fredag, augusti 03, 2007

Moraliskt och journalistiskt haveri på RFSL

Det är med stigande förvåning jag tar del av de pressmeddelanden och uttalanden som kommer från RFSL, Pride och andra självpåtagna företrädare för gayrörelsen nu under Prideveckan. Först f.d. Pridegeneralen Anders Sehlins spekulativa, hånfulla och dryga debattartikel där han och några han kallade för vi förklarade Glenn Hysén persona non grata på Pridefestivalen. Sedan Ulrika Lahnes märkliga uttalande om att det är homofobi som ligger bakom när företag väljer att inte sponsra Pridefestivalen - något som Prideledningen av naturliga skäl fick ta avstånd ifrån dagen efter. Och idag kommer det uppgifter som tyder på att RFSL:s stort uppslagna nyhet om att BRIS skulle ha ändrat sin hållning i frågor om insemination och adoption inte stämmer.

BRIS har sedan 1999 förhållit sig negativt till homosexuella pars möjligheter till utlandsadoption och assisterad befruktning. Men enligt ett pressmeddelande från RFSL i onsdags skulle alltså BRIS ståndpunkter ha ändrats. I pressmeddelandet hänvisar man till en "unik intervju" (sic!) med BRIS ordförande Ingela Thalén i RFSL:s nyhetsorgan K-Online.

Idag ställer sig dock Ingela Thalén enligt tidningen Dagen oförstående till uppgifterna. BRIS har inte ändrat åsikt. Och läser man artikeln och pressmeddelandet från RFSL blir det också uppenbart att reportern Eva Maria Sköld och RFSL-ordföranden Sören Juvas inte har byggt uppgifterna på faktiska citat och uttalanden från Thalén, utan på slutsatser och tolkningar av vad hon har sagt.

Detta är ett moraliskt, retoriskt och journalistiskt haveri av sällan skådat slag som någon måste ta på sig fullt ansvar för. Jag vill inte tro att det bara sitter dilettantmässiga karrärister på RFSL. Det måste ju finnas någon duglig individ som kan gå in och styra upp? Eller i alla fall läsa igenom pressmeddelandena innan de går ut. Det handlar om trovärdighet.

Etiketter:

7 Comments:

Blogger Noa Resare said...

Tor, jag delar mycket av din kritik, men jag tycker ändå att det är lite överdrivet att tala om "Moraliskt haveri".

Om man bortser från Sehlin (han har mig veterligen ingen officiell roll inom vare sig RFSL eller organisationen Stockholm Pride numera) vars debattartikel är rent osmaklig så tycker jag mest bara att det du tar upp handlar om att BRIS uttryckt sig otydligt och motsägelsefullt och att K-online inte riktigt har den journalistiska kompetensen att hantera detta på ett bra sätt.

I egenskap av regnbågsförälder tycker jag att det är märkligt att Rica väljer BRIS som samarbetspartner för ett Pridejippo, något det är naturligt att ställa frågor kring.

Rätt och snyggt skött så skulle detta kunna ha varit en möjlighet för RFSL att låta BRIS retorik (som kunde läsas i bland annat remissvaret om homoadoptioner) möta verklighetens regnbågsbarn, och därmed påverka BRIS att bli en mer regnbågsbarnsvänlig organisation.

Nu lyckades man inte med det, och det är ett misslyckande, men knappast ett moraliskt haveri.

fredag, augusti 03, 2007 12:50:00 em  
Blogger Alex Resare said...

Detta är ett moraliskt, retoriskt och journalistiskt haveri

Att det är ett moraliskt och retoriskt haveri från RFSL:s sida håller jag med om. Däremot tycker jag inte att det kan räknas som ett journalistiskt dito. Det kräver nämligen att man räknar deras pressmeddelanden som journalistik. Nog sagt.

fredag, augusti 03, 2007 1:07:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Noa
När jag talar om "moraliskt haveri" talar jag inte om huruvida BRIS negativa hållning är försvarlig eller ej. Jag håller inte med BRIS.

