tisdag, september 18, 2007

Liljeström måste frias

Idag var fallet Leif Liljeström och hans sajt Bibeltemplet uppe i Högsta Domstolen i ett hets-mot-folkgruppfall som varat sedan 2004. Han dömdes till fängelse i tingsrätt och hovrätt, men som jag tidigare framhållit bör han frias i HD. Jag argumenterar för det utförligare i texten Bättre bemöta dumheter än att radera dem.

Jag avskyr dyngan Liljeström skriver på sin sajt - men det kan inte vara straffbart att vara en vettvilling. Och han håller åtminstone sajten öppen för kommentarer och bemöter dem på ett lyhört sätt. Fast den här godingen får nån annan ödsla tid på:

Homofilfjäsket har uppenbarligen inga gränser. Det kommer att sluta med att det blir fritt fram för homogäng att våldta främlingar på gatorna i Stockholm, eller tilltvinga sig sex med dem, utan att polisen ingriper.

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Kan inte annat än hålla med. Det lättaste sättet för staten att tysta det man inte vill höra är att börja med att tysta de som har extrema åsikter som merparten inte har, för att sedan undan för undan sopa bort åsikter man inte tycker om.

Lika snabbt som homosexualitet blev allmänt accepterad, lika snabbt kan det bli straffbart igen bara "folket" väljer att låta det ske.

onsdag, september 19, 2007 11:34:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det är ett vanligt fel i alla yttrandefrihetsdebatter att någon säger: "Men var det det här som friheten skall användas till, då tycker jag att den kan ifrågasättas." Man befinner sig då med ens på det sluttande planet och missar att det är det som är poängen med yttrandeFRIHET: man behöver inte motivera eller sanktionera ett yttrande, det behöver inte vara "rimligt" eller "etiskt försvarbart". Då är det inte frågan om yttrandeFRIHET längre utan om censur. Någon måste ju alltid fatta beslutet. Därför är det enda rimliga full yttrandefrihet och sedan får var och en ta ansvar för sitt yttrande och var och en får bedöma hur rimligt eller etiskt försvarbart yttrandet är. Men det måste ändå få yttras och inte bestraffas. Därför är jag skeptisk till all hetslagstifning.

onsdag, september 19, 2007 6:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

Leif Liljeström (LL) anger inför domstol att det är bättre att bemöta gästboksinlägg än att radera dem. Därför har olämpliga och hatiska inlägg fått stå kvar och LL verkar bli dömd för detta..

Men när exempelvis jag eller någon annan i Bibeltemplets gästbok skriver att LL agerat dåligt och olämpligt, så raderas inläggen väldigt snabbt.. Någon som kan förklara varför!?

Uttalanden som både LL och Åke Green gjort är groteska och hör inte till det kristna området. Inga mäniskor skall någonsin mer i Guds namn bindas fast vid pålar för att dödas eller hånas. Inga männsikor skall i Guds namn få kallas bölder, cancersvulster och liknande saker. Det har genom historien förekommit att kristna människor agerat på detta olämpliga sätt och den här hemsidan visar också att alla inte kan lära sig av historien...

tisdag, oktober 09, 2007 11:03:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home