tisdag, juli 03, 2007

Världen Idag och bagatelliserandet av hatbrott

Idag berör Världen Idag mordet på Josef Ben Meddaour i Göteborg 2000, ett fall som är utförligt beskrivet i Johan Hiltons utmärkta bok No tears for queers. Självklart lyfter Världen Idag bort det faktum att det rörde sig om ett hatbrott med antihomosexuella förtecken, och antyder istället invandrarfientliga motiv. Det kan självfallet vara både och, men det är ingen slump att Världen Idag helt väljer att förtiga den antihomosexuella aspekten. Det är helt i linje med tidningens strategi att bagatellisera hatbrott mot homosexuella.

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det gör mig ledsen att konservativa kristna alltför ofta glömmer bort sin egen slogan om att man ska "älska syndaren men hata synden". Då och då kommer det den här typen av uttalanden där man till exempel bagatelliserar hatbrott eller med skadeglad ton antyder att AIDS är ett straff från Gud. Ofta ligger dock problemet snarare i ointresse för "syndarnas" situation och tystnaden från kristnas sida när vi utsätts för t ex diskriminering, hot eller våld. Tyvärr tror jag att det ofta uppfattas som om omsorgen om "syndarna" på andra plan än när det gäller omvändelse och botgöring också innebär att man stödjer synden. Den dagen då pingstkyrkan eller Livets Ord börjar visa medkänsla med misshandlade bögar eller mobbade flator kan jag börja omvärdera min uppfattning, men i nuläget har jag svårt att se den kärlek som de konservativa krista uppger att de har för oss.

onsdag, juli 04, 2007 3:20:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Maria: Tyvärr har du rätt i en del av det du säger. Är själv en du kallar "högerkristen". Och ja, vi har varit för dåliga på att hjälpa och visa kärlek mot hbt-personer i allmänhet och homosexuella i synnerhet. Jag kan bara tala för mig själv, där jag många gånger blivit så fäst vid en, visserligen oerhört principiellt viktig fråga, men tappat bort personen som det gäller.

Samtidigt behöver man skilja på begreppen. Just som du säger måste man skilja på synden och syndaren. I detta fall borde det handla om att frimodigt stå upp för vad Bibeln säger om homosexualitet, men i livet visa kärlek mot varje människa, oberoende av sexuell läggning. Gud är kärlekens Gud och sanningens Gud. Han klarar att älska människan och samtidigt, tyvärr misslyckas hans barn ofta med detta.

Samtidigt efterlyser jag ett närmande också från homosexuella i detta. Där många, likt Tor (iaf oftast) skulle tillåta religiösas syn och mötas i dialog.

Guds välsignelse önskar jag dig,

//Samuel

onsdag, juli 04, 2007 9:19:00 em  
Blogger Christoffer Smitz said...

Det här är så tröttsamt, och jag kommer ångra mig att jag skriver det, men ändå:

Vad säger Bibeln egentligen om homosexualitet? Den pratar om lust och begär i samband med sex mellan personer av samma kön. Det är inte vad homosexualitet är för mig.

onsdag, juli 04, 2007 10:28:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Dialogen är mycket eftersträvansvärd, och jag är glad över att du har öppnat din blogg igen, Samuel.

torsdag, juli 05, 2007 12:34:00 em  
Anonymous Anonym said...

1 Kor 6:9, 1 Tim 1:10, Rom 1:26-27. För att ta några exempel. Tor menar i ett inlägg här ovan att religiösa vill behålla en bild av homosexuella som ska stämma med sodomi osv. Dessa finns säkert, men utifrån in tro har jag inget intresse av dessa. Jag hävdar att äktenskapsbrytande är en synd. På samma sätt hävdar jag i enlighet med Bibelns texter att homosexualitet är en synd. Liksom lögn, skvaller och mened. Lögnare är inte äckliga, homosexuella är inte läskiga och äktenskapsbrytare är inte konstiga. Men Bibeln klassar beteendet som synd. Detta oavsett om homosexuella vore de präktigaste människorna på jorden, eller de värsta. Nu är de nog, liksom vi andra, någonstans där emellan.

//Samuel

torsdag, juli 05, 2007 12:43:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home