torsdag, augusti 30, 2007

Guds straff

homosexuellt leverne är ett Guds straff för avgudadyrkan

Så skriver Johan Lumme i sitt första inlägg på sin blogg. Jag ställde en fråga om vad som avsågs med denna avgudadyrkan, och fick ett intressant svar:

Inkommet 28.8.2007 23:02:17

Vad är det specifikt för avgudadyrkan som avses i detta sammanhang? Fyrfotadjur? Vilka? När? Hur? Och om man har denna inställning om att homosexualitet är Guds straff måste jag fråga varför man bemödar sig med att försöka bota och omvända homosexuella? Då sätter sig ju emot Guds dom. Ska man inte som sant kristen tacka Gud för de straff han utmäter? Även straffen är väl en del av Guds härlighet?

Svar:
Ja, du har i princip rätt. Även straffen är en del av Guds rättfärdighet och bör vara föremål för tacksägelse.

Återigen: Varför bemöda sig med att försöka bota om omvända homosexuella om det förhåller sig på detta sätt?

15 Comments:

Blogger Isak BK Aasvestad said...

Vilken underbar logik!!! haha

torsdag, augusti 30, 2007 11:46:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det kanske går ihop för att Guds straff gäller den homosexuelle och inte de homofoba. De homofoba bara råkar tycka att homosexuella är jobbiga, oavsett varför de finns. Homofoberna är rentav en del av planen, ett Guds test, för utan dem är homosexualitet ett ganska fjuttigt straff. Därför sätter sig inte de homofoba över Guds vilja när de vill sanera homosexuella uttryck från samhällskroppen, men den homosexuelle som låter sig saneras gör Gud dubbelt vred!

Det enda rätta är således att stå upp för sin homosexualitet och vårda den för det underbara straff den är. Om det innebär att man måste gå över pingstkyrkolik, må så vara. Låt religionskriget börja!

torsdag, augusti 30, 2007 12:26:00 em  
Anonymous Anonym said...

Vill betona att denna ödesbestämda teologi ställer knappast en majoritet av troende upp på. Det får stå för Lumme själv. Min syn är sådan här: Homosexualitet är en synd. Jesus kom för att ta skulden/domen för våra synder och gjorde det av kärlek genom att dö på korset. Denna förlåtelse ges som gåva, men genom ett aktivt ställningstagande. Varje människa behöver förlåtelse för sin synd.

Att Guds domar är en del av hans rättfärdighet är visserligen sant, men en kristens uppgift bör i första hand med ett bibliskt synsätt vara att förhindra att en människa drabbas av detta, eller framförallt helvetet, som verklig plats.

Gud sände sin Son för att rädda oss från domen. DÄRFÖR står kristna upp för Bibelns syn på synd också gällande homosexualitet, för att Bibeln tydligt deklarera att det är Guds vilja att varje ska bli frälst och komma till insikt om sanningen.

torsdag, augusti 30, 2007 12:58:00 em  
Anonymous Anonym said...

Om homosexualitet skulle kunna vara en "synd" måste den vara självvald. Idag vet vi att homosexualitet är medfödd, dvs inget man KAN välja..därom är forskarna tämligen överens.

Och skulle den däremot vara ett "straff" tja, kanske en mer logisk teori, men därför jublar jag (som vanligt!) över din slutsats! Varför bota den dom Gud ålagt någon..?

Men, också som vanligt, upphör jag inte att förvånas över vilken energi vissa kristna kan lägga ned på att smutskasta och (för)-dömma...något så ljuvligt som kärleken... kärleken mellan två vuxna..

torsdag, augusti 30, 2007 3:39:00 em  
Anonymous Anonym said...

annalotta: Att det är bevisat att homosexualitet är medfött är långt ifrån sanningen. Det är inte heller så att forskarna är överens om detta, tvärtom råder det oenighet på detta område. Jag tror dock inte att det per automatik innebär att en homosexuell "väljer" sin läggning, men att otroligt många för oss kända, liksom okända, faktorer kan spela in i detta. Man kan ju fråga sig vems energi som läggs på vad när man läser den här bloggen, och även vem som smutskastar vem, men jag antar att det beror på vilka sympatier man har från början...

Jesus är verkligen kärleksfull, därför tror jag att han också talar sanning och sätter upp ramar för människan på jorden, annars vore han allt annat än just det.

torsdag, augusti 30, 2007 5:42:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Homosexualitetens medföddhet är fullständigt irrelevant för varje diskussion om homosexuellas víllkor. Generellt skulle jag emellertid förlita mig mer på homosexuellas ärliga berättelser och erfarenheter, än på kristna förhoppningar och önsketänkande.

torsdag, augusti 30, 2007 6:01:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor: Det var ett svar på annalottas inlägg, huruvida det är relevant för dig är således i detta fall irrelevant för mig.

Menar du att homosexuellas berättelser bekräftar att de är födda homosexuella, medan de kristna hoppas att de inte är det?

