torsdag, september 06, 2007

Jungfru Maria var inte lovlig...

Världen Idag gör ett stort nummer av att en artikel i Stockholms domkyrkoförsamlings nya magasin Sthlmsliv "legitimerar pedofili som en av Jesus accepterad livsstil".

I artikeln säger Niklas Olaison att det finns mycket homosexualitet i Bibeln. Ett utdrag ur artikeln lyder;
”Åh, det finns hur mycket som helst där, säger Niklas och hänvisar till exempel till Matteusevangeliets åttonde kapitel. I bibelavsnittet berättas det om en centurion, en romersk officer, som kommer till Jesus och ber honom att bota hans tjänare. Eftersom jag studerat romersk kulturhistoria vet jag att det fanns en omfattande lyxprostitution där män hade sex med pojkar. Officeren ville rädda sin slavpojke, som han förmodligen hade en sexuell relation med. … När Jesus helar pojken befäster han alltså underförstått relationen mellan mannen och pojken.”

Tidningen går i taket och refererar andra präster som är upprörda över tolkningen. Tidningen glömmer tydligen bort Bibelns starkaste stöd för "pedofil livsstil", nämligen berättelsen om Maria, Josef och Jesus själv. Maria var förmodligen i 12-14-årsåldern när hon födde Jesus. Detta om något borde kunna inspirera och legitimera pedofila relationer. Var finns avståndstagandet från det här inom kristenheten?

Uppdatering

Jag kompletterar med Noas intressanta kommentar:

Det finns en del som tyder på att officeren och hans tjänare hade en sexuell relation. Slutsatsen att tjänaren skulle vara underårig finns det dock inte något direkt stöd för, utan kan snarast ses som en spekulation. Det ord som översätts som pojken i v8 i Bibel2000, pais beskrivs på följande sätt i Strong's grekiska bibellexikon:

1) a child, boy or girl
a) infants, children
2) servant, slave
a) an attendant, servant, spec. a king's attendant, minister

Det finns ganska många exempel då ordet används för att beskriva vuxna, till exempel används det syftande på Jesus i Matt 12:18.

15 Comments:

Anonymous Anonym said...

Att man inte ser ett problem med Marias ålder stavas jungfrufödsel. Inget sex - inget brott.

torsdag, september 06, 2007 8:20:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Absolut. Men det kan inspirera till liknande relationer...

torsdag, september 06, 2007 8:30:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Nja, om man ska diskutera från ett kristet perspektiv så var relationen mellan Maria och den heliga ande helt väsenskild från en sexuell relation mellan två människor, oavsett ålder. Den är en gudomlig relation, och kan därför inte inspirera till något liknande i egentlig mening, om man inte lider av något slags gudsrelaterad psykos.

Därmed inte sagt att Bibeln inte innehåller och sanktionerar många saker som inte ens VI skulle ställa upp på, bl.a. det du framhåller; att Maria giftes bort vid väldigt unga år. Oavsett om sex är inblandat är barnäktenskap knappast kosher idag.

torsdag, september 06, 2007 9:44:00 fm  
Blogger Noa Resare said...

Kul att min gamle kompis Mats Nyholm kom till tals. Jag skall nog tala lite med honom om hur man rimligen kan tolka Matt 8 någon gång.

Det finns en del som tyder på att officeren och hans tjänare hade en sexuell relation. Slutsatsen att tjänaren skulle vara underårig finns det dock inte något direkt stöd för, utan kan snarast ses som en spekulation.

Det ord som översätts som pojken i v8 i Bibel2000, pais beskrivs på följande sätt i Strong's grekiska bibellexikon:

1) a child, boy or girl
a) infants, children
2) servant, slave
a) an attendant, servant, spec. a king's attendant, minister

Det finns ganska många exempel då ordet används för att beskriva vuxna, till exempel används det syftande på Jesus i Matt 12:18.

torsdag, september 06, 2007 6:35:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor, vänta lite nu, brukar inte du säga att man bör argumentera istället för att göra jämförelser, men det är nog legitimt när du gör det...

