fredag, juli 27, 2007

Vetenskap är bra. Ibland...

Världen Idag hänvisar gärna till hjärnforskaren Annica Dahlström när det passar. Idag publiceras en artikel som avsiktligt förvränger begreppen genuspedagogik och könsneutralitet till att handla om att "styra pojkar till flicklekar och tvärtom", alltså tvinga barnen att leka på ett visst sätt. Detta protesterar Dahlström givetvis emot och motiverar med hjärn- och hormonstudier.

En sak som Annica Dahlström dock aldrig kommer att få uttala i Världen Idag är hennes teorier om sexualitet. Hon menar nämligen att en persons sexuella läggning avgörs under fosterstadiet och beror på hormonbalansen i livmodern, något som går stick i stäv med tidningens fastlagda linje om att det rör sig om ett aktivt val.

Etiketter: