onsdag, oktober 31, 2007

Debatt om äktenskapet igen

I P1 morgon debatterades ånyo äktenskapet, och utgångsfrågan var hur Kristdemokraterna som enda parti emot homoäktenskap ska lyckas hålla tillbaka lagen. Tomas Tobé (m) och Stefan Attefall (kd) debatterade, och just grundfrågan berördes inte särdeles.

Attefall fokuserade på att det saknades en "rättsfilosofi" bakom förslagen om könsneutralt äktenskap, och ställde sig mycket frågande till varför förespråkarna bara vill häva ett av de fyra begränsningarna i äktenskapslagen, och inte släktskapsundapet, åldersbestämmelsen och antalsbegränsningen. Varför bara könsneutralitet?

Man kan lika gärna fråga sig varför man bara sänker skatten med en procent och inte tio procent. Eller varför inte femtio procent?

Det finns absolut inget som säger att man måste häva alla begränsningarna bara för att man häver en. De sitter inte ihop. Det är fyra helt olika faktorer. Man behöver inte tillåta torskfiske i Södra Östersjön bara för att man tillåter det i Norra Kvarken. Släpper alla restriktioner kring jakten på järv innebär inte det att man också måste släppa jakten fri på björn, varg och älg.

Attefall menar att det är logiskt att släppa alla fyra begränsningarna i äktenskapslagen om en släpps. För det första är det en felaktig premiss, vilket jag visat ovan. För det andra är det inte så lagstiftningsarbete fungerar. Inga lagar stiftas "automatiskt" eller av "logiska skäl". Lagar stiftas genom opinionsbildning i samhälle och riksdag, och genom att saken drivs politiskt. Finns det ett någorlunda folkligt stöd och majoritet i Riksdagen röstas lagen igenom. Så fungerar demokratin.