onsdag, augusti 15, 2007

Varför går det inte att vara kritisk på saklig grund?

På bloggen Homoäktenskapet och det svenska genusexperimentet samlar Johannes Forsblom, som också använder signaturen Rör inte barnen! artiklar och insändare om homosexualitet. Syftet är enligt programbeskrivningen att diskutera just homoäktenskapet, genusteori och homosexuellt föräldraskap ur ett kritiskt perspektiv och föra fram motargument.

Nå! Det är väl ett utmärkt sätt att dra sitt strå till debatten genom att skapa en artikelbank om just de här frågorna. Ganska snart märker man dock att det finns ett bisyfte med sajten, för mellan de relevanta artiklarna om homoäktenskap, genusteori och föräldraskap smyger Forsblom in artiklar som till exempel:

Hiv-koppling i syfilisfall upptäckt

Magnus slagen av pojkvän - Jag blev inlåst på toaletten

Bekämpa pedofilpropagandan!

Vad har sexuellt överförbara sjukdomar med homoäktenskapet att göra? På vilket sätt är faktumet att heterosexuella relationer inte har monopol på våld relevant i sammanhanget? Vad har Ruben Agnarssons konspirationsteorier med något att göra?

Gång på gång tvingas vi konstatera att det alltså inte räcker med logiska och sakliga argument i debatter som berör homosexualitet. Man kan fråga sig varför...

Och så är jag nyfiken på vad Forsblom egentligen menar med det här med att skydda barnen - Rör inte barnen!, som han ständigt undertecknar med. Menar han att homosexuella inte bör vara föräldrar? Och OM han menar det: Hur ska han förhindra det? Det är ju som bekant inga som helst problem för homosexuella att bli föräldrar. Så har alltid skett, så sker nu, och så kommer att ske i framtiden. Barn hamnar i homosexuella familjer efter skiljsmässor, könsoperationer och helt vanliga graviditeter. Vad ska ske med dessa barn? Och hur ska homosexuella hindras att bli föräldrar?

1 Comments:

Blogger Technicolor said...

Många gånger är det inte de åsikter som tas upp i en debatt som säger mest, utan vilka ämnen som fokuseras på och vilka som bortses från.

lördag, augusti 18, 2007 10:53:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home