torsdag, augusti 02, 2007

Muhammed och makten

Konströnika av undertecknad i Dygnet Runt, 2 augusti 2007:

* * *

Har någon missat att det har startat ett nytt Muhammed-bråk? Denna gång står konstnären Lars Vilks i centrum efter att ha avbildat profeten som rondellhund i ett antal teckningar. Den stora skillnaden mot när det begav sig med Jyllands-Posten för några år sedan är att det den här gången inte handlar om karikatyrer, utan om konst. Vilks riktar inte främst in sig på yttrandefrihetsfrågan, utan på konstvärlden och problematiserar dess beskyddande hållning gentemot islam och den förstående attityden mot islamismen.

Alla är väl överens om att en av konstens viktigaste uppgifter är att utmana, granska och ibland häckla makten. Och det är precis vad det är frågan om i det här fallet. Förutom ett livsåskådningssystem är ju islam precis som alla andra religioner en maktstruktur. Och förutom profet och kärleksgestalt är Muhammed en maktsymbol – kanske den allra främsta och viktigaste i världen. Just därför är det oroande och uppseendeväckande att konstvärlden tillerkänner honom immunitet.

”Men hallå, Muhammed är ingen maktsymbol i det sekulariserade Västeuropa”, kanske någon invänder för att säga att ingen har rätt att lägga sig i en intern islamsk angelägenhet. Men visst är han det! Avbildningsförbudet är ett bra exempel på hur även ickemuslimer förväntas följa islamska lagar.

Lars Vilks teckningar handlar absolut inte om att såra muslimer eller kränka deras heliga profet, utan om vad varje konstnär i ett fritt samhälle ständigt måste göra: förhålla sig kritisk till makten.