onsdag, oktober 03, 2007

Ökad tolerans leder till bättre hälsa hos unga homosexuella

En självklarhet, kan ju tyckas... Men antigayaktivisterna är väldigt noga med att föra fram budskapet att mental ohälsa och självmordsbenägenhet hos unga homosexeulla inte har ett dugg med samhälleligt tryck, normer, antigaypropaganda och homofobi att göra. Orsaken påstås istället uteslutande ligga i den homosexeulla livsstilen...

Nu visar dock en studie från Columbia University’s Mailman School of Public Health att unga homo- och bisexuella (18-44 år) har färre mentala störningar och självmordsförsök än vad äldre homo- och bisexuella (45-59 år) hade vid samma ålder.

Dr. Ilan Meyer som har gjort undersökningen menar att den stöder teorin om att liberalisering av samhälleliga attityder mot homosexualitet kan leda till en nedgång av stress och stressrelaterade mentala störningar och självmord hos homo- och bisexuella. Som sagt: en självklarhet. Och nu finns det alltså statistiska belägg. Unga homosexuella mår bättre idag än för trettio år sedan. Det är mycket goda nyheter!