tämligen liten plats, även om det har sin plats.

Varför räcker det inte för dig att skriva att kristna har fel? Varför måste du spä på det med ditten och datten, varför hälften är ogrundade påhitt?

När det sedan, återigen, gäller det du kallar demoniserande och hu så hemskt... kanske det kan vara så att man har olika syn på huruvida det du kallar lögn stämmer eller ej. För inte propagerar du för absolut sanning i dina inlägg? Lägg av med dina uttryck: bluffvetenskap, demonisering. Börja diskutera verklighet är du snäll, det tjänar samtliga på.

fredag, juli 13, 2007 1:02:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

1. Tänk så givande debatten hade kunnat vara om du hade slutat leka härmleken och istället försökt bemöta argumenten.

2. Vad menar du att nazisternas syfte med att motsätta sig homosexualitet skulle vara?

3. Inte så mycket från Fälldinartikeln. Främst från Världen Idag-artiklar.

4. Det räcker självklart inte med att påstå att någon har fel. Man måste ju argumentera för sin tes. (Hoppas inte du menar att demoniserandet av homosexuella är ett sätt att argumentera för tesen "homosexualitet är synd.)

5. För att man ska kunna föra en diskussion måste de olika parterna ha olika åsikter. Därför kallar jag viss vetenskap för bluff och viss retorik för demoniserande, precis som du helt spontant kastar ur dig påståendet att homosexualitet är synd. Det är DIN ståndpunkt, som jag sedan tar spjärn mot i debatten och diskuterar kring. Om du tycker att det jag anser vara bluff eller demoniserande inte skulle vara det, är du välkommen att ta spjärn mot detta och förklara varför.

fredag, juli 13, 2007 1:39:00 em  
Anonymous Anonym said...

1. Tor, lägg av. Eller ska jag säga, detsamma? Jag vet inte hur länge till jag orkar med din översittarattityd, speciellt bra är du på att påpeka grammatiska och argumentationsfel. Så jag vet inte om du är rätt person att säga det. Sen var det just detta jag ville komma fram till, på exakt samma sätt som du försvarar att samma retorik används av homosexuella o pedofiler, med samma logik kan användas när det gäller kristna och homosexuella. //Samuel

lördag, juli 14, 2007 6:25:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag ber om ursäkt för min dryghet.

Vad jag menar är att kristenheten måste analysera varför deras hållning i homofrågan harmonierar med nazisternas.

På samma sätt måste självfallet homorörelsen vara lyhörd och uppmärksam när deras argumentation används av t.ex. pedofilorganisationer (som pedofil.se och NAMBLA).

Det är ingen självklarhet att ens argumentation är felaktig bara för att den kan användas av "fel" grupper. Det är heller ingen självklarhet att man skulle ha något gemensamt med de grupperna som anammar ens argumentation. Det behöver inte vara (och är förmodligen inte heller) så när det gäller kristenhetens och nazismens gemensamma hållning i homofrågan.

lördag, juli 14, 2007 7:01:00 em  
Anonymous Anonym said...

väl talat.

måndag, juli 16, 2007 12:36:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home