torsdag, oktober 04, 2007

Kreationster flyttar fram positioner

Debatten om vetenskap, kreationism och intelligent design aktualiseras åter. I dagens Svenska Dagbladet sätter Morgan Johansson och Christer Sturmark fokus på en rapport från Europarådet som varnar för tilltagande kreationistiska strävanden hos ministrar, parlamentariker och opinionsbildare runt om i Europa.

Det är således dags att läsa på om intelligent design igen och syna förespråkarnas retorik och argument. ID-rörelsen menar sig vara vetenskaplig, men en av deras främsta förespråkare Michael Behe har under domstolsförhör medgivit att med hans definition av vetenskap skulle även astrologi klassas som vetenskap...

Samtidigt argumenterar bloggfundamentalisten Thomas Illman för att det utan vidare går att kombinera kristendomen med evolutionsteorin:

Varför skall vi tro på evolutionsteorin, har det frågats. Av samma anledning som vi tror på andra goda naturvetenskapliga teorier - den stöds av observationer. Vi kan idag notera att evolutionsmekanismens fungerar i liten skala (mikroevolution) och fossilmaterialet stöder det att en gradvis utveckling av livet skett (trots att kreationisterna gärna påstår annat).

Men det kunde också vara på sin plats att nämna något om hur evolutionen passar ihop med biblisk kristendom. Det största problemet där är tidsfrågan - Bibeln talar om 6 dagar, vetenskapen om miljarder år. Min uppfattning är att man inte behöver ta den saken så bokstavligt, den kan ungefär jämföras med frågan om huruvida man behöver ta en kalender bokstavligt när den säger att solen skall gå upp kl 7. Det är ju inte solen som går upp utan jorden som vrider sig. (inlägg 2 oktober 2007)

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

"Intelligent Design" förresten, hur intelligent är det att hävda ID som vetenskap men samtidigt avfärda vetenskapliga verktyg och metoder för att bevisa giltigheten i, (empiriska bevis?) ID?

Läran om ID hör möjligen hemma i söndagsskolan, men inte i andra skolor, inte så länge det saknas empiriska bevis för ID.

/Sanna

torsdag, oktober 04, 2007 11:01:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Gud skapade jorden. Sen skapade Gud en man och en kvinna, i den ordningen, som skulle knulla och yngla av sig och befolka jorden. Vissa av deras barn blev homosexuella, för gener funkar så, lite hipp som happ. Gud brydde sig föga för det befolkades ganska duktigt ändå. Så sände Gud sin son, eller sig själv, beroende på hur man ser på det, för att ge lite tips och råd till mänskligheten. Sonen passade på att köra lite mirakel och tricks så att folk skulle lyssna på honom. Men de lyssnade dåligt, för de började fylla i saker som han aldrig sagt. Om cancersvulster och juridisk särbehandling.
Gud såg och misstyckte. Hon hytte förmanande med fingret och skakade på afrokrullet som bara en souldiva kan. "No no no" wailade hon.

torsdag, oktober 04, 2007 11:02:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"Läran om ID hör möjligen hemma i söndagsskolan, men inte i andra skolor"

Sanna, jag visste att jag hade rätt, du gillade inte jesus budskap.

TP, jag vet inte vad för vanföreställningar du har om kristendom och bibeln och om cancersvulster. ;-)

/Tony

söndag, oktober 21, 2007 8:06:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home