måndag, oktober 08, 2007

Nya lögner och insinuationer från Ruben Agnarsson

Dolda pedofila nätverk med förgreningar i samhällets toppskikt hindrar polisen att utreda sexbrott mot barn och stoppar medierapportering om pedofili och mystiska barnförsvinnanden. RFSL och RFSU är två av aktörerna i detta pedofila nätverk. Det är kontentan av Världen Idags VD Ruben Agnarssons ledare idag. Han "bevisar" sin tes med ett antal uppenbart falska påståenden och populistiska argument:

I Sverige finns en tydlig handlingsförlamning som får samhället att tveka inför att ta krafttag mot övergrepp mot barn. Polisen säger sig sakna resurser för att bekämpa barnporr. Medier väljer att inte skriva varken om barnsexhandel på RFSL:s hemsida eller barnövergrepp begångna av RFSL-företrädare, av hänsyn till organisationen. Och politiker prioriterar frågor om fastighetsskatt eller besparingar i försvarsbudgeten istället för att utmana de nätverk och starka lobbyorganisationer som propagerar för pedofili.


1. Detta med barnsexhandel på RFSL:s hemsida är något Agnarsson varit inne på förut. Tidigare har han påstått att RFSL bedriver barnsexhandel, men nu har han tydligen insett det ohållbara i ett sådant påstående och backat några snäpp i sin retorik. Men den håller ändå inte. Vad det handlar om är att enskilda individer missbrukar RFSL:s kommunikationsforum för brottslig verksamhet. Att lasta RFSL för detta är som att lasta Posten för att människor skickar knark i brevförsändelser, eller Telia för att människor gör upp skumma affärer via telefon. Till skillnad från såväl Posten som Telia övervakar dock RFSL sina chattkanaler för att hindra brott. Uppenbarligen räcker det inte alltid, vilket är beklagligt. Men det är märkligt att Världen Idag som annars är emot all form av övervakningssamhälle skäller en organisation för bristande avlyssningsverksamhet. (I denna tråden är Agnarsson själv med och debatterar sina käpphästar.)

2. Medierna skriver visst om barnövergrepp begångna av RFSL-företrädare. Jag antar att Agnarsson främst avser fallet från 2003 då en f.d. ordförande för RFSL Ungdom dömdes för att ha utnyttjat en 13-åring. Den 10 november skrev bland annat Svenska Dagbladet, Borås Tidning och Göteborgs-Posten om detta (källa: Mediearkivet). Medierna skyddar alltså inte RFSL. (Dessutom har det den senaste veckan rapporterats om en lokal RFSL-ordförande som dömts för förskingring.)

3. Att framställa politikernas prioriteringar på det sättet som Agnarsson gör i slutet av citatet är gränslöst billigt och populistiskt. Man skulle lika gärna kunna anklaga en församling som tar upp kollekt till förmån för kommunens hemlösa för att vara hjärtlösa egoister som inte bryr sig ett dugg om barn i tredje världen.

4. Varken RFSL eller RFSU propagerar för pedofili. Ruben Agnarsson ljuger. Igen.

Etiketter:

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Finns det inga kristna värderingar alls i den där skurken? Han syndar så grovt att han snart blir homosexuell.

måndag, oktober 08, 2007 3:16:00 em  
Blogger Noa Resare said...

Som så ofta när det gäller att avgöra vad demokratiska organisationer egentligen "står för" så är det rimligt att titta i gällande styrdokument. RFSLs principprogram finns här, där kan man bland annat läsa följande:

Sexuella övergrepp

Om en person ofrivilligt, eller som följd av beroendeställning blir inbegripen i eller utsatt för sexuella handlingar är detta övergrepp och uttryck för makt, inte sexualitet. RFSL tar avstånd från alla former av sexuella övergrepp och ofrivilligt sexuellt våld. Sexuella handlingar som förorsakar någon människa ofrivillig skada eller lidande kan aldrig accepteras. Sexuella övergrepp mot barn som begås av vuxna är liksom våldtäkter exempel på särskilt allvarliga övergrepp. Vad gäller övergrepp mot barn har vuxna alltid hela ansvaret.

måndag, oktober 08, 2007 3:22:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Endast Stockholmstidningen - alltså inga av våra stora stockholmsmedier - uppmärksammade i december förra året att QX-ägda Cruiser används för att sprida barnpornografi."

Det har också framkommit att papper har använts för att trycka barnpornografi, samt en slags magnetisk/kemisk remsa för kamerabruk. Sådant material går att köpa i helt vanliga affärer. Vart är samhället påväg? Hur ska vi skydda våra barn? Fan ta Gutenberg!

tisdag, oktober 09, 2007 3:37:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home