fredag, september 21, 2007

Äktenskap ÄR en mänsklig rättighet

"Uppfattningen att det skulle vara en mänsklig rättighet att ingå äktenskap är lätt att avvisa", skriver Elisabeth Sandlund i dagens Dagen. Jaså är det? Inte om man läser FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, artikel 16:

Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.

Här står det svart på vitt att äktenskapet är en mänsklig rättighet. Observera att det inte står något om att männen och kvinnorna ska gifta sig med varandra, vilket ofta homoäktenskapsmotståndare förvränger det till.

Att använda artikel 16 som argument mot homoäktenskap är för övrigt orimligt om man beaktar FN:s uppdrag. Detta är inte att befästa religiösa föreställningar och traditionella värderingar – utan att garantera varje individ lika rättigheter, villkor och beskydd. Äktenskapet handlar ur FN:s synvinkel om individens trygghet och värdighet.

4 Comments:

Anonymous Anonym said...

"Äktenskapet handlar ur FN:s synvinkel om individens trygghet och värdighet."

Som jag läser nr 16 ovan så vänder sig artikeln mot tvångsgiftermål och äktenskapsförtryck. Det är alltså inte ÄKTENSKAPET som handlar om trygghet och värdighet. Man ska kunna vara fri att gifta sig med vem man vill (över ras-, nationalitets- och religionsgränserna) och en sådan union ska inte innebära förtyck av någon.
Att ett äktenskap skulle medföra trygghet eller värdighet lägger sig inte FN i hoppas jag.

fredag, september 21, 2007 3:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

Nej det står inte att de ska gifta sig med varandra, men det är helt uppenbart att det är underförstått! Man ska inte skilja på män och kvinnor att kunna ingå äktenskap. Och vill man ingå en långvarig relation som män så finns det ju den näst intill identiska partnerskapslagen. Jag kan inte inse varför man behöver omforma ett klart och tydligt begrepp som förhållande mellan en man och en kvinna som världen runt hanteras och helt plötsligt ändra på det.

lördag, september 22, 2007 3:40:00 em  
Anonymous Anonym said...

TW, "en långvarig relation som män" ?
En relation mellan kvinnor då? Denna lilla groda avslöjar att du baserar din åsikt på bögskräck. För dig är det inte en formell fråga utan en mycket personlig fråga. Men DIN syn på äktenskapet kan inte ensamt få definera vad ett äktenskap är så länge äktenskapet är reglerat i en lagbok som gäller kollektivet.

Det heterosexuella äktenskapet är en statussymbol i Sverige, med flera samhällen. Det är själva målet med livet att bilda en liten familj (har vi fått lära oss). Och eftersom det är ett så aktat mål så är det en bedrift att ha gjort det, och man ska få känna sig lite präktig och speciell när man lyckats. Om sen vilket drägg som helst, som bögar t.ex., också ska få åtnjuta denna status, vad händer då med den fina illusionen?

Äktenskapsdebatten har mycket lite med t.ex. religion att göra, det handlar om revir. (Och det finns naturligtvis bögar och flator som försvarar heterorevir, för det är ju deras världsbild också.)

söndag, september 23, 2007 1:01:00 em  
Anonymous Anonym said...

tw sa
"Jag kan inte inse varför man behöver omforma ett klart och tydligt begrepp som förhållande mellan en man och en kvinna som världen runt hanteras och helt plötsligt ändra på det."

Finns bara ett svar på det!

"He who rejects change is the architect of decay. The only human institution which rejects progress is the cemetery."
~Harold Wilson

/Sanna

måndag, september 24, 2007 7:51:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home