Även om du räknar bort Gud, kan du inte kräva att andra ska göra det i sina resonmang kring saker och ting.

torsdag, augusti 30, 2007 7:14:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Om homosexualitet är medfött rasar ju avsevärt av kristen teologi. Det är ju därför kristna grupper gör allt för att bevisa motsatsen. Det FÅR inte vara sant. Det är ungefär som om man skulle hitta Kristi kropp.

Därför är varje berättelse om medfödd homosexualitet totalförbjuden i konservativt kristna kretsar. Och därför avfärdas varje sådant vittesmål från homosexuella som illvillig propaganda. Man hänvisar till strawmanargument som en icke funnen "gay-gen" pseudopsykologiska fantasier om fadersgestalter och övergrepp.

torsdag, augusti 30, 2007 9:23:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag litar på homosexuellas berättelser när det gäller homosexualitet. Jag litar på kristnas berättelser när det gäller kristendom. Jag litar på kvinnors berättelser när det gäller graviditet.

Många kristna avfärdar homosexuellas berättelser när det gäller homosexualitet. De gäller liksom inte. De är inte religiöst korrekta.

torsdag, augusti 30, 2007 9:25:00 em  
Anonymous Anonym said...

Åh herregud, jag råkade läsa deras svar på kommentarerna med en bestämd levengoodsk finlandssvenska. Det blev svårt att ta svaren på allvar då.

Testa: "Homomaffian är de representanter för de homosexuella som systematiskt förvränger fakta och bjuder ut det som högsta och enda sanning."

fredag, augusti 31, 2007 1:52:00 fm  
Anonymous Anonym said...

LOL a (ovan), håller med om att vår svenska ofta är lite striktare här på andra sidan bottenviken, men jag kan garantera att det är svårt att ta den här bloggens svar på allvar också för oss. Bloggskrivarna hör till en liten utbrytargrupp (eller vad man nu ska kalla det) som tycker att den lutherska statskyrkan har blivit för mjuk. De har ca 400 medlemmar och kallar sig 'Finlands konfessionella lutherska kyrka'. Lutheraner med turbo, typ. Inte på nåt sätt typiskt för finlandssvenskarna *generad*

fredag, augusti 31, 2007 4:02:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Fast jag gläds åt den upprikiga diskussionslusten och den - trots allt - ödmjuka hållningen i många fall.

fredag, augusti 31, 2007 8:38:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det som förvånar mig mest är vissa kristnas totala brist på en konsekvensanalys när dom gör sig tolkare av Guds ord, enligt bibeln, eller vad Jesus förkunnade.

Ska man vara bokstavtrogen, ja då måste det väl gälla allt, varför bara välja vissa delar som passar ens egna åsikter och moral?

Sodom och Gomorra tas som exempel oftast, men jag inte låta bli att fråga vad det ligger för värdering bakom att istället för att våldta en vuxen människa, män som ju har alla möjligheter att försvara sig, är värre än att erbjuda sina oskyldiga döttrar att våldtas, är det en kristen värdering, eller fariseisk?

Om det är en fariseisk så är det inte undra på att Jesus inte drog jämt med dom fariseiska prästerna.

ps. nu är jag inte troende kristen, men mina många kristna vänner gör mig salig, men många också gör mig mörkrädd, speciellt dom som säger sig ha sanningen om Guds plan.

/Sanna

fredag, augusti 31, 2007 9:34:00 fm  
Anonymous Anonym said...

För mig är Bibeln en samling berättelser om mänskliga gudsbilder, dvs. föreställningar om Gud, inte en enhetlig och sammanhängade beskrivning av Gud som man kan dra några enkla slutsatser utifrån. Jag ser Bibeln som en process där man kan se hur gudsbilderna växt fram och påverkats av sin tid. Det är det som gör en bokstavlig, platt läsning av Bibeln så orimlig. Bibeln handlar om mänskligt sökande. Martin Luther ska ha sagt att om man inte förstår något i Bibeln så ska man lyfta på hatten och gå vidare. Jag håller inte med. Att läsa Bibeln är att försöka förstå. Men att förhålla sig bokstavligt blir omöjligt i längden, motsägelserna blir för många och uppenbara. Bibeln är skriven av människor för människor och präglas av de historiska kontexter i vilka den blev till. Historiska beskrivningar, anspråk på makt och social kontroll blandas med lyrik och existensiella teorier. Det är det som gör den så spännande att läsa för alla, oavsett tro.

fredag, augusti 31, 2007 10:21:00 em  
Blogger Pastor Astor said...

Jag är imponerad av att du orkar, Tor. Tack för att du fortsätter vara en nagel i ögat på oss förstockade kristna. Jag ber att du inte blir cynisk, utan fortfarande kan se Gud bortom hans barn.
Du är en favvobloggare.

onsdag, september 05, 2007 9:07:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home