tisdag, augusti 28, 2007

Finsksvenska vanföreställningar om homosexuell kärlek

Aqurette gjorde mig uppmärksam på följande meningsutbyte mellan signaturen Lina, och Johan och Anne Lumme på deras blogg.

Varför lägga ner tid och energi på att bekämpa KÄRLEK när det finns så mycket annat man kan kämpa för/emot? Är det faktiskt mindre kärlek vi behöver?
Lina


Svar:Tyvärr har vi bara ett ord på svenska för det som i NT har minst två: nämligen dels agape, den kärlek "som inte söker sitt", dels eros, den begärande och krävande kärleken. Det finns ingen homosexuell agapistisk kärlek. Däremot är den erotisk, dvs. den attraheras av sitt objekt och vill ensamt äga det. Så som svar på Linas fråga: ja, vi behöver mer av den agapistiska kärleken, den som ger och älskar utan eget intresse.

Det finns ingen homosexuell agapistisk kärlek, säger de. Jag kunde inte låta bli att fråga vad de har för belägg för detta påstående. Jag väntar spänt på svar.

9 Comments:

Anonymous Anonym said...

Enligt rubriken arbetar du mot dem "som aktivt och konsekvent arbetar för att konsolidera en negativ och diabolisk bild av homosexuella". Räkna då inte in mig dit! Det jag säger är att homosexualiteten som fenomen inte godtas av Bibeln. Vad de homosexuella beträffar, vill jag ingalunda "diabolisera" dem!

Johan Lumme

tisdag, augusti 28, 2007 9:02:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Johan Lumme
Det hedrar dig att det inte är ditt syfte. Men likväl blir det effekten av vad du skriver. Du hävdar att det inte finns någon agapistisk homosexuell kärlek, utan att det handlar om "råhet och brutalitet, våld, sadism och masochism." Det jag kallar ömhet och kärlek, kallar du brutalitet och sadism. Det är att demonisera. Det är till och med på gränsen till att dehumanisera.

tisdag, augusti 28, 2007 9:26:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Ett annat Lumme-citat:

En homosexuell är med i de krafter som bryter ned och förstör vad andra bygger upp.

tisdag, augusti 28, 2007 10:04:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Vidare förespråkar du fängelsestraff i en replik på en fråga:

Du frågar om vi vill bura in homosexuella och om de botas av helig ande. Ja, jag anser att de som uppmanar till homosexuella handlingar borde straffas, det är inte så länge sedan vi hade en sådan paragraf i strafflagen. Men i första hand borde naturligtvis samhället som sådant saneras.

"Saneras"... inte dåligt...

tisdag, augusti 28, 2007 10:10:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Rent allmänt beivras förargelseväckande och störande beteende: en fyllbult som skrålar, en våldsdyrkare som hotar folk, en homosexuell som visar upp och koketterar med sin sjukdom.

tisdag, augusti 28, 2007 10:12:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Saneras" låter inte agapiskt alls i mina öron.

Om man googlar ordet "agapistisk" så får man en enda träff. Till en websida som granskar de som motsätter sig homosexuellas förbättrade villkor. Det är lite närmre betydelsen tror jag.

tisdag, augusti 28, 2007 11:55:00 em  
Blogger Noa Resare said...

Att det skulle finnas något bibelstöd för tanken att eros skulle vara dålig kärlek och agape vara bra kärlek är en intressant mytbildning bland sentida kristna.

En av de nyttiga aspekterna med Caragounis i övrigt ganska förskräckliga bok Homoerotik är att han på sidan 69 går till rätta med denna föreställning.

Eros förekommer över huvud taget inte i Bibeln (Caragounis teori är att det beror på de hedniska konnotationerna) och agape blir då ett samlingsord för både sexuell och icke sexuell kärlek av olika slag. Det finns dessutom exempel då agape används i negativ betydelse i 2 Tim 4:10.

Om man bortser från denna förvirrade utgångspunkt så kan jag tycka att det är märkligt att fördöma en hel kategori av relationer som själviska, samtidigt kan man undra vilken empirisk observation som skulle kunna få den som tror så att ändra sig.

Men å andra sidan så spelar det kanske inte så stor roll vad enskilda tycker, i takt med att fler och fler människor kommer i kontakt med sunda, kärelskfulla relationer mellan personer av samma kön i sin närsfär så blir det svårare och svårare för personer som Lumme att (utan bibelstöd!) hävda att samkönat sex alltid är egoistiskt.

onsdag, augusti 29, 2007 8:32:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Noa, och stort tack för ditt mycket kloka och fina inlägg. Jag håller med fullständigt.

Caragounis bok är en utmärkt resurs. Självfallet inte när det gäller homosexualitet (eftersom han inte har någon kunskap om ämnet), men däremot kan man använda den som referens när det gäller grundtexten och ordens verkliga betydelser. För mig är Caragounis bok det främsta beviset på att Bibeln inte talar om homosexualitet som vi känner fenomenet idag. Och det är mycket enkelt att konstatera detta: Det är bara att läsa vad det står. Skriften allenast!

torsdag, augusti 30, 2007 8:34:00 fm  
Blogger Noa Resare said...

Akta dig Tor, du börjar låta som en riktig lutheran!

torsdag, augusti 30, 2007 8:38:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home