Pedofili är ett sexualbrott, att ett underverk utan någon som helst sexuell referens skulle kunna "inspirera" till pedofili är ungefär som att säga att Pride inspirerar till våldtäkt, det inspirerar ju till sexuell lösläpphet. Lägg av Tor, du gör bara bort dig själv.

torsdag, september 06, 2007 8:46:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Maria är ett exempel på att normerna kring barn och sexualitet har ändrats oerhört mycket genom åren. Hon var minderårig när hon blev havande. Den Helige Ande utsatte därmed ett barn för något som vi idag VET är totalt olämligt för någon som är så ung. Det kanske till om med var mer olämpligt på den tiden, eftersom människor generellt var mindre och klenare jämfört med idag.

torsdag, september 06, 2007 8:53:00 em  
Anonymous Anonym said...

Till er som har läst den där boken...
Står det varför Gud valde den lösning som valdes? Finns ju flera alternativ. Plantera barnet i en vuxen kvinna, modifiera ett redan växande foster, låta Jesus springa ut ur en trädstam. Varför den lilla flickan Maria? Fast å andra sidan har jag svårt att se gudomliga syften på det stora hela.

fredag, september 07, 2007 1:16:00 em  
Anonymous Anonym said...

Här är du ute och cyklar, Tor. Bibeltexten pekar snarare på att det inte heller på den tiden var normalt med så unga mödrar:

"Med Jesu födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet". Matt 1:18-19

Detta tyder på att hennes havandeskap inte var normalt. Det verkar inte heller vara normalt för så unga kvinnor att leva som hustrur. Maria var trolovad men levde fortfarande hemma hos sina föräldrar och inte med sin blivande man, antagligen därför att hon var för ung.

Även i Lukas 1:26/27-34 beskrivs händelsen som något onormalt, Maria är enligt texten "en ung flicka" och hon blir förvånad och förskräckt när hon förstår att hon ska föda ett barn, "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man?"

Tappa inte skärpan på denna annars intressanta blogg!

lördag, september 08, 2007 8:52:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Varför väljer den kristne guden en 12åring till att krysta ut hans son?
Hade Maria något att säga till om?
(jag skulle inte valt att föda barn när jag var 12)

Kan inte vara lätt för kristna med en sån här blunder som själva grunden i tron.

måndag, september 10, 2007 9:30:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Milda makter... Tor vet när det är lämpligt för alla att föda barn, en anonym vet bestämt att han/hon inte skulle vilja föda barn som 12-åring.
Tappa inte perspektivet här. Om ni överhuvudtaget är intresserade, så vet ni ju att det är Gud vi talar om. Jag tror inte ni behöver oroa er för Marias fysiska hälsa, han ordnar det.

måndag, september 10, 2007 2:19:00 em  
Anonymous Anonym said...

Håller med sarkastiska "Milda makter..".
Det är ju helt meningslöst att debattera bibeln, om någon del är konstig eller säger emot nuvarande "kristen moral" så är det bara för de troende att säga att gud har löst det med sin magi.

måndag, september 10, 2007 6:02:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det finns inget som säger att Maria skulle vara just 12-14 år när hon födde Jesus.
Religiöst myndig (bar mitzva) blir en judisk pojke vid 13 års ålder och en judisk flicka (bat mitzva) vid 12 års ålder. Innan dess var trolovning/förlovning inte tillåten. Det var dock snarare undantag än regel att flickorna omedelbart blev förlovade sedan de blivit bat mitzva ("Budets dotter"). Trolovningen kunde nog vara alltifrån bara några månader till ett par år, men normalt sett troligen ett år.

