onsdag, augusti 01, 2007

Intervju med Medvandrarnas ordförande

Sydsvenska Dagbladet har i sommar en serie om religion och politik och som alltid när tidningen bjuder på komplicerade och viktiga ämnen är det reportern Niklas Orrenius som står bakom. I dagens tidning intervjuas Erik Johansson, "präst med homosexuella känslor" och ordförande i nätverket Medvandrarna. Hans tro hindrar honom från att bejaka attraktionen och känslorna han upplever gentemot män och därför lever han i celibat.

Erik Johansson är realist, säger han. Visserligen har han själv sett exempel på homosexuella vars sexualitet förändrats så att de kunnat leva lyckliga i heterosexuella äktenskap. Men det är sällsynt, menar han, och absolut inget man kan förvänta sig. Själv har han aldrig känt erotisk attraktion till en kvinna.
– Vi göra varandra en otjänst om vi tror att alla kan gå från homo- till heterosexualitet. Det behöver sägas: alla kan inte gifta sig. Speciellt inom kristna kretsar har många fått för sig att äktenskapet löser alla problem.

Erik Johansson står för en intressant tredje linje i frågan om homosexualitet och religion. På ena sidan finns kristna som inte upplever någon konflikt mellan tro och läggning. I Sverige organiseras de av EKHO, och i bloggosfären är Peterson Toscano en person som ger ett trovärdigt och uppriktigt vittnesmål för denna hållning.

På andra sidan står de konservativt kristna, vars linje konkretiseras i Åke Greens predikan och som främst representeras av tidningen Världen Idag. Den företräds framförallt av heterosexuella personer som utan medkänsla eller intresse för andras ärligen omvittnade erfarenheter avvisar allt som antyer att homosexualitet skulle kunna ha medfödda faktorer, och istället för fram linjen att det endast handlar som ett val eller möjligtvis har med sexuella övergrepp att göra. ("Homosexualitet är inte medfött" är något som tidningens medarbetare älskar att sticka in som ett odisputabelt mantra i alla möjliga sammanhang. Tidningens utrikesredaktör Mats Tunehag gör det till exempel idag i en debattartikel i Svenska Dagbladet.)

Och Erik Johanssons linje går alltså ut på att homosexualitet är en medfödd defekt – något man inte kan rå för själv, men inte heller något man får bejaka. Det gör honom till en udda fågel i den eljest polariserade diksussionen. Han är för sexualitetsfientlig och självförnekande för de liberala, men han kan inte heller omfamnas av de konservativa eftersom han avvisar deras "sanningar" om att homosexualitet är ett ondskefullt val och att förändring är möjlig och nödvändig för alla homosexuella.

* * *

Mer läsning:

1. Här ligger en tidigare text om Johansson och Medvandrarna.

2. Här ligger Erik Johanssons recension av Maria Hallmans bok Homosexualitet är synd. "Köp den inte!" är slutklämmen.

3. Här ligger Johan Hiltons wallraffande reportage från en Medvandrar-session.

Etiketter:

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

Nej men, nu läste du väl Tunehags artikel som humhum läser bibeln?
Jag kan inte utläsa att han slog fast ett odiskutabelt mantra om att homosexualitet inte skulle vara medfött.
Han skriver:
" Hatbrottskategorin tar oss in på subjektiva områden där åsikter kan kriminaliseras, som att påstå att homosexualitet inte är medfött eller att Muhammed var en krigshetsare.

Frågan är inte om påståendena är sanna eller falska, utan om man har laglig rätt att yttra dem, utan att riskera åtal, böter eller fängelsestraff. För dylika åsikter kan i sig komma att betraktas som hatbrott.

Det är bra att vara emot hat och att bekämpa brott, men hatbrottskategorin är farlig för demokratin. ”Hatbrott” handlar om politisk korrekthet och hotar yttrandefriheten."

Han för en viktig principdiskussion om yttrandefrihet menar jag.Att kriminalisera åsikter hur vansinniga de än är, är ju ett allvarligt hot mot yttrandefriheten. Jag uppfattar hans artikel som liggande i linje med mina åsikter om att man får ha och faktiskt yttra vilka åsikter som helst men man får inte göra vad som helst. Man får inte förtala, trakassera eller begå våldshandlingar mot andra människor. Brott är brott oavsett vem som blir utsatt. Det måste vara den bärande principen.

Se'n måste vi alla arbeta för ökad tolerans i samhället, tolerans som omfattar alla, med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna.

onsdag, augusti 01, 2007 12:32:00 em  
Blogger Pastor Astor said...

Hej Tor!
Erik Johansson är nog inte så udda som du tror. Dina kategorier beskriver två ytterlighetsståndpunkter, men de flesta kristna står nog att finna någonstans mellan dessa. Jag har inte hört någon (annat än SD) uttala sg positivt om Greens predikan, t.ex. Jag upplever mig stå väldigt nära Johansson åsiktsmässigt.

onsdag, augusti 01, 2007 1:27:00 em  
Anonymous Anonym said...

Eric är det enda som är riktigt defekt i hela den här historien. Och mest skadar han sig själv. Det är inget annat än tragiskt när folk inte kan ta ansvar för sitt eget liv utan vänder sig till kyrkan, blir slagen gul och blå och går tillbaka som en strykrädd hund med motiveringen att "det är mig det är fel på".

Säg om du har hört det här förr: "Det är inte hans fel, han är snäll...men ibland blir han så arg och kan inte kontrollera sig...det är inte han det är fel på..det är jag.." etc.

onsdag, augusti 01, 2007 1:34:00 em  
Anonymous Anonym said...

Erik ÄR en konservativ kristen, inte någon tredje linje. Han är inte alls avvisad av andra konservativa kristna...utan som du ser i artikeln...även inbjuden som talare till en stor kristen konferens.....som är konservativ. Att detta inte stämmer med dina fördomar är en annan sak.

onsdag, augusti 01, 2007 6:38:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

en liten tant
Länken till Tunehags artikel avsåg inte att diskutera hatbrottens vara eller inte vara, utan tjänade som en illustration till hur tidningen i relevanta och irrelevanta sammanhang genom innötning försöker få sina läsare övertygade om att homosexualitet är ett val.

pastor astor
Jag har hört många hålla med Åke Green. Världen Idag är en av hans ivrigaste försvarare - och då menar jag inte utifrån yttrandefrihetsfrågan, utan innehållet.

Ditt antagande om var de flestas åsikter i den här frågan ligger är rimlig.

nineve
Du har rätt. Johansson är en konservativ kristen. Men han har åsikter (och erfarenheter) om homosexualitetens uppkonst som är oerhört subversiva. Det är därför jag tycker han är intressant.

torsdag, augusti 02, 2007 10:09:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home