onsdag, oktober 24, 2007

Världen Idag refererar till dubiös forskning

Idag refererar Världen Idags chefredaktör Carin Stenström underförstått till den amerikanske bluff-forskaren Paul Camerons studier som påstås visa att homosexuella har avsevärt kortare livslängd än heterosexuella. Gång på gång har det bevisats att Cameron och dessa studier i saknar all vetenskaplig grund. Forskarvärlden tar sig för pannan åt Camerons skrattretande metoder.

Märkligt är också att hon stöder sig på Kinsey-rapporten, denna i kristna högerkretsar så avskydda studie, som också flera gånger har kritiserats just i Världen Idag. Kinsey-rapporten var en pionjärstudie med många stora fel och brister, och idag när det finns oerhört mycket mer tillförlitlig forskning finns det knappast någon seriös homodebattör som hänvisar till den annat än i kuriosasammanhang. (Tvärtom är det oftast antigayaktivisterna som använder den, men det blir bara tom strawmanargumentation, just eftersom dess brister erkänns av homorörelsen.)

Notera också att hon använder sig av begreppet "homosexeull livsstil" – ett högerkristet fantasibegrepp som används istället för "homosexuell läggning", för att beskriva homosexuella som promiskuösa och sexuellt risktagande.

Självklart finns det homosexuella som lever på det sättet (heterosexuella också), och de är förmodligen inte särskilt intresserade av att leva i monogama äktenskap. MEN, varför är det DEM som Världen Idag alltid diskuterar i äktenskapsdebatten, och inte det stora flertalet homosexuella som ÄR intresserade av sådana förbund?

4 Comments:

Anonymous Anonym said...

Även "promiskuösa och sexuellt risktagande" ska ha full rätt att ingå äktenskap. Det är det som motståndarna måste fatta, inte att "homosar är preciiiis som heterosar". Det är irrelevant. Man ska inte ens behöva älska varandra för att ha rätten att ingå äktenskap. Det är särlagstiftning som debatten måste gälla, inte folks livsstilar.

onsdag, oktober 24, 2007 4:43:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Du har absolut rätt i det, hoppas att man inte får intrycket att jag inte har den ståndpunkten. Sista stycket i inlägget handlar om Världen Idags bedrägliga argumentationstaktik.

onsdag, oktober 24, 2007 4:56:00 em  
Anonymous Anonym said...

Carin Stenström:
När nya lagar stiftas måste lagstiftaren vara övertygad om att de är av godo för medborgarna. Den goda lagen stärker samhället, ger medborgarna trygghet, rätt och välbefinnande, sätter gränser för orätt och nedbrytande krafter.

Jag håller med, därför föreslår jag att den nya äktenskapslagen ska formuleras så att den tar hänsyn till alla medborgare, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet och trosuppfattning.

Carin Stenströms frågor:
När Sveriges politiker idag diskuterar en ny äktenskapslag har dessa nödvändiga överväganden förträngts. Varför vill man göra äktenskapet könsneutralt? Blir det bättre för majoriteten av medborgarna? Blir det bättre för barnen? Ger en sådan lag ett konstruktivt framtidsbudskap till dagens unga? Svaret på dessa frågor är ganska självklart nej.

Jag håller inte med att det är sjölvklart nej.
Sveriges politiker har faktiskt beaktat att det finns Svenska medborgare, och icke-svenska medborgare, som väljer att ingå i ett monogamt partnerförhållande med någon av samma kön, och/eller annan etnicitet, och/eller annan trosuppfattning. Det är också anledning varför man vill ha en gemensam, likvärdig och könsneutral äktenskapslagstiftning.

För majoriteten av medborgarna, (antar att med "majoriteten" menas de heterosexuella?), blir det över huvudtaget inte någon som helst skillnad, varken till det bättre eller sämre, för dom är det status quo, för de homosexuella så blir det en förbättring, lika inför lagen.

Eftersom det finns gott om barn med homosexuella föräldrar, och dom blir bara fler och fler, så är det en klar förbättring eftersom deras juridiska skydd likställs med det juridiska skyddet för barn med heterosexuella föräldrar, man kan faktiskt säga att ett könsneutralt äktenskapbalk i det fallet är för barnens bästa.
Och nu är ju verkligheten så att detta med att skaffa barn har inget att göra med sexuell läggning, eller äktenskap, homosexuella som vill ha barn kommer att skaffa barn oavsett hur äktenskapsbalken är formulerad. Är det inte då bättre att dessa barn, som ju är oskyldiga till sin tillblivelse, har exakt samma juridiska skydd som barn till heterosexuella par?

Det konstruktiva budskapet i lagen är faktiskt det att ungdomar ser att det demokratiska statsskicket faktisk fungerar i praktiken, att likhet inför lagen är en av de absolut viktigaste principerna i demokratin, isärhållandet inför lagen är destruktivt.

Nejet i ditt svar, Carin Stenström, är ingalunda självklart.

/Sanna

onsdag, oktober 24, 2007 8:12:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det som är mest upprörande med Carin Stenström och hennes tokerier på Livets Ords propaganda organ Världen igår, är att hon fortsätter, trots att hon har fått bevis framfört, att hänvisa till felaktiga källor.

Det i sig är skrämmande och djupt ohederligt för en person som kallar sig journalist.

Vi måste dock betänka att folket bakom tidningen och andra bokstavskristna i Sverige idag är livrädda för dom vet att lika rättigheter kommer att införas och bara tanken på att min relation med min man skulle jämställas med deras hetro relationer får dom att skaka om nätterna. Dessutom vet dom att dom kommer förlora.

Förnuft, upplysning, respekt och tolerans vinner alltid!

Peace and Love!

torsdag, oktober 25, 2007 8:08:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home