Om vi nu ändå tänker att Maria blivit trolovad med Josef direkt efter sin tolvårsdag , men sedan strax därefter blivit gravid genom den helige Andes mirakulösa ingripande så föds Jesus alltså av en 13-årig mamma (och tonårsgraviditeter t.o.m. bland högstadieelever förekommer faktiskt även i vårt land trots god tillgång till preventiv medel).

Poängen för bibelns författare med att det står att Maria var ung var att trolovningen med Josef inte hunnit övergå till ett fullbordat äktenskap (och alltså inte hunnit leda till en sexuell relation mellan Josef och Maria). Jag skulle gissa att Maria snarare var i 15-17 års åldern. (Dettta ska jag försöka kolla upp i mitt grekiska Nya Testamente och mina bibelkommentarer.)

Att se jungfrufödelsen som inspiration för pedofili vilket Tor säger är högst långsökt. Dessutom var Maria i dåtida judisk tradition faktiskt myndig (i den utsträckning kvinnor kunde vara det)och inget barn när hon trolovades med Josef. Vi kan förmoda att Romeo och Julia tänktes vara ungefär lika gamla som Maria var när hon födde Jesus, men få skulle väl hävda att Shakespears drama kan inspirera till pedofili...

onsdag, september 12, 2007 9:58:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Nu har jag försökt kolla upp det hela lite mer: Orden som översätts "ung flicka" i Bibelöversättningen 2000 översätts i bl.a. Svenska folkbibeln som "jungfru" vilket ligger närmare grekiskans "parthenon" som inte syftar så mycket på ålder som att kvinnan ifråga inte var gift (vilket i och för sig indikerar att hon nog inte hunnit bli så väldigt gammal). Vill man betona låg ålder så finns det olika ord för barn och flicka i grekiskan (se t.ex. berättelsen om hur Jesus botar synagogeföreståndaren Jairos dotter). Men som sagt så var Maria enligt judisk tradition inget barn utan vuxen.
När jag nu läst på lite mera om det hela tycks det än mera troligt att Maria knappast var så ung som 12-14 när hon födde Jesus, men något definitivt svar ger inte bibeln på dessa frågor.
Är det förresten inte lite märkligt att man räknas som "byxmyndig" redan vid 15-årsåldern men som barn och omyndig i andra bemärkelsertill 18?

onsdag, september 12, 2007 4:00:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Baserat på ditt resonemang om bat mitzva och trolovning är det väl högst troligt att Maria var just kring 13 år när hon födde Jesus?

Syftet med min jämförelse i den här texten var att peka på de dubbla standarderna beträffande sexuella relationer som har utkristalliserats i diskussionen kring domkyrkoförsamlingens tidning. Att flickor gifts bort och blir gravida i synnerligen unga år tycks vara fullkomligt legitimt, men så fort något antyds om en sexuell relation med en pojke eller ung man utropas det genast till pedofili - trots att grundtextens grekiska ord lika gärna kan avse en vuxen man.

torsdag, september 13, 2007 1:56:00 em  
Anonymous Anonym said...

Nej Tor, bara för att något är lagligt behöver det inte vara normalt eller vanligt. I Sverige får du gifta dig från 18 års ålder, men det är ytterst ovanligt att så sker. Likadant tycks det varit med trolovningen från 12 års ålder (och dessutom finns det mycket som tyder på att det var vanligt att lägga myndighetsålder till senare än 12 årsdagen. (En vanlig gräns tycks ha varit 12 1/2 år.) Men visst, teoretiskt är det möjligt att Maria var 12 år och 9 månader när hon födde Jesus, men utifrån mina studier i bibelvetenskap och idéhistoria skulle jag säga att det är högst osannolikt. Det troliga är snarare att hon var 15-18 år vilket väl är ungt, men poängen är hon juridiskt var vuxen. (Detta till skillnad från de svenska barn som anses "byxmyndiga" från 15 års ålder men är barn och omyndiga i andra frågor tills 18 år.)

fredag, september 14, 2007 3:57:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home