fredag, augusti 03, 2007

Religion och politik, del 1

Kazimiera Ingdahl, professor i slaviska språk vid Stockholms universitet publicerar idag en utmärkt essä i Svenska Dagbladet om den oroande symbiosen mellan politik och kyrka i Polen. Texten är absolut läsvärd i sin helhet. Här citerar hon frihetskämpen Adam Michnik ur tidningen Gazeta Wyborcza:

"Under diktaturens epok var korstecknet ett motståndets tecken, riktat mot våld och lögn. Nu har 20 år gått. Kommunismen finns inte längre i Polen och den katolska kyrkan åtnjuter fullständig frihet. Korsen hänger obligatoriskt på offentliga institutioner och i skolor. Men utgör kyrkans frihet allas frihet i Polen idag? Sedan en kort tid tillbaka tar domstolar emot klagomål mot journalister och konstnärer för kränkning av religionen; man har redan fällt de första domarna. För länge sedan upphörde korstecknet att vara ett motståndstecken och en symbol för kampen för humanismens elementära värden. Det blev i stället ett tecken för statligt och kyrkligt tvång för många människor. Det bådar inte gott för vare sig religionen eller den demokratiska staten."

Etiketter: