måndag, oktober 29, 2007

Förslag till ny liturgi i samband med heterosexvigslar

Som vi förstått i argumenten från försvararna av det traditionella äktenskapet har det varit allt för stort fokus på "kärlek" och "älska" under vigselgudstjänsterna, vilket förmodligen gjort homofilerna förvirrade. Därför föreslås härmed nya lydelser i de centrala delarna av ceremonin.

Frågorna
Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig NN: Vill du ta NN till din hustru/man och ligga med honom/henne på det att ni må föröka er i nöd och lust?

Bön över ringarna
O Gud, du som är alltings skapare och Herre, välsigna NN och NN i deras äktenskap. Låt denna ring för dem vara tecknet på deras löften om att fortplanta sig. Genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre.

Löftet
Jag NN,
tar dig NN
nu till min hustru/man
att föröka mig med
tills döden skiljer oss åt.

13 Comments:

Anonymous Anonym said...

amen

måndag, oktober 29, 2007 10:22:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tack Tor! Det är dags att belysa kristenhetens besatthet av fortplantning. Var kommer den ifrån? Är de rädda för rasdöd? Tycker de bara så förskräckligt mycket om barn, med sina rosiga kinder och allt? Eller har det med bastarder (horungar) att göra? I DON'T GET IT! Finns det ingen bibliskt bevandrad bloggläsare som kan reda ut detta för mig?

tisdag, oktober 30, 2007 3:38:00 em  
Anonymous Anonym said...

1 Mos 1:28
Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”

Jag antar att det för kristna är väl mer eller mindre en direkt order från Gud. ;)

tisdag, oktober 30, 2007 6:16:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tack Sanna. Men står det att äktenskap är en förutsättning för att lägga jorden under sig eller får homosexuella (trots sin sterila kärlek) också yngla av sig som värsta viruset och härska över djur som myllrar?

tisdag, oktober 30, 2007 6:57:00 em  
Anonymous Anonym said...

Nja om det direkt står så vet jag inte, men du vet hur det är med vissa kristna, beroende på vem som tolkar och hur, så anses äktenskapet heligt och det enda samlevnadsformen för man och kvinna som acceptabelt, det jämförs till med som ett förbund mellan Gud och guds folk.

Tänker man efter så är det ju lite ologiskt av "Skaparen" att skapa människan med sexdrift och fertilitet innan man och kvinna ingår i det äktenskapliga förbundet , men o andra sidan, en gud som skapat mäniskan till sin avbild måste antagligen ha en sjujäkla distans till sig själv eller sjuk humor.

Bibeln förbjuder väl inte direkt homosexuella att fortplanta sig, inte som jag vet iaf, så enligt bibeln är det fritt fram att skaffa så många barn som man bara tyar oavsett sexuell läggning.

tisdag, oktober 30, 2007 8:53:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag vet inte om kristenheten är så värst fixerad vid fortplantning, egentligen. Snarare tror jag det handlar om ett grundläggande obehag inför att se lust och njutning som självändamål. Njutningen måste alltid legitimeras med något högre ändamål. När det handlar om sexualitet blir det då fortplantningen man tar till för att legitimera kättjan och extasen. Kristendomen är präglad av ett stoiskt, pliktcentrerat paradigm, och kolliderar därmed på många punkter mot dagens mera epikureiska, njutningscentrerade etiska paradigm.

Fredrik

onsdag, oktober 31, 2007 1:01:00 fm  
Anonymous Anonym said...

En tanke till om bibeln och fortplantningen, med risk för att bli lite långrandig. I Gamla testamentet är fortplantningen central, som Sanna påpekar. Där handlar det om ett folks militära och demografiska kamp mot andra folk för att behärska det land man ser som sitt. Nutida paralleller är inte svåra att hitta.

Men i Nya testamentet, som alltså är den specifikt kristna delen av bibeln, finns det inga uppmaningar till fortplantning. Där är tidsperspektivet kort - Jesus ska ju snart komma tillbaka, så det finns ingen poäng med att planera för kommande generationer. Sexualiteten blir då mest ett problem, en distraktion som tar energi från viktigare angelägenheter. Det mest positiva Paulus har att säga om sex är att det "inte är en synd att gifta sig", om man nu inte kan behärska sig. Men helst skulle han se att alla levde i celibat, som han själv.

Den hållningen kunde förstås inte upprätthållas i längden. Men denna kombination av antikens stoiska skepsis till njutning och urkristendomens förväntan om tidens snara slut, har lämnat kristendomen med en lite knölig relation till sexualiteten. Det har varit svårt att formulera en positiv syn på sexualiteten utan att ta in fortplantningen som legitimering.

En av alla historiens ironier är att liberala kristna, som inte fokuserar så mycket på Jesu snara återkomst, ofta kan se sex som något gott i sig som inte måste legitimeras med fortplantning och heterosexualitet och äktenskap, medan fundamentalistiska kristna, som talar mycket om den yttersta tiden och Jesu återkomst, samtidigt tycker det är så viktigt med äktenskap och familj och fortplantning.

