onsdag, oktober 31, 2007

KD:s huvudargument i äktenskapsfrågan stöder polygami

Kristdemokraterna försöker kompromettera homoäktenskapsförespråkarnas argument med den ständiga frågan "Men varför vill ni då inte att två eller tre syskon som älskar varandra ska kunna ingå äktenskap? Varför vill ni bara göra äktenskapet könsneutralt och inte antalsneutralt?" (De riktiga dumbommarna lägger dessutom till "artsneutralt".)

Faktum är att kristdemokraternas huvudargument mot homoäktenksap – fruktbarhetsaspekten, kan vändas mot dem på samma sätt. "Om det nu är så viktigt med fruktbarhet och förökning, varför vill ni då inte att tre eller fyra personer ska kunna ingå äktenskap – som man gjorde i Gamla Testamentet? Och varför ska en vuxen man inte kunna gifta sig med en flicka? Bara hon är fertil borde det ju fritt fram, eller hur? Det är ju inte minst Jungfru Maria ett exempel på."

Nu är detta ett ganska barnsligt sätt att argumentera, så det är inget jag rekommenderar. Jag ville bara visa att även fortplantnings- och fertilitetsargumenten kan komprometteras.

9 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det skrämmande är att det inte är mer barnsligt än artneutralt.

onsdag, oktober 31, 2007 9:35:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Varför är artneutralt något dåligt? Jag stödjer det och jag stödjer att det även skall vara könsneutralt.

onsdag, oktober 31, 2007 5:24:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

I debatten om könsneutralt äktenskap är argument om artsenutralitet irrelevant. Det är så jag menar.

onsdag, oktober 31, 2007 5:30:00 em  
Anonymous Anonym said...

Innan man kan uttala sig om hur äktenskapslagstiftningen ska se ut måste man, anser jag, redogöra för vad man anser att syftet/syftena med äktenskapet som institution är eller ska vara. Sedan utfomar man lagen därefter. Är syftet t.ex. endast att avla barn med varandra kan bara fertila och heterosexuella komma i fråga. Det syftet utesluter då inte månggifte. Är syftet något annat kan lagen utformas på något annat sätt. Den intressanta frågan är därför vad äktenskapets funktion är.

onsdag, oktober 31, 2007 6:58:00 em  
Anonymous Anonym said...

Äktenskapets funktion, ur det samhälleliga perspektivet, har varit, och fortfarande till viss del, är ett regelverk för hur egendom ska överföras från en generation till en annan, så ur det perspektivet finns det egentligen inga hållbara argument mot könsneutralt äktenskap, faktiskt så kan det finnas en fördel för barn med två samkönade föräldrarpar, dubbel så många att ärva ;)

Idag har vi dessutom bättre metoder att hålla reda på vem som har rätt till vad efter föregående generation, folkbokföringen och skatteverket, skulle inte förvåna mig om kronofogden är med på ett hörn där också.

onsdag, oktober 31, 2007 7:36:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sanna:

Det syfte du anger är ett av många syften som äktenskapet har och har haft. En del av dessa syften kanske är giltiga idag, en del kanske är irrelevanta. Jag menar att man måste reda ut detta innan man stiftar ny lag. Jag tror dock att det i denna fråga, liksom en hel del andra, främst handlar om känslor (även om det inte kommer fram i debatten). Det känns helt enkelt konstigt för vissa att två män/kvinnor ska stå i kyrkan och bli gifta. Det skär sig mot alla tusentals bilder och faktiska upplevelser som man mött i livet. Äktenskapet är idag främst en symbol, ett tecken, och sådana är ofta känsloladdade. Om det bara gällde juridiken skulle ju partnerskapet räcka. Men här handlar det om en symbolfråga av högsta rang som i debatten blir teknisk/juridisk eftersom de verkliga låsningarna finns i känslorna.

torsdag, november 01, 2007 6:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

Man behöver inte reda ut nånting, inte mer än det redan gjorts iaf.

Och även om det skulle handla om känslor, vems känslor är det viktigast att ta hänsyn till när man utformar lagar?

Det känns helt enkelt konstigt för vissa att två män/kvinnor ska stå i kyrkan och bli gifta. Det skär sig mot alla tusentals bilder och faktiska upplevelser som man mött i livet.

Undrar om jorden fortfarande hade varit platt om inte människorna hade vant sig vid ett nytt sätt att se på jorden?
Det lustiga med oss männsikor är, vilket faktiskt är en av de bättre egenskaperna, att vi är relativt duktiga på att vänja oss vid nya synsätt, trots vissa männsikors envishet att hålla fast i det gamla och traditionella.

torsdag, november 01, 2007 8:37:00 em  
Anonymous Anonym said...

Man ska nog försöka bortse från känslor när man stiftar lag. Jag försöker bara förklara varför debatten blir ologisk och inkonsekvent. De som argumenterar mot kan inte säga att det "känns" konstigt med homoäktenskap och därför använder de annan argumentation för att försöka ge sin skepsis en rationell grund. Det misslyckas nästan alltid vilket Tor många gånger visat på denna blogg.

lördag, november 03, 2007 12:26:00 em  
Anonymous Anonym said...

Man ska nog försöka bortse från känslor när man stiftar lag.

Absolut, lagstifningen ska utgå från ett pragmatiskt perspektiv på jämlikhet, frihet och rättvisa, ytterst för att slippa ifrån polariserande lagstiftning, vilket ju är det mest eftersträvansvärda i en demokrati.

söndag, november 04, 2007 5:47:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home