Vad som är omoraliskt är RFSL:s sätt att hantera Thaléns uttalande. Att shanghaja hennes ord och omformulera innebörden av dem dem efter eget tycke. Det är uppenbart att de har tagit en rövare, ett retoriskt skambgrepp som kanske fungerat i en mindre nogräknad paneldebatt. Men inte i ett officiellt uttalande från en seriös opinionsdrivande organisation.

alex
Pressmeddelanden är i allra högsta grad journalistik. Nyhetsartiklar från K-Online likaså.

fredag, augusti 03, 2007 1:14:00 em  
Blogger Noa Resare said...

Jag är helt med på att du inte håller med BRIS.

Jag håller dock inte med om att det RFSL gör är att omformulerar innebörden av hennes ord så vitt det går att bedöma utifrån de länkade texterna. Men visst har man agerat slarvigt och klantigt utifrån kontakterna med BRIS.

Det finns helt enkelt en spännvidd i vad BRIS kommunicerat genom de två företrädarna, en spännvidd som RFSL med all rätt vill belysa. Jag tror att kärnfrågan är huruvida BRIS förstått om man behöver förhålla sig till regnbågsbarn över huvud taget eller inte.

De ståndpunkter som BRIS ger uttryck för i remissvaren ger närmast bisarra konsekvenser i kontexten av ett pridearrangemang riktat mot regnbågsbarn, något som Thalén inser när hon pratar med Sköld. Därför gör hon sitt bästa för att mildra konsekvenserna av BRIS tidigare ställningstaganden, och gör det på ett sätt som i praktiken innebär en drastisk förändring i BRIS officiella linje, trots att det inte var hennes avsikt.

Det RFSL gör är att hugga på hennes faktiska uttalande, och basunera ut den för at därigenom få BRIS att faktiskt ändra åsikt. Ett klassiskt aktivistknep, som använts otaliga gånger:

Företag X skövlar regnskog för att kunna göra billiga hamburgare, något en representant för X ställs till svars för i till exempel en tidningsintervju. För att X inte skall framstå som totalt otäcka lovar då representanten X på stående fot att sluta skövla regnskog, utan att ha teckning för det inom företaget. Miljöaktivstgruppen Y begår då närmast tjänstefel om de inte går ut med en pressrelease som sätter så mycket mediefokus som möjligt på X ändrade policy, eftersom det är ett bra sätt att garantera att X faktiskt håller vad man lovat.

Det krävs dock ett betydligt mycket större mått av professionalism från RFSLs sida för att gå i land med att förändra BRIS.

fredag, augusti 03, 2007 2:58:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Noa
Ditt inlägg är mycket klokt och tänkvärt, och jag tror att våra ståndpunkter är tämligen synkroniserade i frågan. Tyngdpunkten i mitt resonemang är just den bristande professionalismen från RFSL:s sida.

fredag, augusti 03, 2007 11:48:00 em  
Anonymous Anonym said...

Se artikel på www.qx.se idag om det hela. Det verkar som om Ingela Thaléns linje var den som gällde.

"Ingela Thalén tackade å alla BRIS-engagerade för stödet och markerade därmed att BRIS står fast vid uttalandet om att man numera accepterar den svenska lagstiftningen kring samkönade pars möjlighet att prövas för adoption och lesbiska kvinnors möjlighet att få assisterad befruktning vid sjukhus."

söndag, augusti 05, 2007 10:01:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

rks
"Markerade därmed..."? Genom att tacka för stödet? Är det frågan om en tolkning igen? Hon accepterar en gåva och betraktas därigenom acceptera svensk lagstiftning? Hennes närvaro "anses markera att [uttalandena] till K-Online står fast". Anses markera? Varför är det så svårt att få tag i konkreta citat?

måndag, augusti 06, 2007 8:55:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home