torsdag, oktober 04, 2007

Må lagstiftningsprocessen ha sin gång i äktenskapsfrågan

Miljöpartiet har skickat ut ett argt pressmeddelande där de kritiserar borgarna för att dra frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning i långbänk. Reaktionen kom efter att Miljöpartiet vid dagens sammanträde i civilutstkottet väckt frågan om en påskyndning av lagstiftningsprocessen, något som den borgerliga majoriteten avslog.

Men vad finns det för anledning att påskynda en lagstiftningsprocess som är så omvälvande och viktig, såväl ur nationellt som internationellt perspektiv? Ett väl genomtänkt och förankrat lagförslag är väl den bästa garantin för att det ska bli verklighet? Genom olika påskyndningsåtgärder ger man bara motståndarna bilden av att lagen "kuppas" igenom. Remisstiden går ut i januari 2008. Läs och begrunda. Låt det ta tid. Efter gängse lagstifningsprocess kan vi skåla i champagne.

Miljöpartiet har varit med och styrt Sverige i olika regeringssamarbeten de senaste 10 åren. Att de gör frågan om homoäktenskap så avgörande och livsviktig först nu när de befinner sig i opposition stinker bara av billigt partipoängsfiske.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Du har helt rätt. MP vill bara kapa åt sig billiga poänger. Det absolut viktigaste just nu är att moderaterna tar ställning för reformerad äktenskapsbalk på partistämman i slutet av månaden. Det är viktigt inte bara för moderaterna utan för hur regeringen ska behandla frågan. Justitieminister Beatrice Ask kommer att ligga lågt under remisstiden, och vad hon senare gör beror (tror jag) väldigt mycket på partistämman. Kristdemokraterna kommer (enligt skvallret) att lägga ner sina röster i regeringen om moderaterna ställer sig bakom en reform med ett stämmobeslut i ryggen. Skulle moderaterna bestämma sig för att röst mot könsneutrala äktenskap på stämman så kommer nog ingen proposition och frågan blir därmed föremål för fri votering i riksdagen. Oavsett vilket kommer vi sannolikt att ha en ny äktenskapsbalk den 1 juli 2009.

torsdag, oktober 04, 2007 6:15:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home