måndag, augusti 27, 2007

Uganda 2: Positiv HIV-utveckling

Samtidigt som skräckberättelserna om förföljelser mot homosexuella kommer det positiva signaler om Ugandas HIV-bekämpning. Den konservative och katolske debattören Roland Poirier Martinsson argumenterade i en essä i SvD i lördags för att det beror på avhållsamhet och minskad promiskuitet, och inte på kondomanvändning. Han pekar på undersökningar som visar att "hiv-spridningen aldrig har sjunkit utan ökad trogenhet och färre sexpartners." I Uganda har man bland annat genom reklamkampanjer lyckats bryta de patriarkala och destruktiva heterosexeulla sexualmönster som sakta men säkert dödar miljoner efter miljoner på den afrikanska kontinenten.

Artikeln är tänkvärd, men präglas av den mycket märkliga antingen- ellersyn som förstockar hela HIV-debatten. Artikeln efterlämnar en känsla av att kondomer har en magisk och demonisk kraft som alstrar HIV. Självfallet måste HIV bekämpas med alla till buds stående medel. Minskad promiskuitet och kondomanvändning är två av dessa medel, och vågar man bara sänka den ideologiska garden så står dessa medel inte på något sätt i konflikt med varandra. Björn PedersenBloggen Bent bemöter Martinssons artikel:

De mest effektiva kampanjerna mot HIV bedrivs i de länder där man bedriver skadereduktion efter liberal modell, där man dels inser att en del människor kommer att vara promiskuösa oavsett, och där man dels ser till att det finns god tillgång på kondomer, och samtidigt talar om för folk: Ligger du med många utan att använda kondom, så är du definitivt i farozonen.

Det var det som hejdade spridningen av HIV bland bögarna därför att människor gjorde sina egna val utifrån sina egna slutsatser - inte därför att en myndighet eller organisation plötsligt talade om för dem att sex utanför äktenskapet, eller ens med flera partners var synd.

(Anmärkning: Självfallet har den positiva HIV-utvecklingen inget med förföljelserna av homosexuella att göra. Tvärtom. Förbud mot homosexualitet skapar ett mönster av anonymiserat sexuellt kontaktsökande, vilket leder till ökad spridning av sexuellt överförbara sjukdomar.)