tisdag, september 18, 2007

Europas framtid hotad

"Europa är döende", konstaterar Carin Stenström i gårdagens Världen Idag. "Det [världs]krigen inte klarade, har vi själva genomfört, i en försåtlig och centralstyrd nedbrytningsprocess."

Det hon syftar på är befolkningsminskning och sviktande födelsetal. Som orsak anger hon bland annat fri abort och "familjefientlig" politik. Och i denna "familjefientlighet" ingår som vi tidigare vet statlig sanktionering av homosexuella relationer och diskussionen om homoäktenskap. Stenström verkar vara av uppfattningen att detta gör heterosexeulla så förvirrade att de avstår från att skaffa barn.

Om Europa ska kunna räddas måste en tydlig överlevnadsstrategi sjösättas, som inte får saboteras av den dödsdrift som präglat kultur- och mediaetablissemang och som successivt letat sig in i det politiska ledarskiktet. Nu måste det vara överlevnad och konstruktivitet som gäller, destruktiviteten har alltför länge fått vara ledstjärna.

Viljan att förbättra homosexuellas villkor är alltså en del av samhällets dödsdrift som enligt Stenström kommer att leda mot Europas undergång. Vidare måste heterosexuella få det inskrivet i lagboken att de är speciella och att deras uppgift är att föröka sig. Annars kommer de inte att förstå...

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

1. Hur kan någon ens uttala sig om något så hypotetisk och komplext som en världsdels framtid? Och anse att familjepolitik är relevant i sammanhanget?

2. Är det ett problem att födelseantalet sjunker? Självklart inte. Livet på världsdelen får väl anpassa sig därefter. Folk får väl flytta dit om inte annat. Å nej, den ariska rasen. Glömde det...

Tokstolleri

tisdag, september 18, 2007 12:09:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag vet att jag har läst en ledare i VId om just det där, hotet att muslimerna kommer hit och tar över: de är ju så bra på att föda barn. Men jag hittade den inte nu.

tisdag, september 18, 2007 12:11:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det intressanta är att födelsetalen är högst i "familjefientliga" länder som Sverige där hemmafrun är ett minne blott samtidigt som de är katastrofala i traditionella "familjevänliga" länder som Spanien och Italien.

tisdag, september 18, 2007 5:48:00 em  
Blogger Ponte said...

Frågan är om man kan införa vitesförelägganden mot heterosexuella som inte skaffat första barnet vid 30?

onsdag, september 19, 2007 8:19:00 fm  
Blogger Noa Resare said...

Undrar om Stenström läst Gunnar & Alva Myrdals klassiker "Kris i Befolkningsfrågan" från 1934. En pärla, komplett med en rejäl dos rashyigen och social ingenjörskonst.

onsdag, september 19, 2007 9:46:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home