tisdag, oktober 09, 2007

Världen Idag komprometterar viktiga samhällsfrågor

Visst finns har man som homosexuell all anledning att bekymras över den typen av demoniserande och oärliga journalistik som Ruben Agnarsson ägnar sig åt (se till exempel förra inlägget). Men har man väl genomskådat retoriken får man ett mer analytiskt förhållande till texterna. Man bockar gäspande av de olika komponenterna och konstaterar inget nytt under solen.

De som emellertid verkligen borde bli upprörda och bekymrade över hur Världen Idag angriper vissa ämnen är de som brinner för samma saker. Tidningen förstör viktiga frågor på löpande band genom sin ständiga jakt på billiga poänger i kriget mot jämställdhet, homosexualitet och religiösa yttringar som inte är kompatibla med Ulf Ekmans teologi.

Ett bra exempel är äktenskapsfrågan, där tidningen prioriterat svartmålandet av homosexeulla istället för att föra fram relevanta argument och därmed vara en opinionsbildare att räkna med. Så är även fallet med barnpornografi och pedofili. Genom att så fort tillfälle bjuds kollektivt angripa homosexuella så fort dessa frågor aktualiseras skjuter man bredivd målet, och hindrar debatten från att nå problemets kärna. Abortfrågan är ett tredje exempel.

Det är alltså inte homosexuella som borde vara mest kritiska mot Världen Idag, utan värdekonservativa, kristna och andra medborgare vars hjärtefrågor konsekvent kidnappas, vulgariseras och komprometteras av denna tidning.

7 Comments:

Anonymous Anonym said...

Ungefär som när en liten grupp människor tar lagen i egna händer, motiverade av övertygelsen att de för folkETS talan, och bränner ner någon rondellhund eller vandaliserar någon konstutställning, därför att visst "vanligt hyggligt" folk visat sympatier. (Om inte annat så för 50 år sedan.) Men i slutändan rör det sig alltid om personliga agendor.

Om Agnarsson VERKLIGEN hade ett intresse av att lösa problem på ett sätt som gagnar kollektivet så skulle han inte sprungit runt, runt i trötta propagandacirklar och osat så mycket svavel.

tisdag, oktober 09, 2007 6:42:00 em  
Anonymous Anonym said...

Grejen är väl den att i brist på vettiga, och nya, argument så hänfaller retorikern till välbeprövade argument som endast accepteras som valida för de redan frälsta, och de är en allt minskande skara.

/Sanna

tisdag, oktober 09, 2007 7:00:00 em  
Anonymous Anonym said...

1. Billgren luktar mer svavel än 10 Agnarsson.

2. Gruppen högerkristna, värdekonservativa eller moralkonservativa ökar, inte minskar.

3. Abort och homosexualitet hör absolut inte ihop, eftersom homosexuella inte kan få barn. I äktenskapsfrågan handlar det ju per definition om inkluderande eller inte av samkönade par, så där faller Biillgrens teorier platt. Pedofilins kopplingar till homosexualitet är alltför många för att som Billgren sopa under mattan. Dessutom förs ett betydligt vidare samtal i Vi om pedofili, barnsexhandel osv än när det kopplas till homosexualitet, så då ger nog dig själv lite väl stort värde just där, för att underdriva. Men kanske har Billgren missat detta, eller valt att glömma det, vem vet vilket...

4. Ulf Ekmans teologi, vad är det? En billig retorisk poäng som Billgren vill göra, och han lyckas eftersom hans forum, tio gånger mer än Världen idag, är läsning för redan Antigay-frälsta. En klubb för inbördes beundran av kommentarer att döma. Religiösa yttringar som inte är kompatibla med Ekmans teologi, vad menar du med det? Vore trevligt med underbyggd argumentation istället för utslängda floskler, som du brukar anklaga andra för... Flisan och bjälken...

Jag är tacksam för att Världen idag vågar driva opinion för obekväma frågor och vågar välja en väg som inte utslätande och icke-konfrontativ mot vissa grupper, som exempelvis Billgrens blogg står för.

tisdag, oktober 09, 2007 8:58:00 em  
Blogger Christoffer Smitz said...

Och att dom ljuger och sårar, det kan man blunda för...

tisdag, oktober 09, 2007 9:37:00 em  
Anonymous Anonym said...

Världen igår och Livets Ord är så anti skrattframkallande att även de flesta kristna i Sverige idag inte kan hålla sig för skratt. Sedan när blev hat och förföljelse av oliktänkande som Livets ord och deras tidning Världen igår bedriver något kristet?

tisdag, oktober 09, 2007 11:14:00 em  
Anonymous Anonym said...

Anonym,

Ang. punkt 3.

a.) Alla människor som inte är sterila kan få barn. (50% av dem kan göra abort.)

b.) Tor gav tre exempel på där Agnarsson förvrider debatter på ett sätt som ligger andra kristna debattörerna i fatet, OAVSETT om det handlar om homosexualitet. b1.) Äktenskap och homosexuella, b2.) pedofili, samt b3.) abort.

Vad Agnarsson säger om homosexualitet måste analyseras i ljuset av vad han säger om andra saker.

onsdag, oktober 10, 2007 9:58:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

1. Tio Agnarsson??? Det var inte dåligt...

2. Ja, mycket tyder på det. Och som alltid när människor radikaliseras i sin tro, gäller det att vara på sin vakt. Världen Idag är en viktig mätare här.

3a. Var någonstans har jag skrivit att abort och homosexualitet hör ihop? Jag har bara angett det som två exempel på frågor som Världen Idag fördärvar med sin retorik.

3b. Världen Idags tydliga syfte med att ständigt koppla övergrepp mot barn till homosexualitet (förutom att svartmåla homosexuella) är att avleda uppmärksamheten från det faktum att de absolut flesta av övergreppen äger rum inom den institution Världen Idag omhuldar allra mest: familjen. Jag begriper hur man kan lösa problemet med övergrepp mot barn genom att i artikel efter artikel påpeka att Pedofila Arbetsgruppen för tjugofem år sedan använde samma postbox som RFSL.

3c. Ledartexter och kommentarer om barnprostitution, pedofili och övergrepp kommer förr eller senare slentrianmässigt in på homosexualitet eller RFSL. Har du exempel på det "vidare samtalet" om barnsexhandel som inte gör det?

4. Ja, vad är Ulf Ekmans teologi? Det är inte helt lätt att svara på, eftersom den är föränderlig som en vindflöjel. Ta bara inställningen till katolicismen och påven, som har ändrats fundamentalt sedan 80-talet.

Att Livets Ord och Ulf Ekman har en särställning i Världen Idag är som jag ser det odisputabelt. Jag har har sett många kritiska artiklar om trossamfund och religioner, men aldrig om Livets Ord. Här är det bara rosor och hallon. Ekman är styrelseordförande, skribent på ledarsidan, annonsör och förekommer flitigt i nyhetstexterna.

Andra religioner än "rätt" kristendom och judendom kritiseras och demoniseras konsekvent i tidningen. Sök slumpässigt på "islam" och "buddhism"...

5. Jag är också tacksam för att Världen Idag driver opinion. Det behövs en konservativ röst för att debatten ska bli komplett. Det jag är tveksam till är tidningens populism och dess förföljelse av minoriteter.

onsdag, oktober 10, 2007 10:35:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home