torsdag, september 20, 2007

Barnens bästa är inget argument i äktenskapsdebatten

Gång på gång återkommer detta om barnens bästa i äktenskapsdebatten. Otaliga artiklar på bloggen Homoäktenskap och det svenska genusexperimentet, oräkneliga texter i Världen Idag, och även i Dagen, till exempel Elisabeth Sandlunds ledare Se till mig som liten är.

Också i äktenskapsfrågan, som under hösten är på väg upp på den politiska agendan, förtjänar barnens rätt kontra de vuxnas att hamna i fokus. Diskussionen skulle må bra av att lyftas till den nivån och inte fastna i att man kastar utnötta slagord på varandra.

Hon har helt rätt i det sista med slagorden. Men återigen: vill man skydda barn från att växa upp i homosexuella familjer är det totalt verkningslöst att hindra homoäktenskapslagen. Barn har levt, lever nu, och kommer att leva i sådana familjer i framtiden även utan äktenskapslag.

Den som på allvar vill verka för det de anser vara barnens bästa bör istället argumentera för nedanstående punkter:

1. Att barn som lever i familjer med homosexuella föräldrar skall omhändertagas och placeras i heterosexuella fosterfamiljer.

2. Att homosexuella skall hindras från att bli biologiska föräldrar, t.ex. genom sterilisering.

3. Att lagarna om rätt till adoptionsprövning och assisterad befruktning för homosexuella skall rivas upp.

Inget annat än detta kan skydda barn från att hamna i homosexuella familjer. Så alla ni som på allvar tror att det är barnens bästa att inte växa upp i sådana familjer: sluta argumentera mot homoäktenskap, och börja argumentera för ovanstående istället. Annars vet vi att era motiv är helt andra.

Etiketter:

6 Comments:

Anonymous Anonym said...

Helt enkelt strålande, Tor! Du får poststrukturalistiskt dekonstruktivt avslöjande av dolda normerande system att verka så enkelt!

Så enkelt att minsta barn borde kunna förstå... :)

torsdag, september 20, 2007 11:16:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Som alltid existerar inte vi bisexuella när föräldralämplighet utifrån sexuell läggning diskuteras. Läget är oklart. Är vi "okej", eller borde våra barn också omhändertas? Kanske placeras i stödfamilj varannan vecka, så kan vi vara normala hälften av tiden och en styggelse på stödfamiljsveckorna...

Jag skulle gärna vilja veta vad du tror är orsaken till tystnaden. Och finns det någon som bryr sig om att sprida lögner och propaganda rörande oss?

torsdag, september 20, 2007 2:56:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bin är ok så länge de lever i en heterosexuell relation (hur nu en relation kan ha en sexuell läggning?!) då "syns" det inte, och alltså finns det inte...

Enkelt, eller hur?

fredag, september 21, 2007 12:46:00 em  
Anonymous Anonym said...

Så om jag och S separerar och jag blir ihop med en tjej, så kommer Maria Hallman att lura i buskarna i hopp om att kunna tvångomhänderta Tea... Oh happy day, och hurra för nödvärnslagen.

fredag, september 21, 2007 4:27:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hela moståndet mot förändringar av äktenskapet bygger på känslomässiga låsningar. Det KÄNNS helt enkelt konstigt att två kvinnor/män gifter sig. Det SER dessutom konstigt ut rent visuellt. Svårare än så är det nog inte. Det utmanar det vi sett om och om igen, tusentals gånger, och gjort till inre bilder i vårt medvetande. Men detta kan man ju inte säga i en seriös debatt, därav de ologiska argumenten.

lördag, september 22, 2007 10:10:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Ur Kungsbacka-Posten 13/9 2007

Hallå där...

...Niklas Mattsson, kristdemokratisk ledamot i landstingsstyrelsen Halland. Du avstod från att delta i måndagens beslut om nya riktlinjer för assisterad befruktning. Motivet var att lesbiska par nu ska få rätt till assisterad befruktning.

Varför anser kd att lesbiska inte ska få hjälp med befruktning?

– Vi anser att man i första hand ska se till barnens bästa, inte till föräldrarnas. Varje barn har rätt till en mamma och en pappa. Visst kan det hända att saker går fel i livet som gör att barn ändå bara har kontakt med sin ena förälder, men vi tycker inte att man ska skapa ett sådant utgångsläge. Det gör man om det bara finns två mammor och ingen pappa.

Men om mammorna känner spermadonatorn och det inte är en anonym person?
– Det finns förstås många olika varianter, men vi tycker ändå inte att det här beslutet gynnar barnen. Därför valde vi att ställa oss utanför.

Skulle ni samma inställning om beslutet handlade om ensamstående kvinnor?
– Ja, det skulle vi. Det viktiga är att det finns både en mamma och en pappa.

Var detta något ni var eniga om i kd:s landstingsgrupp?
– Javisst. Men det är ju bara jag som sitter i landstingsstyrelsen, så det var jag ensam som avstod.

Men du reserverade dig inte mot beslutet?
– Nej. Det här var ett mycket omfattande beslut med sju olika bilagor. Avsnittet om lesbiska par var bara en mindre del. Därför ville vi inte ställa till problem och gå emot beslutet i sin helhet.

måndag, september 24, 2007 1:00:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home