tisdag, september 25, 2007

Primitiva fördomar mot bisexuella i Dagen


Dagens f.d. chefredaktör Olof Djurfeldt har vänt och vridit på äktenskapsfrågan i åratal nu genom otaliga artiklar och intervjuboken Försvara Äktenskapet. Man hade kunnat förvänta sig att en sådan koncentration på ett ämne skulle leda någonstans, framåt till exempel, mot nya och intressanta argument. Men istället liknar han allt mer mig när jag förvirrat försöker lösa Rubiks kub.

I dagens artikelvariant vädrar han primitiva fördomar om bisexuella, och utgår från att bisexuella relationer per definition skulle behöva vara bi- eller polyamorösa.

Det märkliga är också att kampen för det könsneutrala äktenskapet drivs parallellt med en kamp för de bisexuellas rättigheter. Vad vill man egentligen? Vill man skapa utrymme för bigami och polygami, så att en person samtidigt kan vara gift med både man(män) och kvinna(kvinnor)?

Det är sorgligt att se en grand old man förödmjuka sig med att i panik trycka på skrämselknapparna på det sättet. Man skulle lika gärna kunna påstå att en heterosexuell man är oförmögen att leva i ett monogamt förhållande så länge han har fysisk kapacitet att bli attraherad av andra kvinnor än sin hustru.

Djurfeldt ställer sig även följande fråga:

Kan någonsin homosexuell samlevnad få samma funktion som den heterosexuella?

Det Djurfelt menar med "samma funktion" är att sätta barn till världen, uppfostra dem och knyta samman familjer. Vad han helt väljer att bortse från är att homosexuella redan sätter barn till världen (och har länge gjort det). Homosexuella är sedan länge en del av fortplantningsapparaten. Den som vill hindra homosexuella från att vara detta slösar bara tid på att argumentera mot homoäktenskap, utan måste, som jag så ofta påpekat, istället kämpa för nedanstående punkter:

1. Att barn som lever i familjer med homosexuella föräldrar skall omhändertagas och placeras i heterosexuella fosterfamiljer.

2. Att homosexuella skall hindras från att bli biologiska föräldrar, t.ex. genom sterilisering.

3. Att lagarna om rätt till adoptionsprövning och assisterad befruktning för homosexuella skall rivas upp.

Etiketter:

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Min, torde det inte var Men? :P

tisdag, september 25, 2007 1:03:00 em  
Anonymous Anonym said...

Helt uppenbart verkar det finnas en brist på kunskaper inom biologi hos de som argumenterar för att "heterosexuell lefverne" är en garant för "artens fortlefvnad".
(Obs: avsiktlig gammeldagsskrift för dom som längtar tillbaka till 1800 kallt).

Finns det en vilja och en förmåga så finns det råd och rön, människan är en uppfinningsrik varelse och sexuell läggning har inget med viljan och förmågan att skaffa barn att göra.

/Sanna

tisdag, september 25, 2007 1:56:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home