Fredrik igen

onsdag, oktober 31, 2007 1:33:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Fredrik
Det är en mycket intressant analys som det förmodligen ligger en hel del i. En annan teori kring detta med kyrkans kontrollbehov av undersåtarnas sexualitet tror jag har att göra med att den sexuella akten är ett "gratis" nöje. Det är en stor gåva, en njutning, som undersåtarna har fått till skänks, utan någon inblandning av kungen eller kyrkan. Att skuldbelägga sexakten blir sålunda ett sätt att ta den ifrån människorna - men man kan få den tillbaka om man underkastar sig kyrkans strikta regler för hur den får tillämpas.

onsdag, oktober 31, 2007 7:56:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det ligger nog något i det du säger också, Tor. Men jag kan inte se något specifikt kristet i att vilja kontrollera undersåtarna och missunna dem nöjen som är "gratis". Att sex förknippas med skam och tabun, och att de styrande gör sexualiteten till en arena för makt och kontroll, uppfattar jag som ganska allmänmänskligt. Eftersom kristendomen så länge levde i symbios med makten i vårt land är det svårt att bena ut vad som är det specifikt kristna i våra nedärvda sexualneuroser. Men det var lite det jag försökte göra i mina tidigare inlägg.

Fredrik

onsdag, oktober 31, 2007 1:09:00 em  
Anonymous Anonym said...

Och du gjorde ett bra jobb Fredrik, tack så mycket.

Förstår jag rätt att Nya testamentet, med Paulus som tydligaste röst, argumenterar emot fortplantning eftersom celibat är det självklara kristna valet?

Om man söker på "Christianity and sex" på Amazon.com så blir andra titeln som kommer upp en DVD med namnet "Ben & Arthur" - Only the power of love can defeat a holy soldier on a mission. :)

Men som nummer 6. kommer "Sex for Christians: The Limits and Liberties of Sexual Living". Den verkar rolig.

onsdag, oktober 31, 2007 1:28:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tja, ska man vara noga så säger väl inte Paulus att celibat är det självklara kristna valet. Men han säger att det är det _bästa_ valet, för dem som klarar av det. De som inte klarar celibatet får lov att gifta sig, för "det är bättre att gifta sig än att brinna av åtrå" (det här resonemanget finns i 1 Kor 7, om du vill titta efter).

Nya testamentet argumenterar inte direkt emot fortplantning, men det hamnar i bakgrunden eftersom tidsperspektivet är kort och det finns annat som är viktigare att syssla med. Familjens betydelse relativiseras, inte minst av Jesus som ofta uppmanar människor att prioritera Gud före familjebanden.

Men i de lite senare böckerna i Nya testamentet, när det gått en generation och Jesus inte kommit tillbaka, kommer i stället mer traditionella familjevärderingar tillbaka. I 1 Tim 2:11-15 och 5:11-16 uppmanas kvinnor att gifta sig och föda barn och underordna sig sin man i stället för att hålla på med annat. Troligen hade en del kvinnor, inspirerade av Jesus och Paulus, avstått från giftermål och barn för att helt ägna sig åt sin tro och församlingsbyggande. Men då blev det stökigt med könsrollerna, så fick det bli rättning i ledet...

Fredrik

onsdag, oktober 31, 2007 2:22:00 em  
Anonymous Anonym said...

Fortplantning gör sex ok, och sex i sin tur är ok enbart om det sker inom äktenskapet.
Är detta kopplingen mellan äktenskap och fortplantning?

Då kan jag förstå varför könsneutralt äktenskap är en omöjlighet ur en hardcore-kristen synvinkel. Men då FÖRUTSÄTTER jag att alla motståndare till könsneutral vigsel också är motståndare till sex som inte syftar till fortplantning, även inom äktenskapet.
Om t.ex. Agnarsson spiller sin säd på marken, eller i ett tunt lager gummi så blir jag mycket besviken, och Jesus med.

onsdag, oktober 31, 2007 2:55:00 em  
Anonymous Anonym said...

tp: Ja, ungefär så... :) Du har förstås alldeles rätt i att det är ologiskt att gifta har sex utan att vilja göra barn. Jag kan i alla fall inte få det att gå ihop. Det blir nåt magiskt i att sex som är så fel om man inte är gifta plötsligt blir så rätt bara man gift sig. Och så särskilt "bibliskt" är det inte heller med monogama och (något så när) jämställda äktenskap.

En underutnyttjad biblisk resurs i sexteologiserandet är Höga Visan, som är en dialog mellan mannen och kvinnan i ett kärlekspar. Heteronormativt förvisso. Men dels är åtrån och sexet självändamål utan några fortplantningsplaner, och dels är de unga tu uppenbarligen inte gifta utan måste träffas i hemlighet ute i markerna. Med utgångspunkt i Höga Visan skulle det gå att formulera en positiv och livsbejakande kristen syn på sexualiteten. Om någon skulle vilja.

Fredrik

PS Ursäkta att jag spammar, men jag gick visst igång på det här med bibel och sex... :)

onsdag, oktober 31, 2007 4:07:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home